DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Управлявам с Величие и Власт, ненатрапчиво и с Милосърдие

11 декември 2013

дете Мое, Яхве е Моето Име; почувствай Присъствието Ми; отвори сърцето си на Благодатта, позволявайки на Светлината Ми да свети в теб; не се страхувай, защото Аз Съм с теб;

Заповедта, която ти дадох с Обич е да стигнеш до народа Ми, за да провъзгласиш Посланието Ми, дъще, говорих чрез гласа ти, за да изкореняваш злото, когато го видиш, да събаряш ложи и гласове, които се насочват срещу Волята Ми, да строиш Светилищата Ми, които дяволът срути, да разхубавиш това поколение, да засаждаш в този безлюден пустош; поправяй за другите, дъще; бъди търпелива, във времена на борби и атаки; Синът Ми, Иисус Христос, се провиква от Кръста Си, защото това поколение е в отчаяние, и ридае за тяхното безбожие; Сърцето Ми Ме боли като Баща, защото мнозина не проумяха Моите призиви; нито проумяха, че ти си Моят дар за тях!

да се намираш в света, като разпространяваш Посланието Ми, това Ме прославя; и докато продължаваш да вършиш Моето Дело, позволи Ми да продължа по-нататък; нуждая се от твоето съгласие!

волята ми е Твоя, Господи;

ще напомня на всички как управлявам; управлявам с Величие и Власт, ненатрапчиво и с Милосърдие; ще те използвам, за да разкрия какво липсва от това поколение и какво загубиха; и горко на тези, които са глухи за словата Ми!

Обичта е пред очите им, и въпреки това не Ме признават; това Послание е отправено към всички; благословиите Ми са върху теб, дете Мое, почини си на Гръдта Ми;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message