DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Наскорошни Послания (НОВО) »

Recent Messages

The following messages are found only online here. They are not published in any books at this time

Jan 15 2023Wisdom is accessible to every virtuous heart
Jan 02 2023Worship the Maker of heaven and earth
Nov 30 2022This is My Sacred Script to mankind!
May 31 2022Нашето Присъствие е Живот
Apr 16 2022Embrace My Cross which is one with Me
Mar 02 2022Човекът, който Ме намира, намира Живота
Jan 10 2022Аз съм благият ти Защитник, който те подкрепя
May 17 2021Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
Feb 18 2021Ще ви доведа у Дома!
Feb 11 2021Обикнете Истината и Я търсете в простотата на сърцето
Feb 06 2021Бъдещето е Мое и само Мое
Jan 27 2021Аз съм Христосът, който е Обич
Jan 11 2021Ще дам в изобилие Своите Благословии на всички онези, които Ме търсят
Dec 02 2020Няма никога да те лиша от Своето Присъствие
Nov 03 2020Зад Воала Ми се намира Моята Божественост
Oct 19 2020Утешител на духа ти Аз Съм
Jul 09 2020Новата Ми Песен на Обич
Jun 12 2020Царският Ми Скиптър на Добродетелта
Apr 12 2020Сърцата ви може да са разбити, но и Моето също
Mar 13 2020Господи, смили се над мен, грешника!
Nov 11 2019Това са последните дни на вашата епоха
Sep 30 2019Аз Съм Вратата за Небето
Aug 16 2019Този, който осъжда Викария на Моята Църква, не може да бъде Мой ученик
May 16 2019Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!
Apr 10 2019Дни на изпитания ви предстоят
Jan 31 2019Денят на Завръщането Ми е по-близо, отколкото смятате
Dec 29 2018Аз, Яхве, твоят Отец, ще продължа да говоря чрез теб
Dec 14 2018Гледам днес с тъга на Своята Църква
Dec 10 2018Аз съм Ключът за Рая
Sep 07 2018Съчиних Нова Песен за тях, за да се свири на струните на Обичта
Aug 21 2018Гласът Ми ще бъде чут дори от най-грубите хора
Jun 18 2018Коварно поколение! Прогонихте Ни от живота си
May 31 2018Слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение
Apr 27 2018Обичта Ми ще бъде изказана в музика, в поезия и добродетел
Jan 16 2018Аз Съм твоят Духовен Водител и Съветник
Dec 11 2017Блажен е човекът, който размисля върху Словата Ми и отваря сърцето си, за да Ме приеме
Nov 29 2017Излагам богатствата и великолепието на Моето Царство и Славата на Величието Ми
Sep 25 2017Ще бдя за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми
Sep 24 2017Живея в тишината на сърцето ти
Sep 18 2017Моят Дух на Съвет ще те съветва
Aug 31 2017Царският Ми План
Jul 26 2017Искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!
May 30 2017Казах, че ще бъда твоят водител и съветник
May 09 2017Аз Съм винаги близо до теб в твоите мисии
Nov 28 2016Царю на царете, облечен във Величие, Повелителю на всякаква власт
Nov 04 2016Аз съм Творецът на всички неща
Sep 22 2016Насърчението на Господа към Читателите (с коментар на Васула)
Sep 05 2016Оформям онези, които обичам като им давам изпитания
Aug 03 2016Когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно
Jul 08 2016Моето Слово казва, че Мистичното Ми Тяло е Едно!
Jul 01 2016Пей на света Моя Химн на Обич!
May 30 2016Доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат
Feb 13 2016Денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог
Feb 12 2016Блажена е душата, която се научи да Ме обича
Feb 09 2016Ще събера Дома на Изтока с Дома на Запада
Feb 03 2016Всяко добро и великодушно деяние на обич се отчита в Очите Ми
Dec 13 2015Дойдох при теб да изразя желанията Си за Своята Църква
Nov 30 2015Познат съм за това, че съм Учителят на човечеството
Nov 28 2015Помолих това поколение да се покае
Aug 10 2015Господ иска от нас да сме интимни с Него
Jun 22 2015Издълбах в сърцето ти всяка Своя дума
Jun 02 2015Божието благоволение скоро ще бъде показано
Apr 10 2015Велик Петък
