DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще прочистя тази земя с пламък и печал

3 февруари 2012

Всемилостиви Господи, доведи ни до покаяние, иначе духът ни ще умре; 1

мир на теб, дете Мое; Очите Ми, Васула, проникват в мрака на всяка душа; страдам от жажда за души;

Васула, светът днес ще се опита да ви отнеме свободата; днес светът презира всичко, което е Свято, някои2 твърдят, че притежават абсолютното знание за Божествеността Ми, но нещата, към които са привлечени, не са нищо друго освен Моето отричане; зовях, но те отрекоха и продължават да отричат, че зова; лидерите на страната ти убиват и крадат хляба от устата на децата; товарят нацията ти и я нападат, както им се харесва; отвсякъде ограбват плодовете на труда ви; (позволи Ми да говоря)... хората на страната ти са поели погрешен път;

вие сте страна, която бях благословил, но пренебрегнахте да Ме възхвалявате и да Ме величаете; пастирите ви, които нищо не знаят, вървят по свой път, всеки след своя собствен интерес, пренебрегвайки стадото Ми, и заглушавайки Гласа Ми; следват пътя на този свят; потопени в страстите на този свят без надежда и без Мен, вашия Бог;

Словото Ми е нещо живо и дейно; реже като всеки нож с две остриета, но по-фино;3 и въпреки това в нощта си те не успяха да повярват, че съм те благословил с духовни благодати; призовах всяка душа да обнови ума си чрез духовна революция, така че да живеят в Мен и Аз в тях, но не Ме чуха; призовах ги да изоставят стария си начин на живот, но те отдадоха сърцето си на парите си, казвайки: "с това съм самодостатъчен;" и ден след ден Ме пропъждаха от ума си;

имам в Себе Си както Милост така и Гняв; затова погледнете някогашните поколения и вижте: те Ме величаеха и Ме почитаха; бяха пример на лоялност и благост, и Ме прославяха;

не сте ли чели: "горко на равнодушното сърце, което няма вяра, защото няма да бъде защитено, горко на вас, които загубихте волята да издържате; какво ще правите при Господното посещение?"4

в тези дни възнамерявам да прочистя страните от отстъпничеството им, страстите им и греховете им, които са сега като запалени въглища на главите им, носещи тежестта на техните грехове; и сега ви казвам: Словото Ми ще се осъществи, както в миналото, когато ви предупредих за отстъпилите ви нации, че кулите ще се срутят и вълните на моретата ще донесат разрушение, разклащайки земята и измествайки я от оста й; това трябваше да бъдат Знамения за всички вас, така че когато станеха да знаехте, че Аз, Бог, говорих;

през този Край на Времената, Духът Ми ще се излее върху цялото човечество, дори върху онези, които презряха Словата Ми в това Послание, подигравайки се на Обещанието Ми;

както казах: Словото Ми е живо и от Словото Ми, същото Слово, оформих земята, и ви казвам, ще прочистя тази земя с пламък и печал; когато ангелите съгрешиха, не ги съжалих; Денят Ми ще дойде върху вас в неочаквано време; ще накарам безумците да замълчат; и оттам нататък ще живеете във Волята Ми; нациите ще Ме видят с други очи; обичта и справедливостта ще царуват отново, и насилието няма вече да се чува;

днес храня агнетата Си по този начин, и Духът Ми носи духовна храна на бедните, за да превърже разбитите сърца и да им напомни още веднъж, че – Сърцето на Господа е всичката прошка, всичката обич и нежност; - Сърце, което може да ви облече в Славата Си, Сърце, в което можете да намерите утеха; нося спасение за всяко отворено сърце; и ако днес ви порицавам, то е поради необятността на Обичта, която изпитвам към вас; Сърцето Ми кърви от скръб, гледайки този час на мрак върху вас, хвърлени в калта на греха ви; ще ви спася само ако се покаете и се върнете при Мен; ic


1 Мислех си за Гърция и за всички страдания не само на нашата нация, но и на целия днешен свят.
2 Някои от клира.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message