DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кажи на народа Ми и им напомни...

5 май 2011

Господи! Познат си за това, че беше съборил царе и владетелски престоли,  империи една след друга, когато всички те бяха станали пречки за Твоето преминаване;

Познат си за това, че унищожаваш враговете Си; затова защо сега изоставяш Своите приятели?

Несправедливост, арогантност е това, което носят; знае се, че ненавиждаш горделивостта, Боже мой и Отецо;

Какво направих, за да заслужа презрението? Да не би да наруших Твоите Заповеди? Да не би да изоставих Твоите повели и Твоя Призив?

“Развий своите ближни, съживи и обедини Църквата Ми” беше Твоята молба, но и Заповед също така; “работи с Мен ръка в ръка и Ме прослави;” беше Твоята утеха;

Отчуждих се от своето семейство, за Твоите Интереси;

Сега клеветниците изопачават доброто със зло; с лукави замисли ме заобикалят, и причакват удобен случай да плюят по мен и да пролеят кръв...

отново ли ме съдят?

да се съди, това Ме отвращава; не позволявай да расте недоволството в теб; да! наистина делата им върху теб предизвикват духа ти, но двоен е грехът им; първо, за фалшивото решение за теб, и второ, за това, че те предизвикват да прегрешиш; тяхната злоба срещу теб ще намери главите им;

дете Мое, обърни внимание на Моето учение и го приложи, така че да Ме радва, когато чувствам, че Ми се доверяваш; не написах ли чрез ръката ти хиляди страници изпълнени със съвети, напомняния на Словото Ми и със знание? не отворих ли пътя за теб, така че да бъдеш в състояние да разпространиш Посланията Ми? не те ли научих да отговаряш на тези, които те питат със звучни думи от Мъдростта? затова не казвай “ще се отнеса към тях, както те се отнасят към мен”; по-скоро бих искал да кажеш: “Отецо, прости им, защото не знаят какво правят?” и ще им простя и ще бъдат излекувани; ще се разраснат в обичта си...

Учи се от Мен, ученичко, и се приспособи към Мен, защото Пътищата Ми са Справедливи; тогава ще мога да ти кажа:

дете Мое; твоята добронамереност не е напразна, ще получиш от Мен своето възнаграждение; не отстъпвай на отчаянието, всички ситуации са под Моя контрол! животът и смъртта, доброто и лошото, те също са под Моя контрол! Ръката Ми държи твоята ръка; всяко несправедливо решение, което засяга теб, засяга Мен; гневът Ми избухва върху това неверно поколение; не забеляза ли, Васула? викът Ми прониза въздуха, като огнен ураган ще слезна върху тях, и реки от огън ще погълнат много нации; гневът Ми няма да има край, не виждате ли знаменията на Времената? водите на моретата ще продължат да вилнеят безмилостно срещу това лукаво и неверно поколение, защото скоро Ръката на Отеца Ми ще падне тежка върху тези отстъпници; това поколение ще падне в Ръцете на Отеца Ми и орди от тези, които Ме бяха забравили ще страдат ужасно; ах! да! внезапно ще си спомнят за Мен и ще се позоват на Името Ми, но не със съкрушение нито от обич, а от страх за живота си; някои с подлудяващ сарказъм ще запращат обиди и хули срещу Мен, продължавайки да се хвалят със своята философия и своята така наречена себереализация, познаването на диаметри и изчисления, подигравайки се в този Ден на Мъдростта Ми; но надеждата им, Васула Моя, ще бъде напразна, и всичко, каквото това поколение смяташе, че постигна без Мен, ще се окаже безполезно; всичко, за каквото се мориха без Моето Име, всъщност, преднамерено, заличавайки Святото Ми Име, ще се окаже напразно; 

