DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Да носиш Кръста Ми е благословия

6 януари 2006

Господи, Иисус Христос, ти си радостта на живота ми,

помни, дете Мое, Кръста Ми и откупа платен да те изкупя и да те освободя, за да се наслаждаваш на Вечния Живот; дори да не разполагаш с думите да изразиш пълната си радост и обичта си към Мен, сърцето ти Ми предоставя възхвала всеки път, когато идваш при Мен в бедност; Васула, веднъж ти бях казал, че когато Ме прегръщаш, прегръщаш също така и Кръста Ми; ела по-близо до Мен и си подели някои от страданията Ми; да носиш Кръста Ми е благословия; ти и другите изглежда не разбирате напълно, че това е символът, че Аз, Бог, си почивам в теб; виждаш ли каква привилегия? Божеството да почива в Своите сътворения? остани в огнената прегръдка на Своя Създател и Жених и остави настрана тревогите, изкушенията, неуспехите и заболяванията, мъките и безпокойствата и се спусни в блаженството и забравата, спусни се в тишината и се съсредоточи в Мен, своя Бог и Всичко; Аз съм Всичко; в Моята прегръдка душата ти ще изпита скритите Ми тайнства;

наслаждавам се на твоята нищожност, наслаждавам се в децата; остани в Мен и никога не си отивай; и когато хората се изправят срещу теб и изричат всякакъв вид неетични думи, противоречейки ти, притеснявайки те, разпореждайки се с теб със своята отрова, спомни си за Мен, спомни си Моето Страдание, спомни си какво казват Писанията за Лозата и нейните клони; клоните, които бяха отрязани, бяха отрязани, защото не останаха в Мен; онези, които се откъснаха от Мен в своята сухост не разбраха Истината нито Богатството Ми; в тази духовна смърт и в своята празнота те потискат всякого, който Ме зове и когото съм облагодетелствал; виждаш ли, водих те да следваш древния път на Моите пророци, говорих ти с мистичен език, украсих те с дарове, за да изразиш Словата Ми в химни на Обич; водих те посредством съзерцателни методи, дадох ти подтика и усърдието към доброто и към желанието да Ми се молиш; предоставих ти нещо, което превъзхожда всичко, каквото умът може да проумее и това е: да разговаряш с Мен с такава непосредственост всеки път, когато пожелаеш; затова твоите опоненти, които се отнасят към теб с враждебност и които Ме предизвикват, ще бъдат строго съдени от Мен; тези неща са извън тяхната сухота; подобно на тези клони, които трябва да бъдат хвърлени в огъня; след като отхвърлиха богатия сок произведен от самата Лоза те изсъхнаха и не могат нищо да направят; да, те ще бъдат събрани от Моите Ангели и ще бъдат хвърлени в огъня да изгорят;

а ти, дъще, ще изплатя правдиво с травми на онези, които ти нанесоха травми и ще те възнаградя за това, че понесе за Мен несправедливости и преследвания; знай, че написах Името Си навсякъде върху теб, за да продължиш да издържаш с твърдост и достойнство бича, който ти налагат твоите преследвачи, които в действителност са Мои преследвачи на Кръста Ми; благославям те, и ти давам Мира Си; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message