DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царю на царете, облечен във Величие, Повелителю на всякаква власт

28 ноември 2016

Васула Моя, през всички тези години разкривах Своята Благодат, правейки възможно спасението за много от децата Ми посредством Моите помазани Послания; славата Ми беше проявена безрезервно, и Светият Дух се изля великодушно върху това поколение, както никога преди в историята;

Васула Моя, разчитай на Мен и знай, че единствената ти амбиция трябва да бъде да разпространяваш Посланията Ми надлъж и нашир и да бъдеш искрена с Моите учения; моли се непрестанно и никога не спирай да пишеш; тогава ще продължа да ти давам дара на Своята Обич; ще продължа да те държа в Залата на Царското Ми Пиршество и със Собствената Си Ръка ще те храня пред очите на твоите потисници, като вкусваш Обичта, която изпитвам към теб, така че да можеш да кажеш:

"храни ме със Своя Хляб, възстанови ме,
Обичта Ти ме опиянява, издига ме,
и ми позволява да почивам в Сърцето Ти и здраво да Те държа;
Присъствието Ти, Господи и Царю мой,
е като Колона от тамян,
безценно е неговото ухание;
Женихо на Своето сътворение,
докога ще държиш Лицето Си скрито зад
Своето Покривало?
не ме карай да чакам,
тъй като копнежът ми да вдигна Покривалото Ти, за да открия
Твоята Божественост е очевидно;
повличай ме винаги в Своите Стъпки,
о, Принце на Вселената!
Царският Ти Скиптър е моят водител;
все още ми липсва Знанието на Мъдростта,
научи ме да прилепвам сърцето си към Волята Ти
и ухото си към Мъдростта Ти;
в усмивките Си сега ми предоставяш Вино да пия
от Мистичната Ти Чаша, опиянявайки ме до забрава;
колко плавна е Неговата струя!
Царю на царете, облечен във Величие, Повелителю на всякаква власт,
нека да остана в Залата на Царското Ти Пиршество завинаги,
имайки закрила под Твоите Криле;"

да, пий Виното Ми и яж от Хляба Ми, и винаги ще те водя, за да те гледам да растеш и да даваш плод; Сърцето Ми ще бъде трогнато от тази благородна тема, затова стани и приеми Моите Благословии; Добрина и Благост ще те следват заради Святото Ми Име 

малко дете, ще царувам над теб, както го желае сърцето ти; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message