DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който осъжда Викария на Моята Църква, не може да бъде Мой ученик

16 август 2019

дъще на Моя избор, давам ти Мира Си; не се вълнувай от тези малки души;1 моли се за тях; напомням ти, че този, който се е ангажирал да Ме следва и се опитва да живее в преданост към Мен, задължително ще бъде нападан! ако тези малки души не желаят да чуят, няма никога да се научат; бъди търпелива в молитвата, непоколебима и готова да продължиш да се учиш от Мъдростта; пази се от клюки; пази се от тези, които осъждат и съдят Папата, те бъбриво се поздравяват един друг, говорейки срещу Папата; заловени от своите собствени разсъждения, те се самозабравят, държейки се непорядъчно; Моята Църква винаги ще отстоява на истината и винаги ще я пази... така че всеки, който осъжда Викария на Моята Църква не може да бъде Мой ученик; смирението липсва от тях!

твоята задача, Васула Моя, е да утешаваш народа Ми, разказвайки им чудното Дело,2 което изготвих за това отстъпило поколение... Посланието Ми говори на сърцето им, то е светлина в пътя им, то e Мъдрост проникваща в сърцето им и Знанието за Бога става наслада в живота им! Новата Ми Песен4 написана и изпята от твоя Творец и Цар, предоставя победа на Моето сътворение; онези, които се радват, вкусвайки Новата Ми Песен ще Ме възхвалят с панегирики върху устните им, прославяйки Името Ми; и ще научат, че Милостивите Ми Дела съдържат Суверенитет, Вечен Суверенитет, който трае във вековете; нека синовете ти, поколение, да бъдат като небесни семена растящи в плодородна почва и дъщерите ти като кариатиди в четирите ъгъла на Църквата Ми да я държат с величие и достойнство; 

замълчи сега и Ме чуй; дарът, който ти беше даден, е даден от Духа, за да понесеш всички изпитания и трудности за Мен, да призовеш към святост и да бъдеш един от стълбовете, една от кариатидите4 крепящи Църквата Ми, да бъдеш Моя пратеница и да свидетелстваш със сила в много нации; близостта Ми с теб те държи жива и смела, за да се изправяш пред всички онези, които ти се противопоставят и те преследват за това, че с право не се колебаеш пред техните заплахи нито им се подчиняваш; като вървя пред теб, Аз съм твоя Щит, пазейки те от отровните им стрели; 

в миналото, не скрих от теб, че следвайки Ме, ще се вдигнат хора, които ще станат като ловци гонещи своя дивеч; ще станеш тяхна мишена, тяхна игра; бях казал, че в този смутен свят ще бъдеш изложена като фар на хълма, но ти, като гълъб, ще се извисиш върху Моите Крила над тях, непокътната... и ще гледаш с болка света, ще наблюдаваш със скръб и огорчение толкова злите им действия; беше Ми необходимо разкаяно сърце, душа желаеща да бъде Моята жертва и Моята мишена; бях казал тогава, че ще те изложа на тези, които като ловци ще изтеглят оръжията си и ще те преследват, давайки за теб висока цена на всеки, който пръв ще те унищожи заедно с Моето Послание! напразно! казвам ти, напразно!5 напразни са заплахите им заедно с всичките им оръжия, всичко това е напразно! дневната светлина в очите им вече избледнява и сянката на Смъртта е на вратата им, затваряйки се върху тях; нищо не е останало в тях, един след друг ще минат в Долината на Смъртта и ще стигнат края, който заслужават... 

затова не забравяй, че когато носиш Печата на Святото Ми Име навсякъде върху теб, ти носиш Духа Ми, който почива върху теб; така че, въпреки че биваш клеветена от малки души, продължи да правиш добро, защото живееш истински живот в Мен, накрая твоите обвинители ще бъдат опровергани... бъди търпелива, никога не се съмнявай в Обичта Ми... ic


1  Аргументативни гласове за посланията, но Господ ме спасява от всеки един от тях… 2  Посланията на ИВБЖ. 

3  Посланията на ИВБЖ.

4 Кариатична символика: момичетата от Кария, Гърция, били смятани за особено красиви, високи, силни и способни да раждат силни деца. 

5  Иисус тук почти викаше…
 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message