дъще! ще ти кажа: Аз, Бог, поставих това поколение на изпитание и както забеляза, мнозина се оказаха недостойни да си поделят Царството Ми; замаяността им да открият това, което се намира отвъд космоса Ме изумява1 и смущава Ангелите Ми! Благодат и Милосърдие бяха предоставени на цялото човечество, но тези, които вече Ме чуха, избраха да не се вслушат нито да приемат спасителната Ми помощ; поради тяхното неверие, ще страдат неизмеримо като Каин! онези, които са верни, ще живеят в Сърцето Ми, в обич; сега те също са поставени на изпитание като злато в пещ и се оказаха достойни за Царството Ми, ще бъда техен Цар завинаги... това е началото на края на тези Времена,2 когато Огънят Ми дойде всички елементи на този свят ще се стопят; вече смяната на слънцестоенията и редуването на сезоните ви са се променили; и ще дойдат още повече неща;

Васула, дете Мое, нека опресня паметта ти още веднъж: ти си Моя собственост, не се страхувай, беше родена за Моя призив; оформих те за Моята цел; тъй като знаех, че нямаше да се отклониш от Истината, и Аз щях да стана твоят Свят Другар на тази земя; бях очертал, преди да се родиш, твоя път3; от самото начало присъединих Сърцето Си към твоето; въпреки това, свободата на духа ти беше показана на хората, ти беше и си като птица летяща над света във въздуха, извисявайки се в небесата; администраторите4 на Царството Ми5 видяха и отбелязаха свободата ти, и прокараха сурово решение за теб, и безмилостно хвърлиха стрелите си, за да те повалят и без жалост да те ударят, с цел да не оставят никакво доказателство за преминаването ти в Църквата Ми; въобще не престанаха да се хвалят за лукавите си постижения; защото Добродетелта и Обичта6 не обитават в тях; колкото и да те презират няма да ти навредят, нито ще те засегнат; дори планини да падат в моретата, и водите да ревят и кипят, не се страхувай, защото Аз Съм до теб! Царският Ми скиптър е над теб да води стъпките ти и да те пази да не се отклониш от повелите Ми; радвай се на Моето Присъствие; закрилям те и ще бъдеш в безопасност;

кажи на народа Ми и им напомни, че: обичта покрива много грехове; нека обичта ви един към друг да се окаже истинска...

позволете Ми да опресня паметта ви: благословия е за вас, когато ви обиждат и преследват за Мен, защото това доказва, че Аз, Бог, почивам във вас... ако беше само да се харесвате на хората, нямаше да ви позова; ако беше да работите здраво за вашите интереси и слава, а не за Моята, щях да отвърна Очите Си от вас;

отворете широко сърцата си и Ме приемете; бъдете обединени, помагайки си един на друг и се старайте да утешавате народа Ми в тези времена; обичта за вашия ближен трябва да е вашата основна грижа;

помнете да провъзгласявате Посланието Ми надлъж и нашир, защото миризмата на смъртта е стигнала до небето и наказанието, което очаква това поколение ще падне на земята поради неговото неверие и остъпничество; не се вслушват в пратениците, които изпращам при вас и Духът Ми бива хулен; мнозина безразсъдно раняват Църквата Ми, замеряйки с камъни пророците Ми; мнозина загниват и сега видими знамения се дават според тежестта на тяхното отстъпничество и техните грехове;

тежки условия и страдания са паднали върху това безверно поколение; тези знамения им се дават вече, защото отказаха да се помирят с Мен;

оправдах мнозина от вас пред Отеца Ми, въпреки това искам отплата от обич, отплата от вярност; разкрих ти как работя, и какво искам; ти чу Посланието Ми на Единство и повярва в него; показах ти целта на зова Ми; ти постави печата си, отдавайки Ми почет, може ли човек да отрече това, което вярва? запази живо в сърцето си това, което беше научила в началото и отречи да продадеш Кръвта Ми; давам ти мира Си, казвайки ти: не се страхувай, тъй като Аз Съм с теб; носи Името Ми и Ме почитай; ic


1 За това колко глупави можем да бъдем!
2 Не е краят на света.
3 Живот.
4 Тук терминът има отрицателен смисъл, Господ има предвид недуховните свещеници.
5 Господ има предвид Църквата.
6 Разбрах,че Добродетел и Обич тук подразбират Бога; тези две думи заместват Името на Бога. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message