DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Духът Ми като Слънце ще удари много души

25 ноември 2014

- дойдох, бързайки да чуя за какво ме вика нашият Господ...

мир, принадлежа на Своята любима и желанието Ми е за теб, скъпа душа; поверих ти Своите Лозя1 и когато дойде сутринта видях, че са поникнали и цветовете им се отварят; всички те са уникални и Мои, ето защо възнамерявам да ги отведa всички до съвършенство;

единственото Ми желание, откакто се намираше все още в утробата на своята майка беше копнежът Ми да те хвърля навън в нациите, при всички народи, да напомниш кой е Принцът на Мира и да ги призовеш да се завърнат, да се завърнат при Мен, да се завърнат в Дворовете на Яхве, където им е мястото! затова бързай, любима Моя, и заедно Аз и ти ще бдим над нашите Лозя, като страж на кула, и ще уловим лисиците, които обикалят в нощта, за да създадат хаос в Лозята Ми;

виждате ли как идвам? идвам при всички вас като Извор правещ плодородни Лозята, като Кладенец-на-Жива-Вода с потоци от Чиста Вода изливащи се от това Сърце2; който пие от тази Вода няма никога да ожаднее вече, тъй като ще се превърне в извор в него, откъдето ще извира вечен живот;

припомни отново на народа Ми, че Аз Съм Писанията, защото идвам отгоре и Словото Ми е Вечно; затова, Васула, не очаквай човешко одобрение, това не означава нищо за Мен, ти също не трябва да зависиш от човешкото одобрение; помазах мнозина свидетели преди теб; не си първата, нито ще бъдеш последната; изпратих вестители, които дадоха своето свидетелство за Истината, в Моето Име; те всички дойдоха като запален светилник и светеха в мрака на хорската душа, затова не се изненадвай, когато те отхвърлят в своето неверие; мнозина от така наречените праведни изучават Писанията, въпреки това, когато светя право пред тях, не Ме разпознават; ако отказват да повярват това, което написах във вашите Времена, как могат да вярват в Писанията?

бях казал, че преди да изгрее големият Ден на Господа, вашите синове и дъщери ще пророкуват, младите ви ще гледат видения, дори на най-малките ще даря Духа Си; и ще покажа чудеса горе на небето и знамения долу на земята;

благодаря Ти, Господи, защото Ти, който ме позова, не Ме остави, а се намираш с мен;

да, до края, който ще бъде началото; живея в теб, както ти живееш в Мен, нека Името Ми да бъде известено на света и продължи да даваш показателство, така че светът да узнае за величието на Обичта, която изпитвам към тях; Духът на Истината ще продължи да води теб и  мнозина други в нещата, които предстои да дойдат; Той ще осветли пътя ти със сапфири, и хората ще питат: кой е този, който изгрява като лъчезарно Слънце, някои ще се провикнат, Яхве, Моят Бог, ми помогна и ме излекува, други ще се молят; тогава ще ги извикам всички да ядат от плода на Лозята Ми; там ще се научат, че съм тяхната Крепост, тяхната Скала и техният Изкупител, Словото, техният Бог, Eдиният и единственият, който ще надделее над злото;

Духът Ми като Слънце ще удари много души, разкривайки им тяхната вина, и как греховете им в тяхната окаяност обезобразиха душата им и колко недостойни в Очите на Бога бяха станали; Той ще отвори дълбините на душата им, изгаряйки до корен всички техни зли наклонности; след това, когато Духът Ми ги очисти, Обичта Ми ще им се разкрие; и ще им дам мистична Мъдрост, помазващи благодати и ще ги обединя с Нас;

казвам ти тържествено, ако човек Ми служи не трябва да гледа назад, трябва да Ме следва, където и да съм и където и да отивам и да го водя; този, който Ме отхвърля, отрича Словата Ми, или Ме оставя заради трудностите, ще има своя дял; живей в мир, дъще, теб е, която искам; да, бях го казал това онзи ден, но сега съм готов да дойда при теб, но Мъдростта на Обичта Ми съвсем основателно прецени за теб да останеш в Моята служба; предоставям ти всичко, Мъдрост и прозрение да живееш за Обичта и да освободиш чрез Словото Ми всички, които с готовност ще чуят Гласа Ми; нека тези, които бяха далеч от Мен, но чуха въпреки това Посланията Ми, да бъдат благословени; казвам ви: мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха много близо;3

благославям те, дъще, ic


1 Групите за молитва на ИВБЖ.
2 Иисус показваше с Пръста Си Сърцето Си.
3 Ис. 57:19.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message