DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дадох ти четива с Византийска духовност

5 февруари 2004

дъще, облякох те в дреха от светлина, за да покажа на това поколение Своята Слава; не си ли чела, че използвам ветровете като вестители и огнените пламъци като служители? един само ден в Моите дворове, няколко капки от Кръвта Ми върху тях, един само поглед от Мен и една благословия с миросан елей и те са готови и са яки като скала да отидат и да отправят Словото Ми на света; съборът на светиите на небето ги съпровожда, за да вървят по-бързо; Аз Самият ги извеждам на паша, докато бързат натам, където трябва да отидем; ах, Васула, Аз съм Възкресението и Животът; всичко, каквото ти дадох в писмена форма е сияен извор, който пречиства тялото и ума, душата и сърцето, почиствайки катрана и саждите; Аз, Христос, имам силата да променя цялото ти същество от тъмнина в светлина;

през последните осемнадесет години говорих в сърцето ти със силата на Светия Си Дух; Милосърдните Ми Поеми, които съдържат в себе си мистични откровения и указания, са предназначени за теб и за това атрофирало поколение; те са дар от Отеца, от Мен и от Светия Дух; не говорихме по начина, по който говорят философите, а както приятелите правят; съкровището, което ти разкрих в тези послания съм Аз Самият... дъще Моя, поисках ти в началото на Своя призив към теб да бързаш и да тичаш при своите братя и сестри да поделиш това божествено съкровище с тях, в което разкривам Своята Слава и Своето Милосърдие; поисках от теб да ги призовеш всички, без значение кои са те, или на какво кредо принадлежат, и да ги разбудиш от съня им; някои, както видя, Ми се отзоваха с голямо усърдие, желаейки да практикуват дори аскетичен живот; други обаче, не успяха да Ме разберат и безпричинно Ме отхвърлиха, повлиявайки и на други, които ги заобикалят; дадох ти също така, Васула Моя, четива с Византийска духовност, но дори тези, които казват, че Ме боготворят, наричайки себе си Византийци своеволно лишиха себе си да пристъпят в дланта на Ръката Ми и да Ме признаят; след това грубо отхвърлиха Моята благословия и Моята благодат... твърдят, че знаят всичко, но не знаят нищо...

да Ме срещнете, когато показвам Себе Си чрез Светлината е чудо; нищо не е невъзможно за Бога; така ти1, братю, от Източната Църква, питам те:

- мога ли, като Бог, да разгърна пред човека Своите Тайнства, ако го пожелая? – може ли Бог, във вашите времена да прояви Себе Си на хората чрез лъч на божествена Светлина и човекът да може да го възприеме по благодат?
- ти посочваш Православието за истинска религия, но отхърляло ли е Православието възможността за божествено Обучение давано на хората чрез Светлината на Светия Дух?
- кажи Ми, приятелю Мой, кой е върхът на мистичния живот, за който говориш? не е ли задушевната и лична среща с Мен, Христос?
- може ли човек да схване Знанието Ми2 от само себе си? не, наистина не, Знанието Ми бива схванато едиствено чрез светлината на Кръста, който прави всички неща, които са невидими за окото, видими, и сияйни; единствено чрез Окото на вашия изкупителен Инструмент може човек да види всичко, което Той носи;
- така, какво значи да Ме познавате и да Ме разбирате? и какво представлява връзката между Бога и човека?
- мога ли, като Христос, да връча пълнотата на Своята благодат на тези, които искрено търсят благодатта?
- ти извършваш много задачи всеки ден, но искрено бих желал да намериш убежище в Сърцето Ми, да имаш почивка в Мен, своя Бог...
- мога ли Аз, като Бог, във вашите така утежнени времена, да покажа Своята мъка към човека, и на когото Ми харесва, споделяйки с него Моите безпокойства?
- не се заблуждавай и не казвай, "невъзможно е за един обикновен човек да придобие съкровището на Светия Дух!" кой си ти, за да Ме съдиш? какво представлява прахта, за да Ме предизвиква? безсъмнено, всеки накрая ще бъде съден и ще трябва да отговори за всичко, каквото е направил или не е направил;
- ти, който Ме изследваш щателно, вкусвал ли си Ме, като Давид3?
- ако си сигурен, че Ме притежаваш, защо не Ме разпознаваш в речта Ми?
- научи се да казваш: "научих се как да притежавам Бога, Този, който ми е баща, Той направи да узная Кой е, без обаче въобще да губи Своята безотвъдност! Той, който обхваща всички същества притежава и мен и въпреки моята нищожност нареди на всички неща в мен да бъдат съответни на Неговата божествена Воля..." после, като кажеш това, трябва да Ми кажеш, приятелю Мой, какво означава да си Ме открил в теб? как беше да вдигаш Покривалото на Жениха и да откриваш Моята Божественост? позволи тогава на Светия Ми Дух да те залее със Своята Светлина и да превърне душата ти в Катедрала!
- може ли човек да стигне, докато е още на земята, неизказаната и най-чиста добродетел на безстрастието, без да съм го посетил Аз с Огън?
- и ако наистина съм минал през града4, възможно ли е да не бъде забелязано? или нямаше ли минаването Ми да възпламени целият град?
- не беше ли вече чел, че мога да водя народа Си и да им разкривам Своята Воля, без да уведомя никого?
- лошо ли е, когато Женихът идва при това поколение да привлече души по-близо до Любящите пламъци на Своето Сърце и да ги обгърне в Мен, за да ги направя способни да управляват с Мен, своя Бог? сериозно ви питам, какво направихте с Писанията? не са ли те Мое отражение? как е възможно тогава, ако казвате, че знаете Писанията, да не Ме разпознавате в това дело? как е възможно толкова лесно да противоречите на истината?
- може ли човек, който е духовно мъртъв да проумее Писанията, прилагайки ги на практика, ако не е жив? ако някой разбира Писанията и казаното от Мен, което отразява Моя Образ, не може да каже: "Писанията са достатъчни за мен, както и казаното от Отците на Църквата..."

в тези времена на благодат, представям Себе Си като Милосърдие; не дойдох да добавя нищо ново, или да противореча на Писанията и на Преданието на Моята Църква, нито идвам да издигна нова църква; а дойдох да обновя Своето сътворение и да възкреся мъртвите семена за Живот в Мен; дойдох да разхубавя Своята Църква, която изкупих със Собствената Си Кръв, да я обогатя и да я изпълня с божествена Светлина; дойдох с Милосърдие да обединя Своята Църква; знайте, че всичко се намира под Моя Скиптър; ic


1 Господ ми даде конкретно име на една свещеническа душа, която живее в САЩ и принадлежи на Гръцкоправославната Църква.
2 Мъдрост.
3 Давид от Псалмите.
4 Метафорично: нашият Господ има предвид 'душа'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message