DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот

12 април 2004

Господи, каня Те и Ти се отзоваваш,

говориш ми и всичко наоколо ми моментално се разцъфтява.

Когато съм неспокойна, навеждаш се да ме чуеш,
когато Те зова, бързаш да се отзовеш.
Благословено да е Името Ти.

Васула Моя, дадох ти, откакто те възстанових, език на ученик да проповядваш, да порицаваш, да обучаваш и да възхваляваш; вдъхнах ти божествени вдъхновения идващи от Сърцето Ми, за да свидетелстваш достоверно;

преди да те науча, те направих Своя невеста и дадох благодатта на Присъствието Си; дадох ти с радост достъп до Благородството Си, за да се радваш в Присъствието Ми; но напоследък, видях, каквото видях; мисълта и капризите на хората Ме възпрепятстват в пътя Ми, докато вървя напред; между тях забелязах мнозина, които имат очи, но не виждат; увенчах те, дъще Моя, с обич и нежност, изпълвайки ушите ти с учението на Мъдростта, за да се възползват онези, които сега те тъпчат; който те тъпче, тъпче Моите указания; все още ли не са се научили, че избраната Ми е едно с Посланието Ми? изглежда не могат да го поберат в главите си, че те нахраних в Гръдта Си? човекът, който тайно те клеветничи, ще го принудя на мълчание; не съществува място в Дома Ми за горделивите сърца; никой лъжец не остава на мястото си... твоето присъствие е от само себе си Мое Послание, ние сме сътрудници...

тъй като започват да омаловажават Делото Ми, пренебрегвайки пътя на Мъдростта, оспорвайки Господстващото Ми Могъщие за тази, която избрах да помажа с пророчество, Аз, като Отец, ще издигна детето Си далеч над всички онези, които я безпокоят; днес казвам:

отсега нататък, ще държа Посланията Си скрити за известно време, тъй като Зовът Ми не беше взет предвид, нито Указанията Ми живяни; по този начин Присъствието Ми не беше оценено и ако го сметна за необходимо, ще ги оголя и Аз от Нашите посещения.

Васула Моя, благослових те и те помазах с тази апостолска мисия; благослових те, за да станеш съвършена в Духа Ми, да се разраснеш като кедърите и кипарисите, простирайки клоните си, като ти предрекох, че ще вдъхна повече откровения в теб; подготвих те в царските Си дворове и капейки все още небесна роса, те изпратих в цялото човечество; изпратих те на всички тях като Своя, Моят личен дар носещ ученията Ми да им бъдат дадени, за да се възползват, но те счетоха теб и Ученията Ми за нещо установено; отнесоха се повърхностно към Словата Ми и към тази, която ги носи, като мнозина от тях напразно те изтощаваха, държейки се с Моя дар с незачитане и както им се хареса; затова, не трябва ли да се намеся? ще ги лиша от вярното Си слово посредством теб, защото сърцата им са станали груби към теб и към словата Ми;

бях казал веднъж,1 че ако я обезпокоите, ще й дам достатъчно сила да ви събори, напомняйки ви, че нейната строгост ще бъде Моята строгост; бях казал на всички, че идваш от Мен и че ще бъда между вас и че този знак ще бъде показан върху теб...2 ах, толкова често чух тази тълпа да се подсмива зад гърба ти, отделяйки те от Посланието Ми! с велообразни езици плюха върху теб отровата си… блажени са тез, които не се намираха в тази тълпа и имаха благоприличието да уважат ученията Ми и техния носител; ще им отворя вратите на добродетелите;

а ти, дъще Моя, казвам ти, Призивите Ми ще продължат; няма да те лиша от Своето Присъствие; ако някой те попита за това свидетелство, кажи им: "медът се стичаше от медената пита през всичките тези години, но ти търсеше други неща; не си даде труда да вкусиш от тях;" без да оставаш доволен от това, което ти предоставях, изтича ненаситно да узнаеш последната новост, събирайки цели серии от други послания, които да прилягат на твоя вкус; вместо да чуеш истината, ти се насочи към митове…3

посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот; не го посадих високо в планините, а в низините, за да бъде достъпно за всички; дните на разплатата бяха там; дните на репресалиите са тук; слязох при Лозето Си и както го пресичах, задуших се и поех дълбок дъх изпълнен с тъга; "това ли е мястото, където трябваше да има хиляди лозя?"скрити под лозята, забелязах други растежи, плевели и тръни да увреждат всички Моите лозя; тогава, един глас се чу изпод лозята: "а, сега имам достъп да направя за себe си важно място, за да взема връх над останалите;" обхванат от негодувание, наредих на Моята пратеница да публикува решение, в което дадох властта Си да изкорени всички плевели и коприви, които опустошаваха настойчиво лозята Ми; Аз съм Лозарят и ще влизам в Лозето Си, когато Ми харесва, за да наглеждам напредъка му;

показах им Царството Си и ги обучих в знанието на светите неща, но те не отвърнаха напълно на всички благодати, които им дадох; нахраних ги и не се задоволиха с храната, която им дадох; дадох им да пият, но в лудостта си, го заместиха с живак, разменяйки Моята Слава за своята; въпреки че веднъж бяха казали: "Няма да заместя Славата на Бога с никоя друга", обаче размениха Славата Ми със своята собствена слава; сега, ще посадя смирените на тяхното място; гордостта не беше създадена за човека; с какво пръстта и пепелта могат да се гордеят?

а Аз, в Светия Си Дух, ще продължа да те посещавам по този спокоен начин, така, както кръвта тече непрекъснато в жилите на човек, без външен шум, така и Ние ще те посещаваме; остани уединена в Мен, Васула Моя; ic;


1+2 Предричане, което се потвърди. След шест седмици можех да чувам по-ясно гласа Му.
3 Във времената ни, съществуват многобройни лъжепророци, които не са изпратени от Бога, но са способни да измамят хората, имитирайки посланията на Бога. Техните послания се публикуват в книги. Тези хора живеят в илюзии и са много, особено във Франция.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message