DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Беше упълномощена от Мен да говориш в Моето Име

3 януари 2006

мир на теб; погледни ме; приятелко Моя и Моя съпътнице, погледни своя Цар и укрепи стъпките си... отдай чест на Святото Ми Име, тъй като ти позволих да присъстваш в Святото Ми Сърце и в Дворовете Ми; помазах главата ти с елей, за да провъзгласиш Словото Ми и Славата Ми за вечни времена;

да напоявам сухата, зажадняла земя и да правя дърветата да се разцъфтяват там, където всичко е мъртво, е наистина Мое удоволствие; радвам се да давам живот! върховен в сила и благодат Аз Съм; размисли, дъще, върху чудесата Ми; ти пътува по света с Мен като ти предоставях реч; правилно е да казваш на всеки събор, че пътувахме заедно; защо, да не би да си си представяла, че Пастирят ще изостави Своето агне? беше упълномощена от Мен да говориш в Моето Име, да повтаряш Словата Ми и да оповестяваш Волята Ми на народа Ми, да ги утешаваш и да ги насърчаваш, да зовеш Духа Ми, за да прогонваш злите духове; трябва само да отвориш устата си за Мен, за да я изпълня...

знае се добре, че устата на добродетелния е животворен извор; устните на добродетелната душа хранят цяло множество; революцията в тези времена не е, за да Ме признаят като жив Бог; силите на тези мрачни духове са скрити източници от същата земя, на която живеете; стоя горе и съм възмутен, защото се намират след всички Мои синове и дъщери!1 заслепени от греха те въобще нямат представа за своите грешки; тези зли сили предизвикват бунт, и отричането на Моето съществуване е техният сегашен разговор; но ти казвам: от Изток ще блесне Славата Ми подтиквана от Диханието на Светия Ми Дух; Изтокът ще се вдигне; почакай и ще видиш, дете Мое;

да доведа Своите синове и дъщери отдалеч да литнат обратно при Мен ще бъде най-малкият подарък за Моята Църква, тъй като най-големият ще бъде, когато Църквата Ми се помири и обедини; защото сега Църквата Ми се намира в смут и подмятана от лукавия; съществува недоверчивост между пастирите, когато трябва да се говори за единството; мнозина от тях не говорят истината; в началото бях ти разкрил как осакатиха Тялото Ми;

Небето е в траур и много Мои пастири не осъзнават, че от Очите Ми текат сълзи от кръв; знамения! какво направихте с тях? кой от тях се опита да проумее тяхното значение?

поставих те в тази битка на вашите времена в борбата срещу греха, затова дръж високо главата си, дъще, Аз изравнявам пътя, по който вървиш, докато ръцете ти пренасят Моите Послания даващи живот и ако опозицията спрямо теб се усилва, понеси този кръст за Мен; тук съм, за да водя стъпките ти, виждаш ли? ще държа непрекъснато отворени Вратите Си за тези, които ще се завърнат при Мен; възгласи Посланието на покаяние и продължи да припомняш истините, които ти дадох; води народа Ми да живее Истински Живот в Мен; бъди уверена, защото се намирам на твоята страна; ic

ела!2 преклони се пред твоя Господ! Аз съм Даниил, твоят ангел пазител и пазител на вратата на Справедливостта; Господ ще ти даде силата да предолееш своите преследвачи; Могъщият и Славният ще те води с връзки на Обич да възтържествуваш над тях и над онези, които потискат всички Негови Дела; Емануил ще те държи в Своята Огнена Прегръдка завинаги, докато ще продължаваш да се храниш от Него; и аз не преставам да се радвам, гледайки те вързана завинаги за Всевишния, и както те гледам, очите ми се пълнят от сълзи на радост, радвай се! нямаш представа какво ти предостави Господ Бог в онзи свещен ден, когато се беше доближил до теб, треперещ от вълнение, Погледът Му непрекъснато върху теб, и Ръцете Му капещи свещен елей да те помазват; и докато гледах тази страхотна гледка на нашия Спасител да се доближава до Своята любима, изпълнен с благодат в Своето Изражение, аз също затреперах от вълнение при тази страхотна гледка; тогава, все така благ Царят се наклони към теб и те помаза, съживявайки те; - направи те да се разцъфтиш; -

о, Боже, толкова милостив и благосърдечен! отдавам Ти слава, Господи мой! всяко Дело, което извършваш е изпълнено със Слава и Величие и Твоята Правдивост не може никога да се промени! Блажени са всички, които намират убежище в Теб! тъй като вършиш чудотворения за тези, които обичаш...

Василики, аз съм и твоят пазител също така; колкото усилено и да те тормозят безбожниците, винаги ще те утешавам и ще те благославям... прочувствените молитви на едно помазано същество са много мощни; моли се тогава с увереност; Аз, Даниил, ти нося Мира на нашия Господ; чувствай се обичана от Него! Даниил -


1 Силите на мрака, които са непрекъснато по петите ни, за да ни изкушат и да ни опропастят: 'след всички' означава тук: зад всички, гонейки всички и т.н....
2 Говори моят Ангел Даниил.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message