DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Контакт »

Общи Контакти
Контактувайте с доброволци от конкретен раздел на Лозето на Истинския в Бога Живот
 

Национални Контакти
Местни контакти и/или Асоциации на Истинския в Бога Живот в различни страни по света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Да Те Оставя На Земята, За Да Изпълниш Мисията Си
Светият Ми Дух Е Крайъгълният Камък На Църквата Ми

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message