DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще изчистя тази земя с пламък и печал

3 февруари 2012

Всемилостиви Господи, доведи ни до покаяние, иначе духът ни ще умре; 1

мир на теб, дете Мое; Очите Ми, Васула, проникват в мрака на всяка душа; страдам от жажда за души;

Васула, светът днес ще се опита да ви отнеме свободата; днес светът се присмива на всичко, което е Свято, някои2 твърдят, че притежават абсолютното знание за Божествеността Ми, но нещата, към които са привлечени, не са нищо друго освен да Ме отричат; зовях, но те отричат и продължават да отричат, че зова; лидерите на страната ти убиват и крадат хляба от устата на децата; обременяват нацията ти и я нападат, както им се харесва; отвсякъде ви ограбват плода на вашия труд; (позволи Ми да говоря)... хората на страната ти са поели погрешен път;

вие сте страна, която бях благословил, но пренебрегнахте да Ме възхвалявате и да Ме величаете; пастирите ви, които нищо не знаят, вървят по свой път, всеки след своя собствен интерес, пренебрегвайки стадото Ми, и карайки Гласа Ми да замълчи; следват пътя на този свят; потопени в страстите на този свят без надежда и без Бог, вашия Бог;

Словото Ми е нещо живо и дейно; отсича като всеки нож с две остриета, но по-фино;3 и въпреки това в тяхната нощ те не успяха да повярват, че съм те благословил с духовни благодати; призовах всяка душа да обнови своя ум с духовна революция, така че да живеят в Мен и Аз в тях, но те не можаха да Ме чуят; призовах ги да изоставят стария си начин на живот, но те дадоха сърцето си на парите си, казвайки: "това ми е достатъчно;" ден след ден Ме пропъждаха от ума си;

имам в Себе Си, както Милосърдието така и Гнева; затова погледнете старите поколения и вижте: те Ме величаеха и Ме почитаха; това са примери на вярност и кротост, които Ме прославят;

не сте ли чели: "горко на разслабеното сърце, защото няма вяра, и затова няма да бъде защитено, горко на вас, които загубихте волята да понасяте; какво ще правите, когато Господ ви посети?"4

в тези дни възнамерявам да очистя страните от тяхното отстъпничество, техните страсти и техните грехове, които са като запалени въглища на главите им, носещи теглото на техните грехове; и сега ви казвам: Словото Ми ще се изпълни, както в миналото, когато ви предупредих за вашите отстъпили нации, че кулите ще се срутят и вълните на моретата ще предизвикат унищожение, разтърсвайки земята и измествайки я от оста й; това бяха Знамения за всички вас, така че, когато станат да знаете, че Аз, Бог, говорих;

по време на този Край на Времената, Духът Ми ще бъде излян върху цялото човечество, дори върху тези, които презряха Словата Ми в това Послание, подигравайки се на Моето Обещание;

както казах: Словото Ми е живот и със Словото Си, същото Слово, оформих земята, и ви казвам, ще изчистя тази земя с пламък и печал; когато ангелите прегрешиха, не ги съжалих; Денят Ми ще дойде върху вас в неочаквано време; ще накарам безумците да замълчат; и оттам нататък ще живеете в Моята Воля; нациите ще Ме видят с други очи; обич и справедливост ще царуват още веднъж, и насилието няма вече да се чува;

днес храня агнетата Си по този начин, и Духът Ми носи духовна храна на бедните, за да превърже разбитите сърца и да им напомни още веднъж, че – Сърцето на Господа е цялото прошка, цялото обич и нежност; - Сърце, което може да ви облече в Славата Си, Сърце, в което можете да намерите утеха; нося спасение за всяко отворено сърце; и ако днес ви порицавам, то е поради необятността на Обичта, която изпитвам към вас; Сърцето Ми кърви от скръб, гледайки този час на мрак върху вас, изхвърлени в калта на греха ви; ще ви спася само, ако се покаете и се завърнете при Мен; ic


1 Мислех си за Гърция и за всички страдания не само на нашата нация и на целия днешен свят.
2 Някои от клира.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message