DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Велик Петък

10 април 2015

посещаваш земята и я поливаш от животворните Си Извори, доставяш на поколението ни духовни богатства чрез Светия Си Дух, никога не ни забрави;

чашите ни преливат с Твоята Справедливост, за да утолиш сухостта ни, предоставяш на душата ни небесна мана, изливаш помазан елей върху недостойните ни глави, и ни даваш блага в изобилие;

но какво направихме ние? сведохме плодородните някога долини, които ни беше дал, в пустини, превърнахме животворния Ти Извор в суха земя, направихме деяния, които похулиха Святото Ти Име, продължаваме да вършим лукави неща; поставихме клопки на всеки добродетелен път, продължаваме да избираме горчивата отрова на змиите, вместо сладкия мед от Твоята Уста, и въпреки това Вярната Ти Обич никога не престана да се излива върху нас! Господи! как можеш да ни търпиш?

Аз Съм; никой не може да бъде по-истинен и верен от Мен, вашия Спасител; по-голяма Обич от Моята няма да намерите; виждаш ли какви чудеса направих в теб и във всички, които чуха Моя Призив? дори в тези, които никога не Ме търсиха? говорих и Ме чуха;

изпях тази Песен, за да покажа Милосърдието Си, преди да дойде Денят Ми, повиках земята да чуе новата Ми Песен, от изток на запад, от север на юг, която предхожда поглъщащ огън; написах всички тези слова за вашето поколение, и бих казал, за вашето изгладняло поколение, за да ви отведа към покаяние и да ви пречистя от греховете ви; бях постоянен в Призива Си, но човекът в своето благополучие изостави Мен и всичко, каквото е Свято; душата, която създадох да бъде щастлива не е, защото злото не може да храни и да доставя на душите ви, за да бъдат весели;

казвам ви, Присъствието Ми е неминуемо, но когато се появя, тези, които живеят в злина и не са се покаяли, гробът ще бъде техният вечен дом; и ще бъде източният вятър, който ще ги съкруши;

изпълних те с благословии и ти показах благоволението Си, Васула; неутолимата Ми жажда за отговор на Обичта ти беше показана от самото начало на Моя Призив; обърнах вниманието ти на неизказаната Ми Обич, така че да се откажеш от своята нелоялност, и както казах преди известно време, ти беше прототипът на твоето поколение; една изгубена овца между многото с празнословия да изпълват устата ти; и вместо да те накажа, отвърнах с прошка и състрадание; тогава като Жених грижещ се за своята невеста, те въведох през Моите портали да влезнеш в царските Ми дворове, за да науча на теб и на другите тази песен на обич, разкривайки на целия свят Своята правдивост, и най-отдалечените части на света видяха Обичта и Милосърдието Ми;

ще дойда скоро и ще съдя света, и никой не може да каже, че не говорих по този начин, за да ги предупредя; в миналото, говорих на вaшите предци в колона от облак, учейки ги и водейки ги да следват Моите заръки; днес, продължавам да ви говоря по различни начини; разполагам с разнообразни начини да се приближавам до моя народ с щедрост и съвет; отправих се към това поколение с Поема, и с елей на радост помазах всяка душа, която се завърна при Мен;

отражение на Обичта Ми! пазач на Интересите Ми! отстоявай и Аз, Господ, ще пълня устата ти с мед и елей, за да помазваш народа Ми и да прокламираш тези беседи в Моето Име; нека устните ти да произнасят словата на Мъдрост и пророчествата, които ти дадох;

о, как копнее Сърцето Ми народът Ми да Ме разпознае чрез тези слова; моли се за тях и искай от Отеца да ги изпълни с Дух на Проумяване! така че да спрат да питат: ‘какво е това? защо е така?’ тъй като създадох всички неща за тяхното предназначение и имам Своите съображения за всички неща, затова вдигнете очите си и погледнете Небесата и Ме прославете; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message