DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Познат съм за това, че съм Учителят на човечеството

30 ноември 2015

Господи! Ти си радостта на душата ни,

веселието на духа ни,

светилникът на тялото ни,

Слава на Теб, Боже мой, Отецо на всички…

о, ела! не се страхувай, звукът на думите ти Ми хареса; въпреки че природата ти е слаба и ограничена, Сърцето Ми се радва; радва се в беднотата ти, Васула Моя;

всяко видение, което ти дадох, всяко откровение, което вдъхнах в теб произтече от Мъдростта Ми; не от мъдреци, или от интелекта на умни хора, а от Светия Ми Дух;

нека мине тази година и ще видиш какво стенание и вопъл ще пожъне това поколение и каква паника ще настъпи! твоето поколение изпълнява замисли, които не са мои и така натрупва грях върху грях, смъртоносни грехове; пиши:

сега, както във времето на Ное, слизам, за да предупредя твоето поколение; когато ги предупредих за наводнения, които щях да станат тогава, те не повярваха; днес, Васула, разтърсих Небесата, както никога преди в историята, за да повикам нациите да се покаят, но расата на това поколение са синове на потисници, потискат Моите Предупреждения; потискат Словата Ми да не се разпрострят и да не бъдат чути; деспоти на злото!

дъще! колко Ми е болно да гледам толкова много да се намират в дълбок сън! от самото начало, от зазоряването на Моето откровение към теб поисках от всеки един да се завърне при Мен и да живее свято! свят живот, обичайки Ме и обичайки се един друг; това беше основното Ми послание към това поколение и както го чу от началото, трябва да се обичате един друг.

казвам ви, ако не се зароди обич в сърцата ви, вие сте жив труп;

а сега, Васула, отмори главата си на Сърцето Ми, и помни Словата Ми към теб, че Аз, Иисус, те призовах да ти кажа след това отново… да! обичам те с безусловна Обич; изборът да се спрем на теб беше на Отеца Ми и Моят; дойдохме при теб да те спасим и да те покрием с благословиите Си, така че да поемеш пътя на добродетелите, да обитаваш в Нас и Ние в теб; трябва само да погледнеш около теб, да добавиш всичкото Знание, което духът ти извлече от Нас, за да проумееш благодатите, които придоби приемайки Призива Ни, и наследи Царството Ни; беше ни необходимо само едно съкрушено и слабо сърце, за да излеем указанията Си в това сърце, и да се венчаем за него в Нашата задушевност… 

Отецът Ми и Аз станахме твой личен Учител; познат съм за това, че съм Учителят1 на човечеството; затова, благословена си ти, на която научих Закона Ми и дадох Мира Ни, за да не се чувстваш никога изоставена; помазахме те в Обичта Ни; ти си Нашето дете, което израсна в Нас; оформихме те да бъдеш твърда и се радвахме в твоята нищожност;

Песента Ми се отнася до благостта и справедливостта, Песента Ми е за всички вас да бъде пята вечно; идвайте винаги в Присъствието Ми с песни на радост; венчайте Ме с Обич и не позволявайте на врага да изтръгне основите ви в Мен; винаги ще се отзовавам на молитвите ви и ще ви доставям това, което е най-добро за вас; винаги ще ви изпращам повече храна, отколкото можете да ядете! зови Ме, когато поискаш, Васула Моя; тежката ти работа през тези тридесет години ще бъде възнаградена, както и всички онези, които работиха за същата Справедлива кауза; Небето не забравя; всичко, какво правиш с Обич за Мен бива отчитано; не си сама! Обичта е винаги до теб… ic


1 Чух тогава: предимно – което означава преди всичко.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message