DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!

16 май 2019

Каня те с Мен под тази форма на среща, поканена в Моите Дворове; чуй Ме; през всички тези години не говорих със загадки или тайно; говорих открито поради толкова обеднелите ви умове; целта Ми беше да изпълня зрението ви със Сияйната Светлина и да изпълня ума и сърцето ви с богатството на Моето Царство; призовах ви всички да се обедините, да се покаете и да се помирите; Словата Ми изразени към Моята Църква са определено твърди и непроменими;

Но, до ден днешен Моите Призиви не бяха взети насериозно, а по-скоро бяха оспорвани без разкаяние и страх; поколение! предизвика без страх Моята Заповед; пренебрегвайки непрестанно Молитвата Ми към Отеца;1  изливам умоленията Си, разгръщам указанията Си, показвайки пътя към единството, но до ден днешен Призивите Ми паднаха върху глухи уши;

Василики, изпратих те в много нации и Светият Ми Дух те водеше да събереш Църквите Ми, които са разпръснати, да се съберат2 под Святото Ми Име и да бъдат Едно в Нас; ти изпълни Моята  Воля; в твоята крехкост мога да извърша големи дела; никога не разчитай на себе си, разчитай на Мен, твоя Бог; ти си Моята говореща Книга, на която поверих Своето Дело да те изпратя публично да обявиш това: “Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!” много Мои пастири въстават срещу Дома Ми, да въстават срещу Дома Ми е еднакво с това да въстават срещу Мен;

под Святото Ми Име и да бъдат Едно в Нас; ти изпълни Моята  Воля; в твоята крехкост мога да извърша големи дела; никога не разчитай на себе си, разчитай на Мен, твоя Бог; ти си Моята говореща Книга, на която поверих Своето Дело да те изпратя публично да обявиш това: “Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!” много Мои пастири въстават срещу Дома Ми, да въстават срещу Дома Ми е еднакво с това да въстават срещу Мен;

Господи! как може човек да накара хората от Църквите да чуят и да изпълнят желанието Ти за единство?

единственото, от което се нуждая е обич, обич от всяко човешко същество, обич от всички онези, които се научиха да Ме обичат; обичта ще се излъчи като славна блестяща светлина от перли в най-тъмната част на вашата епоха, прониквайки в сърцата на хората; тогава цялата земя ще бъде в покой и злото ще отстъпи, давайки място на Истината; ако всички живеят според Истината и в Обич, ще отраснат в Мен благодарение на Моята щедрост, усъвършенствайки се в Мен; Моето Тяло, което е Църквата, ще бъде излекувано; ето защо обичта ще бъде лекарството за всичко;

но кои от тези, които искаш да Те чуят, Те слушат?

дъще, не се безпокой, имам Своите Начини; всички, които се доверяват и разчитат на своите сили, ще се оттеглят засрамени; разкрих ти отдавна какво ще се случи с тези, които държат ключовете за единството и не ги използват; ще смажа железните пръчки и ще ги преустроя в една; онези, които Ми се противопоставиха, ще се посрамят, тъй като никога не взеха под внимание Моите предупреждения ще бъдат сринати, безвъзвратно разбити; надежда и доверие липсват; дори Моите посланици, които изпращам на това поколение, и пророците, които пророкуват, са третирани с жестокост, третират ги като разказвачи на митове, като фантазьори, вместо да ги посрещат с ароматен елей и сладост, те биват игнорирани или им искат да се въздържат от това да обявяват Словата Ми, отхвърляйки Моите предупреждения;

потресен съм, както и Моите Ангели, гледайки това поколение мъртво за Моите всемогъщи средства да ви достигна; радостта и веселието в Дома Ми изчезнаха; забравиха Образа Ми на добрина; забравиха своя Жених пред вратата на своето сърце; забравиха, че Аз съм Вечната Светлина, която прониква и просмуква всички неща; народе Мой, наследство Мое, ако само имахте един миг на съжаление, един миг да се покаете и да се обърнете към Мен, бих изтръгнал слепотата ви, за да видите как в дните ви Светият Ми Дух, чиста еманация на Нашата слава, се излива навсякъде по цялото човечество, преди този велик и страшен ден, преди Моето завръщане;

дъще, остани посветена на Мен, твоя Бог; възлагам ти задължението да свършиш всичко, което ти диктувах, и помни да черпиш сила от Мен; направи го работа на живота ти, схващайки всички Мои учения, предавайки ги с нежен дух; всичко, което научи и всичко, което ти беше оповестено, произхожда от Мен; Обичта е на твоята страна и те обича; ic

дете Мое, бъди благословена; Аз, Бог, Яхве, съм с теб, размисли върху това; радва Ме, когато го правиш!

дъще! да, ти си Моята любима дъщеря...


1  Йн 17:1.

2 В нашите поклонения.
  

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message