DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Наскорошни Послания (НОВО) »

Recent Messages

The following messages are found only online here. They are not published in any books at this time

May 31 2003Страхотното Тайнство
Oct 30 2003Работете в хармония в Моето Име
Dec 15 2003Този, който живее в Светлината става част от Светлината
Feb 05 2004Дадох ти четива с Византийска духовност
Mar 02 2004Кой е ключът за знанието?
Apr 09 2004Моето богословие се основава на Истината и на божествената Обич
Apr 12 2004Посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот
Aug 20 2004Зората ще дойде от Изток
Apr 26 2005Стремете се да Ми се харесвате в това, което желая
Sep 23 2005Четат Писанията с невиждащи очи
Jan 03 2006Беше упълномощена от Мен да говориш в Моето Име
Jan 05 2006Бях и все още съм твоят Учител
Jan 06 2006Да носиш Кръста Ми е благословия
Feb 13 2006Сърцето Ми се беше развълнувало от така обеднялата ти душа
Feb 28 2006Словата Ми, които давам са отражение на Писанията
Apr 24 2006Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща
May 31 2006Ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милосърдието Си
Nov 13 2006Молитва за Покаяние и Освобождение
Feb 08 2007Всеки, който живее в Мен съставлява част от Моята Църква
Jan 07 2008Послание на Богородицата
Feb 15 2008Присъствието Ми е непрестанно с теб
Jun 19 2008Дадох им живот да дадат показание за Моето Възкресение
Oct 05 2008Отрази Славата Ми със своите деяния на обич
Aug 27 2009Днес ви водя да разхубавите Църквата Ми
Nov 28 2009Спешна Молитва дадена за 24-та Годишнина на ИвБЖ
Dec 14 2009Яхве е наблизо, идва с пълна скорост
Mar 01 2010Милостта е свята, тя е символ на Моя Образ
Jun 17 2010Дай ни възможността да видим греховете си с Твоите Очи
Jun 22 2010Истинският в Бога Живот е Мое Послание
Apr 11 2011Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата
Apr 27 2011Имам контрол над всяка ситуация
Apr 29 2011Разкрих ти състоянието на Моята Църква
May 05 2011Кажи на народа Ми и им напомни...
May 09 2011Сърцето Ми ридае като звука на флейта
May 16 2011Справедливостта Ми бива предизвиквана и оспорвана
May 18 2011Не проклинай своя Цар! Не предизвиквай Неговата Справедливост
Jun 24 2011Дадох достатъчни учения на теб и на това поколение за Светия Дух
Dec 08 2011Душа, която предава волята си на Божията Воля не се тревожи
Dec 27 2011Довери Ми се, остани твърда и се надявай на Мен; не си сама
Feb 03 2012Ще изчистя тази земя с пламък и печал
May 22 2012Аз съм Входната Врата на Надеждата
Jan 11 2013Пътят, който очертах за теб е безупречен
Feb 21 2013Ηамирам се на твоята страна решен да те закрилям, да те насърчавам
May 15 2013Ще дам нов блясък на Църквата Си
May 18 2013Забравихте ли, че както милосърдието, така и гневът произхождат от Отеца?
Sep 17 2013Ще продължа да изливам вода от Извора на Живота
Sep 23 2013Да се разпространява Посланието Ми и по този начин, това Ме прославя
Nov 05 2013Кажи им, че са Радостта на Сърцето Ми
Dec 06 2013Всичко е нощ за онези, които не искат да видят
Dec 11 2013Управлявам с Величие и Власт, ненатрапчиво и с Милосърдие
Jan 14 2014Ти Си Наследницата На Тези Послания
Feb 17 2014Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
Apr 08 2014Ще покажа Славата Си чрез Дома на Изтока
Apr 27 2014Tова Послание, което ще стане обширно като морето е дар от Мъдростта
Jul 29 2014Hа всеки площад ще има вопли
Aug 04 2014Tози Химн на Обич даден на всички вас ще ви доведе всеки един до покаяние
Sep 09 2014Обичта Ми беше разкрита от самото Начало
Nov 17 2014Искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец
Nov 25 2014Духът Ми като Слънце ще удари много души
Dec 08 2014Това е последното Ми предупреждение
Feb 04 2015Това са Времената, в които твоето неблагоразумно поколение се нуждае от храна от небето
Apr 10 2015Велик Петък
Jun 02 2015Божието благоволение скоро ще бъде показано
Jun 22 2015Издълбах в сърцето ти всяка Своя дума
Aug 10 2015Господ иска от нас да сме задушевни с Него
Nov 28 2015Поисках това поколение да се покае
Nov 30 2015Познат съм за това, че съм Учителят на човечеството
Dec 13 2015Дойдох при теб да изразя желанията Си за Своята Църква
Feb 03 2016Всяко добро и великодушно деяние на обич се отчита в Очите Ми
Feb 09 2016Ще събера Дома на Изтока с Дома на Запада
Feb 12 2016Блажена е душата, която се научи да Ме обича
Feb 13 2016Денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог
May 30 2016Доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат
Jul 01 2016Пей на света Моя Химн на Обич!
Jul 08 2016Моето Слово казва, че Мистичното Ми Тяло е Едно!
Aug 03 2016Когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно
Sep 05 2016Оформям тези, които обичам като им давам изпитания
Sep 22 2016Насърчението на Господа към Читателите (с Коментар на Васула)
Nov 04 2016Аз съм Творецът на всичко
Nov 28 2016Царю на царете, облечен във Величие, Повелителю на всякаква власт
May 09 2017Аз Съм винаги близо до теб при твоите мисии
May 30 2017Казах, че ще бъда твоят водител и съветник
Jul 26 2017Искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!
Aug 31 2017Царският Ми План
Sep 18 2017Моят Дух на Съвет ще те съветва
Sep 24 2017Живея в тишината на сърцето ти
Sep 25 2017Ще полагам безспирни грижи за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми
Nov 29 2017Излагам богатствата и великолепието на Моето Царство и Славата на Величието Ми
Dec 11 2017Блажен е човекът, който размисля върху Словата Ми и отваря сърцето си, за да Ме приеме
Jan 16 2018Аз Съм твоят Духовен Водител и Съветник
Apr 27 2018Обичта Ми ще бъде изказана в музика, поезия и добродетел
May 31 2018Слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение
Jun 18 2018Коварно поколение! Изгонихте Ни от живота си

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Богатството Се Състои В Завръщането Ви При Мен
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Блажена е душата, която се научи да Ме обича
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message