DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцето Ми се беше развълнувало от така обеднялата ти душа

13 февруари 2006

Господ е верен, защото ми дава сила и ме пази от злото, Той е крайната Радост на духа ми,

а ти, любима Моя, си Моята скъпоценна душа, Моят накит и венецът на Главата Ми;

Господи, отгледа ме с връзки на Обич, отстрани вината ми и ми разкри Святото Си Лице, превърна моята безцелност в страст към Теб;

блажен е човекът, чийто прегрешения са простени и чийто грехове са заличени; той ще придобие дара на Обичта!

Сърцето Ми се беше развълнувало от така обеднялата ти душа; намерих място в сърцето ти, където бих могъл да настаня Краката Си и да си почина в теб; превърнах те от апатичен номад в скиния на мир; разговарях с теб до този ден и час, давайки ти щастие, радост и удовлетворение; виждаш ли, Васула, появявам ти се, за да покажа на хората нашия съюз; за да покажа на слепите, че обитавам в теб и че ти се намираш в Мен; и за да изпълня думите Си, че единствения знак, който давам, че съм Аз Авторът на това откровение, това си ти, дъще; Обичта те обича; Обичта дойде при теб по този начин; каква наслада доби Сърцето Ми, когато ти се отзова на Моя Призив; опирай се на Мен и Ми се доверявай; няма никога да те изоставя; Обичта те обича; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message