DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Помолих това поколение да се покае

28 ноември 2015

30-годишнина на Истинския в Бога Живот!

дъще, мир; чуй: мир на теб; разпростирай мир там, където няма мир, обич, където има омраза, единство, където има разделение – през всички тези години, в неизказаната Си обич, призовавах, призовавах цялото човечество да се моли, да се покайва, да води благочестив живот; дойдох да говоря в сърцата им; не дойдох със заплахи, а с Обич, призовах всяко създание, изразявайки Себе Си по вашия начин, в желанието Ми да ви спася всички от омразните ви замисли, поколение; разкрих ви още веднъж Святото Си Лице, за да блесна в абсолютния ви мрак, така че да Ме съзерцаете, и съзерцавайки Ме, отражението Ми на Божествеността Ми и на цялата Ми Слава да се отразява във вас; светлината във вас тогава нежно ще ви осветлява целите;

уплаших се тогава, че малцина ще приемат Словото Ми, и имах право; Словото Ми, което превъзхожда всяка Светлина и Знание; поколение, духовното Знание е отвор за ума ви да проумее Писанията и словата Ми; но колцина не успяха? и колцина повече ще се опитат да дискредитират Моите Послания? тези хора виждат само нещата, които схващат с окото; възприятието им на Божественото обаче е далеч от тях... това е, както казват Писанията: недуховен човек е този, който не приема нищо от Божия Дух: гледа на всичко като на глупост; това е вън от неговото разбиране, защото то може да бъде разбрано само с Духа; духовният човек, от друга срана, може да прецени стойността на всичко, и неговата преценка не трябва да бъде съдена от други хора;1 когато тези хора умрат и пожелаят да поемат пътя на Живота, те няма да Ме видят; греховете и престъпленията им ще ги осъдят; ангели на страха ще ги срещнат и плътта им ще изсъхне от костите им;

нуждая се от молитви от сърцата ви; помолих това поколение да се покае; непрекъснатото зачеване на злото ще доведе само до изпадането на много нации, водейки ги до война и в Бездната; мнозина ще бъдат опожарени и много градове, както и нации ще се изправят пред нещастия, бедствие след бедствие, нещастие след нещастие, ах! поколение, не играй с живота си! спри да въставаш срещу Словото Ми!

повтарям: очистете умовете и сърцата си чрез покаяние, покаяние с леещи се сълзи; но извратените, тези, които следват криволичещи пътища ще се изправят пред това, което посяха;

- сега, Васула, отпразнувай Обичта Ми, отпразнувай Ме, своя Бог, защото построих нови светилища основани на обичта, възстанових тези руини;2 в Писанията е написано: тъй като бяхте върнати към истински живот в Христос, трябва да търсите нещата, които са на небето, където е Христос, седящ отдясно на Бога, затова нека мислите ви да бъдат към небесните неща, не към нещата, които са на земята, защото умряхте, и сега живота, който имате, е скрит с Христос в Бога. Но, когато Христос се разкрие – и той е вашият живот – вие също ще бъдете разкрити в цялата си слава с Него;3

избрах те, помазах те със светия Си елей, за да живееш свято и да носиш Словата Ми, за да ги предадеш на всички; и в Своята Вярност ти позволих да се осланяш на Мен, попивайки от Мен, позволявайки ти да вървиш в Моите Дворове и да се учиш от Мъдростта; затова днес, бъди щастлива! Мой толкова слаб, невероятно слаб инструмент, не разбра ли? не разбра ли как съм очарован от такава слабост? как това Ме радва? слабостта ти завладя Силата Ми и Милостта Ми!

Господи, Ти, който си моят Творец, и ушите ми се отвориха да чуя това откровение от Теб, без абсолютно никаква заслуга! И Ти с такава охота отдели толкова много време с мен, отдавам Ти благодарности и възхвала, и сега, след всички тези години, светът по-лош от преди чезне и земята е по-осквернена отвсякога, опустошена от греха, и очакваме Ръката Ти да ни вдигне, така че колко дълго още трябва да очакваме Твоето завръщане?

намирам се пред вратите ви, толкова близо; скоро много нации ще се изпълнят със Знанието на Славата Ми, и Аз ще стоя като страж на Стражевата Ми кула, като флаг, и онези с надменната природа няма да Ме видят, но онези, в чиите сърца почивам, ще Ме видят; всички ще бъдат поразени и като ужасени зверове надменните сърца ще се разпилеят;

много нации ще бъдат заличени; жертвай, Васула Моя, своето време за Мен и радвай Сърцето Ми със своята нищожност, защото сега ще задействам още повече Справедливостта Си върху човечеството; и ще се търкалят в пепелта; моли се и прости на своите потисници, намали яростния Ми гняв срещу тяхното неверие; Обичта ще дойде в Своето съвършенство във всеки, който реши да следва Закона Ми и няма да се страхува в Съдния Ден; написах чрез ръката ти всички тези Послания, за да може това свидетелство да доближи до Мен онези, които ги четат; свидетелство, което ви води към Вечния Живот; свидетелство, за да живеете Истински Живот в Мен, твоя Бог;

Аз, Иисус Христос, ти напомням, че Победата накрая ще бъде Моя; дъще, мир, Обичта те обича! 


1 1 Кор. 2:14-16.
2 Христос има предвид онези души, които се бяха изгубили, но намериха Иисус в Неговите Послания на ИВБЖ, давайки им живот чрез тяхното покаяние, което промени живота им.
3 Кол. 3:1-4.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message