DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молитва за Покаяние и Освобождение

13 ноември 2006

Васула пише:

 

Иисус Христос ми продиктува тази молитва, която е молитва за покаяние, лечение и освобождение. Каза, че тази "заклинателна молитва" е необходима за нашите лукави времена.

Хората не знаят как да отхвърлят напълно Сатаната в своите молитви, който властва над тях, ослепява ги и им причинява много мъки било чрез болести или пленявайки ги. Иисус казва също така, че много хора боготворят лъжливи богове (идоли).

Тази молитва ще бъде резултатна, ако става от сърце и с искреност.

Господ каза:

Васула Моя, мир на теб; радвам се, когато идваш при Мен по този начин; когато говориш в Името Ми, нека съборът на верните да се посвети на Мен; нека се покаят пред Мен с тези слова:

Господи, понасяше ме през всичките тези години с греховете ми, и въпреки това се смили над мен;

заблуждавах се по всякакъв начин, но сега няма вече да прегрешавам; онеправдах Те и бях несправедлив; няма вече да го правя; отказвам се от греха, отказвам се от Дявола, отказвам се от нечестивостта, която опетнява душата ми; освободи душата ми от всичко, което е против Святостта Ти;

умолявам Те, Господи, да ме избавиш от всякакво зло; ела, Иисус, сега, ела сега и обитавай в сърцето ми;

прости ми, Господи, и ми позволи да си почина в Теб, защото ти си Щитът ми, Освободителят ми и Светлината ми и на Теб се доверявам;

от днес ще Те благославям, Господи, навеки;

отричам се от злото и от всякакви други богове и идоли, защото Ти си Всевишният над света, и се извисяваш безотвъден над всички други богове;

с мощната Си ръка, пази ме от лошо здраве, пази ме от плен, пази ме от мъка и разгроми врага ми Дявола; ела ми бързо на помощ, о, Спасителю!

амин;

Аз, Бог, те обичам, любима; ние, нас? Аз Съм 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message