DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат

30 май 2016

О, Боже, толкова Добър и Благ, повика ли ме?

Васула, спазих обещанието Си към теб? спомняш ли си залога Ми към теб? обещанието Ми дава живот и на всички, които Ме четат; в ранни дни те повиках и се отнесох към теб със съчувствие и нежност; бях утехата ти в преследванията и изпитанията ти; любима, не изтощавай Очите Ми, очаквайки те да Ме срещнеш по този начин! по любящ начин, бъди Моето Ехо, и Аз ще се намеся, докато децата Ми ще слушат твоето свидетелство за Моето Великолепие, Моята Мощ, Моята Нежност и за голямата Обич, която изпитвам към всеки един от тях;

постоянствай в добродетел, и забрани на езика ти да съди; нека всеки да Ме види в теб; беше оформена от Мен, учена от Мен с благодат да растеш в Мен; никога не се съмнявай в непрестанното Ми Присъствие! продължи да копнееш за Мен, това винаги Ми харесва; копнежът ти Ме очарова; нека ръката ти да бъде винаги на Мое разположение, за да записвам Словата Си;

кажи на всички, че не дойдох със Скиптъра Си да осъдя някого, а дойдох да ги насоча да следват Пътя Ми и да ги възпра да не следват криволичещи пътеки водещи към Смърт!

остани в Дворовете Ми, и ще продължа да те защитавам; помни, че Мъдростта беше и е твоят Учител, и не си позволявай да спиш, не докато не се върнеш в своя Дом; служи на Дома Ми, в Моите Дворове, и продължи да разпространяваш Моето Послание; не се страхувай от бушуващите ветрове; намери убежището си в Мен, когато излизат на пътя ти;

познат съм за това, че облекчавам скърбите, които може да имате в сърцата си; болката ви, окаяността ви, дайте го всичко на Мен! Вечно Съществуващият е на вашата страна; молете се за мир;

това, което искат устните ми от човечеството, в Твоето Име, не ги убеждава напълно, някои скланят, но мнозина затварят ушите си...

спомняш ли си Словото Ми, с което ти дадох залога Си? и на което ти положи своята надежда и своята обич към Мен? не беше ли Словото Ми, което ти дадох, твоя утеха, и не мина ли незабелязано обещанието Ми да ти дам отново живот? бъди щастлива, и поддържай плодотворно Лозето Ми,1 Аз съм Неговият Пазач, посещавайки го често и помни, че не беше засадено от теб, а от Собствената Ми Ръка; и доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат, след като вкусиха плодовете на Лозето Ми; и така с много малко усилие от твоя страна, то ги превърна в носители на Светлината, тъй като веществото, което съдържат плодовете на Лозето Ми показва сладостта Ми към тях;

виж, Васула, не е всяка реколта еднакво хранителна, но Моята реколта, която е Моето Слово, ви предпазва всички от Смъртта; помни, бях подготвил за вашите толкова лукави времена, това Лозе и всички, които влизат в него, помазвам главата им с елей на веселост, закрепвам ги в Сърцето Ми, учейки ги със Слова на Мъдрост, докато шепна в ушите им Своите добродетели и справедливост, давайки им представа защо трябва да Ме следват в пътя на неразделността, и как трябва да Ме почитат;

какво би искало Сърцето Ти да чуе от тях, Господи, от нас, в замяна на всичко, което направи за нас? и за голямата благост, избродирана с обич, която показа към нас в Безмерното Си Милосърдие и в Безграничната Си Добрина?

покажи Ми своята благодарност, възпявайки Добрината Ми, дете! защото Ме подтикваше Бащиното Ми Съчувствие; чуйте Ме: бъдете радостни! възрадвайте се! кажете Ми: кога преди това сте чували въобще, че не желая да храня стадото Си? днес, както никога преди в историята, изпращам върху всички вас, сътворение, Светия Си Дух, да говоря в сърцата ви, да ви утеша, да ви спася;

проявлението Ми в това Лозе ще доведе обратно при Мен народа Ми; всеки, който влезе в това Лозе, ще бъде благословен от Мен; ще станат част от спасителния Ми план, ще станат част от Мен; ще се трудят с теб в това Лозе, но не напразно; ще възвестят чудесата Ми и славата Ми на много нации и ще ги привлекат в градините на Моето Лозе, така че те също да бъда пречистени и осветени;

ах, Васула! ако знаеше... ако знаеше как Звярът трепери от страх пред този Мой План, и за това, което направих за теб и другите; с хиляди миряди демони остави територията си, бездната, за да ги хвърли да воюват срещу Моето сътворение, и да простре властта си върху долини и планини, да постигне разрушителния си план и да заличи човечеството; Планът Ми ще разтърси основите на тази земя; затова върви и кажи на това поколение, че “Бог е тук, с нас, сега! не гледай назад, наляво или надясно, погледни напред кой стои пред теб;”

моли се за мир, моли се за възстановяването на Дома Ми, моли се за това поколение да се завърне при Мен; кажи им за Моето Лозе напоено от Извора на Живота, този, който дава вечни реколти благословени от Мен, държани в Ръцете Ми и за които се трудих;

ела, почини си в Мен; няма да е напразна всичката ти работа; ще накарам да замълчат много усти, които се бяха заклели да те накарат да замълчиш; бъди благословена; ic


1 Посланията на Истинския в Бога Живот.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message