DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм твоят Духовен Водител и Съветник

16 януари 2018

на никой друг не беше даден този Дар, който даде на мен, о, Господи, единствен по рода си, позволяващ ми да се наслаждавам на Небесните Ти Дворове, и да раста в тях, да се уча от Самия Яхве, да мога да Те зова, Господи мой, Могъщи, по всяко време и когато поискам и да получавам отговори, всичко това подлудява някои хора;

със Словото Си, о, Господи, Яхве, ме храни и ме обучи, с шепоти в ушите ми, без ни най-малкия страх изборът Ти да не увреди на доброто име на Мощния Ти Скиптър! както е определено във всички пророчества на радост и разруха, Ти ми възложи да извикам на света да се покае; 

показа Величието и Властта Си над мен от самото начало на призива Си, 

Господ ми даде Своето време, за да ме води, заявявайки от време на време, че Той винаги ще бъде моят Духовен Ръководител и никой друг; 'никой друг' бяха Неговите Думи към мен, за да ме съветва - и с течение на времето го показа; проблясквайки напътстващите Си лъчи в мен, Той ме водеше, обучавайки ме, със Своите Собствени семена ме хранеше... 

и сега, чувам от огромни орди гръмогласни слова, 'къде е духовният й ръководител? нека се представи сега! няма ли? възможно ли е? всеки с такъв дар би трябвало, трябва, да има такъв! човешката гордост скоро ще снижи очите й при падението й...'

чуй Ме, написано е, че 'Мъдростта въздига своите синове,'1 и те обучих с Мъдрост, затова не се съмнявай; позволи Ми да те въвлека още повече в Моя план, малка ти, и помни Обичта Ми, която изпитвам към теб!

моли се и бъди до Мен, никога не изоставяй желанието и копнежа си да бъдеш с Мен; независимо дали в къщи или в чужбина, винаги съм с теб по Благодат; възгласи Името Ми навсякъде, където ходиш; искам да оборваш допуснатите грешки, въпреки това, който желае да чуе, нека чуе какво казва Духът Ми чрез теб;

избрах те да свидетелстваш за Посланията Ми и за всичко, което написах и казах; триумф ще последва за всички онези, които старателно следват Моите Слова; защото Времето е наблизо вече;

още веднъж ти казва, любима Моя, не се страхувай, Аз Съм твоят Духовен Водител и Съветник; бъди благословена! върви и бъди изпълнена с радост!

Вечно Съществуващият е с теб; ic


1 Премъдр. Сир.: 4:11.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message