DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще полагам безспирни грижи за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми

25 септември 2017

Аз Съм; Мира Си ти давам… мир, мир на теб, която беше далеч и на която донесох Своите условия;

Голиат беше гигант, страшен, непобедим, но беше повален и победен от Давид; през всички векове бях Завоевателят; познат съм за това, че повалих царства и покрих нации с техните мъртъвци, когато се противопоставяха на Моето Преминаване; и както казват Писанията: отмъщението е Мое – ще им се отплатя;

и днес наистина казвам това, което бях казал някога: остани Ми нярна, опирай се на Мен, и Ми се доверявай, зависейки единствено от Моята Сила; помни, че съм на твоята страна; затова не рискувай сама, или на груби пътища, защото за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми, ще полагам безспирни грижи; не стоях ли до теб през цялото време и те държах за ръка, за да те водя и да те напътствам? Сърцето Ми крее от обич към теб, мъничко създание, нищожността ти те влече към Мен и Ме омайва, затова, следвай повелите Ми, и тези, които представляват Голиат във времената ти, ще паднат;

казах в миналото, ако врагът ти е гладен, дай му храна, и ако е жаден, остави го да пие; правейки това, ще трупаш червени горещи въглища на главата му; съпротивявай се на злото и го завладявай с добро! отплащай се за злото с обич; бъди на Моята страна, дете!

сега, дъще Моя, дадох ти усърдието, от което се нуждаеш, за да Ме прославиш, и усърдието ти ще пришпори мнозина и много нации; камък в прашка… Аз Съм Този, който доставя на устата ти; затова, се нуждая от силна бедност и слабост, за да преодолея разделението, да преодолея това зло разпространило се във всички нации като мъгла; молете се, и се молете, молитвите са доброжелани като дъжд в жадна почва, жертвената обич ще бъде като благословия изливаща се върху всяка нация; тогава, ще бъдат облени с богатствата на мир и веселие, и животът на мнозина ще бъде изкупен от екплоатиране;

бъди жив пример, изображение на помирение, свързващ мост, за да разпространиш призива Ми за Единство в многобразието, без дори да получиш правосъдие от онези усти, които критикуват стъпките ти поставени в кървавите Ми Следи; мога да пречупя бариерите, които ви държат разделени; да! зова към мир чрез теб и зовът в Моето Име трябва да бъде: всички да се помирите с Бога, Отеца ви на Небето;

много помпозни монарси бяха снижени до земята, и бяха опозорени в богатството им, но голямото им изумление, нещо, за което никога не бяха чували, беше, когато откриваха, че всичко беше извършено от Мен; да, както бях казал: повалих престолите на владетелите и поставих на тяхно място смирените и тези, които Ми харесват; повалих силни мъже, като Голиат, издигайки слабите и неважните да ги поразят;

Аз, Господ, ще пристъпя от шатрата Си, сега като Жених да дам нов живот, в мир и радост за сърцето, светлина за очите, надежда за мъжете и жените, ако предадат волята си на Мен и своя вик на покаяние; тогава ще ги обгърна в Своето Присъствие и Давид още веднъж ще победи Голиат;

лъхнах в теб Своето миро и неизменният Ми Поглед върху теб ще прогонва злото; съберете се всички заедно и Аз, Богът на Мира ще бъда с вас, дете Мое, ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message