DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Tова Послание, което ще стане обширно като морето е дар от Мъдростта

27 април 2014

Мира Си ти давам; родена от Мен, чуй Словата Ми и ги запиши: отворих Небесните Врати на Своето Милосърдие, Съчувствието Си и Обичта Си, за да ги излея върху това поколение; със сладост и нежност се приближих до тях, изчиствайки ги с Извора на Животворната и възраждаща вода и да ги обновя със Светия Си Дух; с голяма щедрост излях помазани благодати, за да превърна така закоравелите им сърца в сърца от плът; това са явните знамения, които давам преди Деня Си на завръщането;

избрах души да станат апостоли, апостоли на този Край на Времената, обучавайки ги да бъдат воини в тази духовна битка на вашите така отстъпили времена... Аз Самият ги помазах и им дадох властта да проповядват и да напомнят на света Моето Слово, да! повтаряйки Словото Ми, но с огън в устата им; в Името Си им позволих да прогонват бесовете и когато ще поставят ръцете си върху болните, те ще се възстановяват;

Аз съм тук, твоят Бог и всичко, разговаряйки директно с теб като Свети Другар и като Баща на дете; не отдалечих Погледа Си от всички вас, а в Своето Съчувствие се наведох да ви прегърна и с нежност, както майка прави с детенцето си; и като рекичка течаща в градина Духът Ми е изпратен да напои тази суха земя; не казах ли, че ще дойда, един ден, когато земята ще бъде покрита от мрак, с Духа Си да блесне над вас, изпращайки Светлината Му надлъж и нашир? не казах ли, че ще излея учения като пророчество, обучавайки народа Си още веднъж и правейки дисциплината да блесне надлъж и нашир като наследство за всички бъдещи поколения? че ще издигна ученици да бъдат сред вас?

кажете Ми: наистина ли разбрахте какво означава “Истински Живот”? и защо избрах заглавието на Произведението Ми да се нарича “Истински в Бога Живот”? защото това Послание, което ще стане обширно като морето е дар от Мъдростта и посредством обученията на Мъдростта ще се възродите, тъй като душата ви ще се присъедини към Истинския Живот, Този, който ви възвръща живота в Мен, Аз, Христос; да, Светият Дух, който е дарител на Живот, ще ви вдигне от духовната ви смърт, давайки ви Истинско възкресение в Мен, вашия Бог! Благородната Ми Тема ще бъде чута във вашите омелии, като поема, подслаждайки езиците на тези, които ще я провъзгласяват; устните им овлажнени в благодат ще се превърнат в благословия за Моето стадо;

дъще, изричай казаното от Мен и не се страхувай, на твоята Страна Аз Съм; ще те вдигна над всички твои потисници, точно, както ти показах в твоето видение;1 Аз, Господ, съм не само твоят Спасител и Бог, но и Пламенната ти Обич, твоят Другар, твоят Приятел и твоят Брат, твоят Отец, твоето Всичко! ела сега, дъще, опри се на Мен; ic Аз, Иисус те обичам!


1 Видението с Гълъба.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message