DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Издълбах в сърцето ти всяка Своя дума

22 юни 2015

Мир на теб; разбери напълно, дете Мое, коя е целта Ми, призовавайки те; по благодат отворих вратите на Небесните Ми Дворове, за да те изуча, да те помажа, да те оформя в апостол; издълбах в сърцето ти всяка Своя дума; спомни си ученията Ми: че всичко, каквото правиш трябва да бъде направено в обич! нямай нищо, което да не е Мое и във висока степен против Моята Воля; никога не вярвай, когато не Ме чуваш или не усещаш Присъствието Ми, че леко съм променил Замисъла Си! защото Планът Ми в теб не зависи от обикновени хора; това, което имам в Ума Си далеч надхвърля човешките диктати;

Аз съм Живият Бог, Всемогъщият, и Светлината Ми блести вътре и вън от сърцето ти, просветлявайки те с Моето Присъствие и Моето Знание; всички твои трудности ще бъдат възнаградени; и ще продължа да показвам Славата Си върху твоето лице; Лицето Ми върху твоето, за да могат слепите да повярват; въпреки че някои ще ги забуля, така че да не виждат;

да, по благодат те избрах да проповядваш за единство и помирение, призовавайки ги всички да се покаят; затова, дете Мое, не се колебай да говориш за нежността Ми, която изпитвам към всяка душа, и за величието на Обичта Ми към всички! Аз съм Обич, Аз, Иисус, те благославям, дете Мое; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message