DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Блажена е душата, която се научи да Ме обича

12 февруари 2016

Боже мой, Отецо, Царю на царете,

до твоята среща, лежах наполовина мъртва,

докато Ти не ми се яви…

и пред Божественото

стоях, непроумяваща, с благоговение!

стоях пред Твореца,

точно като дете облечено

в непоносимо мръсни дрипи

застанало пред Страната на чудесата;

 

бях омаяна, Ти ми се усмихна,

усмихна се въпреки че се намирах

все още в адска тъмнина;

 

бях объркана и озадачена,

особено, когато Те чух да казваш:

“блажени са чистите в сърцето,

защото тяхно е Царството на Небето;”

 

когато внезапно отвори Устните Си

отново да заговориш, лъч Светлина

се изля от Устата Ти, осветлявайки душата ми,

а Безсмъртното Ти Дихание лъхна върху мен,

освежавайки паметта ми – чудо –

след като, колкото повече Те съзерцавах,

толкова повече Те разпознавах и си спомнях за Теб;

 

кой постави Мъдростта свободно

в недрата на душата ми?

Аз го направих!

и кой даде разбиране на сърцето ми?

дете Мое, Аз го направих… ти се роди тогава от Сърцето Ми; възкресена да станеш един от Моите апостоли и свидетел, който да свидетелства за единството;

искрено, не считам себе си достойна да бъда един от тях; но не се отвръщай от мен! в миналото, когато очите ми все още натежаваха от непокаяност, със смъртта надвиснала над главата ми, Ти ми изпрати голям Серафим, който прелетя, за да дойде при мен, не за да ме прегърне, а да почисти греховете ми от вътрешностите ми; и да измие мръсните ми дрипи; това беше, Отецо, началото на нова форма на съществуване в мен, осъзнавайки своето безсмъртие, доколкото живеем в Теб…

така стана с мен в първите ми стъпки към тази Сияйна Светлина, която си Ти, Боже, Отецо наш…

и оттогава ти пожела да узнаеш за Мен, както, в миналото, показах Себе Си на твоите отци и предци;

къде мога да намеря достатъчно мощни думи да изразят чувствата ми към Теб и за Теб? по който начин да опитам, ще се проваля; духът ми копнее за Твоята Бащина Обич; погълната от жажда за обич към Теб, Яхве, очаквам Те всеки ден, дори в моите сънища;

без Любящата Ти Ръка, не бих издържала миг на бурите от пламтящи преследвания, които ме обкръжават през всичките тези години! Но всички те изчезват в Твоето Присъствие, и както веднъж беше казал, чувствам се като птица, свободна, летяща в небесата, чувствам се свободна!

свободата се намира в Духа; зова всички хора при Мен; зова ги първо към покаяние; зова ги да пият от Извора на Живота; блажена е душата, която се научи да Ме обича; бъди щастлива, Васула Моя, никога не се бави да идваш и да се молиш, но, любима, не се притеснявай да идваш при Мен по всяко време; работи за Мен с радост, с мир и Обич;

Господи, Творецо мой, и Създателю, смили се над мен…

никога не отказвам на душа, която се покайва; ще се вслушам във всичките ти молитви, ако са в съответсвие с Волята Ми; расти в Обичта Ми, дъще, Аз, Яхве, те благославям;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message