Feb 04 2015Това са Времената, в които твоето неблагоразумно поколение се нуждаеше от храна свише
Dec 08 2014Това е последното Ми предупреждение
Nov 25 2014Духът Ми като Слънце ще удари много души
Nov 17 2014Искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец
Sep 09 2014Обичта Ми беше разкрита от Началото
Aug 04 2014Tози Химн на Обич даден на всички вас ще доведе всеки до покаяние
Jul 29 2014Hа всеки площад ще има вопли
Apr 27 2014Tова Послание, което ще стане обширно като морето, е дар от Мъдростта
Apr 08 2014Ще покажа Славата Си чрез Дома на Изтока
Feb 17 2014Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
Jan 14 2014Ти Си Наследницата На Тези Послания
Dec 11 2013Управлявам с Величие и Власт, ненатрапчиво и с Милосърдие
Dec 06 2013Всичко е нощ за онези, които не искат да видят
Nov 05 2013Кажи им, че са Радостта на Сърцето Ми
Sep 23 2013Да се разпространява Посланието Ми и по този начин, това Ме прославя
Sep 17 2013Ще продължа да изливам вода от Извора на Живота
May 18 2013Забравихте ли, че както милостта, така и гневът произхождат от Отеца?
May 15 2013Ще дам нов блясък на Църквата Си
Feb 21 2013Знай, че съм до теб, решен да те закрилям, да те насърчавам
Jan 11 2013Пътят, който разтлах за теб е безупречен
May 22 2012Аз съм Входната Врата на Надеждата
Feb 03 2012Ще изчистя тази земя с пламък и печал
Dec 27 2011Довери Ми се, остани твърда и се надявай на Мен; не си сама
Dec 08 2011Душа, която предава волята си на Божията Воля не се безпокои
Jun 24 2011Дадох достатъчни учения на теб и на това поколение за Светия Дух
May 18 2011Не проклинай своя Цар! Не предизвиквай Неговата Справедливост
May 16 2011Справедливостта Ми е предизвиквана и оспорвана
May 09 2011Сърцето Ми ридае като звука на флейта
May 05 2011Кажи на народа Ми и им напомни...
Apr 29 2011Разкрих ти състоянието на Моята Църква
Apr 27 2011Имам контрол над всяка ситуация
Apr 14 2011Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата
Jun 22 2010Истинският в Бога Живот е Мое Послание
Jun 17 2010Дай ни възможността да видим греховете си с Твоите Очи
Mar 01 2010Милосърдието е свято, то е символ на Моя Образ
Dec 14 2009Яхве е наблизо, идва с пълна скорост
Nov 28 2009Сърцето Ми ме боли да гледам как това поколение се срива
Aug 27 2009Днес ви водя да разхубавите Църквата Ми
Oct 05 2008Отрази Славата Ми със своите деяния на обич
Jun 19 2008Дадох им живот, за да свидетелстват за Моето Възкресение
Feb 15 2008Присъствието Ми е непрекъснато с теб
Jan 07 2008Послание на Богородицата
Feb 08 2007Всеки, който живее в Мен съставлява част от Моята Църква
Nov 13 2006Молитва за Покаяние и Освобождение
May 31 2006Ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милостта Си
Apr 24 2006Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща
Feb 28 2006Словата Ми, които давам са отражение на Писанията
Feb 13 2006Сърцето Ми се беше развълнувало от така обеднялата ти душа
Jan 06 2006Да носиш Кръста Ми е благословия
Jan 05 2006Бях и все още съм твоят Учител
Jan 03 2006Беше упълномощена от Мен да говориш в Моето Име
Sep 23 2005Четат Писанията с невиждащи очи
Apr 26 2005Стремете се да Ми се харесвате, защото това е, което желая
Aug 20 2004Зората ще дойде от Изток
Apr 12 2004Посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот
Apr 09 2004Моето богословие се основава на Истината и на божествената Обич
Mar 02 2004Кой е ключът за знанието?
Feb 05 2004Дадох ти четива с Византийска духовност
Dec 15 2003Този, който живее в Светлината става част от Светлината
Oct 30 2003Работете в хармония в Моето Име
May 31 2003Страхотното Тайнство

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Стоя На Вратата И Чукам
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Молитва: Яхве Ме Посети
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message