DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Си Наследницата На Тези Послания

14 януари 2014

как мога да Ти се отплатя за всичко, което направи за мен?    

цвете, като любима Божия дъщеря, те удостоих да растеш в Мен, така че Аз да живея в сърцето ти и да ти помагам да узряваш в Мен! това беше, за да покажа на това поколение и на бъдещите поколения, които предстои да дойдат, Своята Добрина и Милосърдие, колко изключително богат съм на Благодат;    

нека великодушието Ти да обхване всички живи, бих могла да кажа много повече и пак не е достатъчно! 

бъди като огън, пламнала от обич към народа Ми, дъще, ще ти дам достатъчна сила да Ме прославиш; Делото Ми не е приключило в теб, имам още музикални мелодии да поставя в Посланията Си за това поколение, пророчески слова и Византийски беседи; 

ти си наследницата на тези Послания, затова никой няма правото да те отстранява; казвам ти, онези, които пророкуват срещу теб ще имат своя дял от Справедливостта в Моите Дворове; ако не чуят и не обърнат внимание на словата на пророците Ми, които никога не престанах да ви изпращам, ще се отнеса строго към тях и както го заслужават! Словата Ми, Васула, трябва да бъдат взети насериозно от онези, които кроят лъжи! зъбите им са копия и стрели, езикът им е остър меч! Васула Моя, видях колко грубо някои от тях се отнасят към теб, забравяйки, че в присъствието на Моите Ангели, Аз, Бог, ти пях, помазах те и те оформих; избродирах душата ти с Мъдрост и Поука, за да се грижиш за Моите Интереси; благословен е този, който се вслушва в Мен; 

събери Моите верни, дъще, и всичко, каквото написа с Мен, позволи Словата Ми да бъдат известени! виждаш ли? времето настъпи Словата Ми да бъдат разкрити; ела, обичам те, дъще, обичай Ме и продължи да оповестяваш Словата Ми на всички нации – Яхве е Моето Име; Аз, Богът, няма никога да те изоставя;    

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message