DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Истинският в Бога Живот е Мое Послание

22 юни 2010

Васула, повиках те, дете! винаги съм с теб; възхвалявай Ме всеки един ден за това, че стоя пред теб, съживих те, за да живееш в Мен; - мнозина четат и препрочитат Словото Ми и въпреки това не го живеят; мнозина проповядват изправени на съборите Ми, но това, което проповядват не бива изпълнявано от тях1; ти стана служителка на Църквата Ми, робиня на Църквата Ми, носейки Посланието Ми на  мир, помирение и единство, за да го предадеш на народа Ми; целта Ми беше да разкрия на света Своето Милосърдие и колко съм загрижен за тяхното спасение; колко съм загрижен поради тяхното разделение; ах, дъще, ако само знаеше това, което Аз зная и ако виждаше и чуваше това, което Аз виждам и чувам от Своите пастири и какво заявяват помежду си, щеше да разбереш горчивината на тази чаша! да?

сигурно това не е с всички Твои пастири;

смиреността липсва от мнозина; структурата на Тялото Ми е увредена; ако Тялото Ми е откъснато от Главата, Тялото е мъртво; разрухата се разпространява, превръщайки Дома Ми в опустошение, пустиня!

какво мога да направя, Господи?

продължи да призоваваш и да събираш, както го правиш, не преставай, гълъбице Моя, винаги бях на твоята страна; не го ли забеляза?

появявах се върху теб като Знамение, така че ти също да се насърчаваш; не се страхувай от сенките,2 Аз съм мощната ти защита; довери Ми се;

колкото до тези пастири, които занемариха да се грижат за Моето стадо и да го извеждат на паша, те са, както казват Писанията: "горко на пастирите, които позволяват на стадото на пасбището Ми да бъде унищожавано и разпръсвано – оставихте стадото Ми да се пръсне и да се скита и не се погрижихте за тях"(Йер. 23:1) – въпреки че някога бяха големи, сведоха се да следват принципите на този свят, отвлечени от либерализма, и забравяйки да живеят живота си според първите си клетви;

бях им поискал да бъдат вкоренени в Мен и да градят върху Мен и да се държат твърдо за вярата, на която бяха научени; ако бяха запазили първите си любящи клетви към Мен и не си позволяваха да бъдат привлечени от нещата на земята, неща, които отнасят надалеч, днес Домът Ми щеше да бъде богат на слава и стадото Ми нямаше да се отдалечи;

Истинският в Бога Живот е Мое Послание; не е основано на човешки доктрини или човешки разпоредби; основава се на Обичта Ми, основава се на Истината, основава се на истинската доктрина изпълнена с добродетели, за да ви доведе до обожествяването, давайки на това поколение пълно знание за Волята Ми;

ученията Ми са византийски беседи даващи на човечеството нова кръщелна целувка от Мен, за да въкресят мъртъвците за нов живот и да им покажат, че истината е в Духа;

Духът ви беше предупредил, че по време на последните дни ще бъдат някои, които ще изоставят вярата и ще изберат доктрини, които произхождат от демоните; нямат с какво да се гордеят; болка и страдание е сполетяло много нации и Словото Ми все още не е проникнало в тях; показах Обичта Си на цялото човечество, за да Ме посрещне благосклонно; някои ще попитат: "как така показа Обичта Си, когато толкова много нации падат непрекъснато от меча и гладът е съвсем наблизо?"

въпреки това показах Обичта Си, чрез постоянните Ми напомняния и непрекъснатите Ми предупреждения, слязох от Престола Си по този начин, за да възстановя живота ви, който беше попаднал в засада от демоните; зовях, но вие предпочетохте да не чуете; показах Милосърдието Си и ви залях с благословии, които вие никога не оценихте, така че как може човек да казва, че Господът не показа Своята Обич?

- заради вашето безбожие, заради вашето отхвърляне на Кръста Ми, върху който страдах своеволно за всички вас, и особено заради вашите хули срещу Светия Дух на Благодат, който бива изливан върху вас, за да ви обнови, казвам ти, поколение, че нациите ще се обърнат една срещу друга, кръв ще се лее навсякъде; маслиновото дърво ще престане да произвежда маслините си и земята ще замре; разруха и опустошение ще настъпи в много градове повече отвсякога,3 сезоните ще продължат да се променят, тъй като човекът унищожава земята чрез своята греховност и безбожие; и като ревящ лъв Моите пламъци ще слезнат от небето, бурен огън; от единия край на земята до другия ще поставя огън в деретата, планините, долините, градовете, земята ще се опразни от много жители;

всички онези, които се заклеха да унищожат Църквата, преобръщайки наопаки Кръста Ми, те ще бъдат изгорени в преизподнята! отчаяни вдовици ще скитат наоколо голи и всички онези,4 които се заклеха да воюват срещу пророците Ми и срещу светите неща, те също ще претърпят това, което заслужават; сега седят уверени на престолите си, но не за дълго; ще дойда при тях като Съдник и строго ще ги съдя; Аз Самият ще ги махна от техните престоли; въпреки че днес се крият под една маска, скоро ще ги потърся и ще ги разкрия; вижте! ще смиря всички, които са петно в Дома Ми; ще им позволя да бъдат унижени, след като престъпиха Моите принципи; след това ще донеса чист съд в Дома Си, и сърцето ви ще се възрадва и Ръката Ми ще се протегне към този съд, който ще се труди посредством Светлината Ми!

нуждая се от съдове, чисти, за почит, и готови за себеотдайност; благи към всички хора, способни да учат младите да бъдат скромни, покорни и весели в Господа;

- острието на меча5 се намира все още в Сърцето Ми, дете Мое, ах! но ще дойде времето, всъщност това време е по-наблизо отвсякога, когато ще се явя като Съдник на тези, които тъпчат Тялото Ми, подвеждайки народа Ми далеч от това да се помирят и да се обединят, държейки умишлено стадото Ми разпръснато и в неведение; ще съкруша властта им, когато дойде времето, никога не се съмнявай;

ела, единственото, което Ми е необходимо от теб е обич! ic


1 Нашият Господ изпитваше болка и тъга.
2 Зли духове у хората.
4 Някои от тях са сановници на Църквата.
5 Метафорично: означава разделението на Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message