DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всяко добро и великодушно деяние на обич се отчита в Очите Ми

3 февруари 2016

Господи на небесата, Попечителю на нашето благополучие, Ти, който слезе отвисоко чак до стаята ни, за да ни напомниш Своите повеления и заповеди, така че да спазваме по-добре Словото Ти и да го следваме, научи ни да Ти се посветим, покорявайки се на Твоите решения; защото Словото Ти разгръща Светлината Си в душата ни, просветлявайки я, за да разбере напълно Словото Ти;

Зная, че не си доволен от Своите създания1

ах, Васула! сълзи текат от Очите Ми, защото мнозина не зачитат Закона Ми на Обич, Закона Ми на Милосърдие; колко още трябва да гледам злото да надвива нациите една след друга? липсва вселенски мир;

кажи ми, Господи, какво повече мога да направя? подкрепи ме, както винаги го правиш, помогни ми и нека да направя, каквото поискаш от мен;

устоявай, Дете Мое, и нека усърдието в теб да се възпламени в жар за Моя Дом, поглъщайки те в пламъци да вървиш напред без страх, напомняйки на всеки един да се покае, да се моли непрестанно и да Ме обича, твоя Бог; велик ще бъде триумфът Ми накрая;

цялото ми същество копнее за Теб, подтикваш душата ми да желае винаги да бъде с Теб, хората, които не Те познават, не Те обичат, не Те желаят, не се покайват; как може човек да ги промени?

Васула Моя, всички биват призовани от своето раждане за взор на Бога, техния Създател! но малцина са тези, които следват пътя, който отредих за тях; ако, следователно, те се отчуждят от Мен, за голяма Моя скръб и болка, как тогава ще Ме опознаят и ще Ме обикнат? непрекъснато ги зова да се покаят; едно действие, което ще пречисти сърцето им и ще се родят в Мен; ще се обединя с душата им, превръщайки я в светлина; как човек да ги промени, питаш; забрави ли как? ела сега! чрез молитва... чрез действия на обич, чрез големи изправления, чрез жертвена обич предоставена за тях! чрез Розарията! и чрез много “Кирие елеисон”, за да изпълня в тях Милостта Си, защото посредством Моята Благодат закоравялото им сърце ще омекне...

чуй, омайваш Ме, скъпа душа, когато се взирам в сърцето ти; ти, която стана чрез благодатта всичко това, което исках да станеш! моли се за тези, които предпочитат славата идваща от света и се отчуждават сами от Мен; те се страхуват от Моя Кръст, тъй като Кръстът Ми е Инструментът, който Ме прослави, онези, които отказват да прегърнат Кръста Ми са се отделили от Мен; Аз съм Едно с Кръста Ми! и както ти казах веднъж: “ако прегърнеш Мен, прегръщаш също така Моя Кръст;”

Господи! заклех се да спазвам Закона Ти; но продължи да ме възраждаш, както Словото Ти обеща!

ще го правя! ще направлявам винаги стъпките ти; Обичта Ми ще те утешава, и никога няма да бъдеш лишена от Обичта Ми... да? кажи Ми!

имам една жалба, Господи; въпреки че мнозина се завърнаха при Теб посредством това Послание, те2

не дават, а вземат, както го казваш; това е, което казах тогава: “по-блажено е да се дава, нежели да се взима...” (Деян. 20:35), което не се практикува, те трябва да умрат в своето аз!

малцина дават, помагайки да бъдат известени Посланията Ти също така или да принесат в домовете на Бет Мириам, докато други бързат да подпомогнат със своята щедрост;3

всяко добро и великодушно деяние на обич се отчита в Очите Ми; ще оценя всяка душа в Моя Ден, разкривайки всичките й действия и какво носят в сърцето си; радвам се в души, които показват своята благодарност към Мен, и си спомнят да ми се отблагодарят не само с молитви, но и с деяния на обич...

това ми напомня десетимата прокажени, които бяха излекувани от Теб и че само един се върна да Ти благодари, нали?

да, ти прочете в Писанията, че когато бях на път за Йерусалим имаше десетима прокажени, които Ме очакваха; те Ми извикаха, тъй като не смееха да се доближат до Мен поради болестта си; когато ги видях им извиках да побързат и да отидат и да се покажат на свещениците; в сърцето си те знаеха, че ще бъдат излекувани по пътя; въпреки това никой от тях не си направи труда да се върне и да Ми се отблагодари, освен един, Самарянин, който показа благодарността си, възхвалявайки Бога и падайки в Краката Ми...

Ти даде великодушно толкова много дарове на човечеството, които не бяха оценени като благотворителни, не престана никога да даваш, Обичта Ти не Те оставя да чакаш, толкова е голяма, че Ти Самият слезе на земята, представи се открито на толкова хора, дори на не-Християни, защото Сърцето Ти е непрекъснато в Огън и не може да чака – не можеш да устоиш!

щедростта Ти е екстравагантна, дори тогава самите Твои ученици също се чудеха защо правиш благоволения и чудеса на езичниците, на Самаряните, на всички, и бяха скандализирани от Твоята фамилиарност и общуване с тях; оспорваха Те! оспориха Твоята Власт! направи, моля Те, всички, които Ти излекува да се отзоват на Твоята Добрина, разчитайки единствено на Теб;

Васула! славна нация ще се пробуди от Изток; тази нация ще Ме прослави! да, наистина, се показах на не-Християни също! така че хората да видят и да научат и да наблюдават и да разберат, че Милосърдието Ми е неограничено, огромно е; Обичта Ми, Необятна! “не се страхувайте” им казвам; “защото Аз съм Пътят, Истината и Животът;” тогава им показвам Славата Си, и те Ме питат в страхопочитание: “мога ли да бъда свидетел?” “бъди свидетел, за да покажеш радостта си от тази среща”, отговарям; така че, Васула, не тъжи, когато бавя, според теб, Своето завръщане, бъди търпелива, малка ти, няма страна родила се в един ден! бъди като маслинено дърво растящо в Моите Дворове; пробегът ти не е приключил... отмори душата си в Мен, своя Бог, не си сама; бъди едно с Мен; ние, нас?

Да, ние, нас...

Аз, Иисус, те благославям ic


1 Не бях завършила изречението си, когато Иисус ме прекъсна и заговори.
2 Иисус пое, за да каже какво исках да напиша.
3 Не искам да кажа финансово, а с деяния.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message