DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Прегърнете Кръста Ми, който е едно с Мен

16 април 2022 

(Дадено за молитвената група на Родос)

Днес ще бъда сред вас по специален начин; не Ме карайте да чакам на входа на сърцето ви! пуснете Ме вътре, за дави осветя; прегърнете Ме, както и Аз ще ви прегърна; идвам при вас, малки деца, за да ви насърча; прегърнете Кръста Ми, който е едно с Мен; никога не изоставяйте молитвите си; молете се повече със сърцето си; Аз, Иисус, ви обичам, обичайте Ме и бъдете едно!

благославям ви всички вас, оставяйки Въздишката на Обичта Си на челата ви; Васула, вдигни Ме,1 за да благословя всеки един от тях по челото им, ела! ic

 


1 С Пресветото Тайнство.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message