DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Съчиних Нова Песен за тях, за да се свири на струните на Обичта

7 септември 2018

дете Мое, искам днес да те уверя за постоянната Ми Обич, която изпитвам към теб; лилия на Сърцето Ми, аз съм Пазителят на душата ти; пазя те от съдбата на греховните, за да живееш в невинност, вдъхнах ти живот като те закрепих в Сърцето Си; радвай се на това! слушай Словото Ми и Го следвай, за да не се отклониш от пътя; Словото е Живот; Словото те държи далеч от греха, когато следваш Словото Ми, но ако се случи да прегрешиш, имаш своя застъпник при Отеца; Аз съм Този, който заличава греховете ти, затова вдигни очите си и погледни Славата Ми, погледни Моя Суверенитет, погледни Небесата, след това виж Кой е Авторът на тези Послания;

в Съдния Ден ще съдя всеки един в Моите Дворове и ще отделя греха от добродетелта, злото от доброто; след това ще добавя върху везните обичта, която ти изпитваше към своя ближен и към Мен; ще премеря всяко ниво на чистота, всяко слово на обич, всеки вик на покаяние, ще оценя особено много всички тези неща; всяка душа ще застане пред Моя Престол, мъже и жени от всички народи, нации и езици; ще присъстват всички рангове на Ангелите в Съдебната Ми Зала;

казвам ти, поколение, не ти остава много време да решиш да се смириш пред Мен, всяко извършено от теб действие, всяка добра или лоша мисъл, се записва в Книгата на Истината; ако някой реши да върви с Мен и да се прилепи към Мен, ще го закрилям по пътя му и ще го водя в безопасност: у Дома! да! Небето е крайната ви дестинация, Небето е вашият истински Дом! у Дома ще почувствате Мира Ми и че там принадлежите, ще се чувствате на сигурно място; ще разберете, че винаги принадлежахте там; душата ви ще се чувства обгърната в Моите Обятия, в Прегръдката Ми завинаги;

и нещо повече, ще осъзнаете тогава, че Аз Съм вашият Жених! затова казвам на всеки един: не губи своето време в този отминаващ свят, защото животът ти трае колкото едно дихание; всяка душа ще си отиде днес или утре; докато напротив на Небето дните ви са вечни, няма да се броят; затова, помнете, че всички, да, всички вие сте синове и дъщери на Всевишния, и не обожествявайте материалните неща, прекланяйки им се; винаги съм готов да ви извеждам на паша с грижовност и да ви водя с милосърдие;

ах, Васула! помазана от Ръката Ми, на която дадох ангелска мисия, Отецът ти и Аз се радваме на глада ти за Нас, ето защо ти се разкрихме, за да задоволим глада ти и да те водим в сапфирения път, ароматиризиран със смирна и тамян;

и вдигни очите си, за да срещнат Погледа Ми, Погледа Ми, който ще възстанови всякаква липса, всякакво съмнение, всякакъв страх, когато очите ти срещнат Погледа Ми, ще видиш безкраен тъмно тюркоазен океан на Обич, ще погледнеш в дълбините на Обичта Ми, Обичта към Мен, твоя Бог;

любима Моя, бъди щастлива за това, че поставих в устата ти тази Нова Песен, Песен на Прошка, Песен на Милост, Обич, Песен на Нежност и Надежда, Песен на Мъдрост, и Чистота, Песен на Истина и Вярност, за да бъде пеена навсякъде по света, така че всяко живо същество да чуе звука й и да се излекува;

планините, долините, реките и моретата и всички, които живеят под тези небеса, когато я чуят ще знаят, че Бог, когото те забравиха, никога не ги забрави; Обичта ще бъде на прага им, очаквайки ги да се предадат; ще им кажа, ако отворят вратата на сърцето си, че съчиних Нова Песен за тях, за да се свири на струните на Обичта, които ще отдадат за Мен победа, а за тях сигурност; и тогава ще ги поканя към съвършенство, усъвършенствайки ги в Нас, стига да желаят да Ни следват;

моли се, Васула, да спазват Словото Ми и и да мога да им отворя очите; Обичта те обича... ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message