DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Блажен е човекът, който размисля върху Словата Ми и отваря сърцето си, за да Ме приеме

11 декември 2017

дете Мое, възхвали Трисвятото Ми Име; не обръщай внимание на онези, които показват към теб презрение и незачитане! злият нрав унищожава човека, който го притежава; обръщай внимание само на това, което Ми харесва, защото това е, което Ме почита;

познат съм за това, че показвам Силата Си, когато се оспорва Суверенната Ми Милост; всичко, което Ме радва и е според Волята Ми и всички добри деяния, ще ги увенчая с успех;1 и тези, които се намират в нужда ще се провикнат към Мен:

"дълго чаках в изпитанието си за Милостта на Яхве, искайки от Него помощ, и сега най-сетне Неговата Милост се спря от Небесата на мен,

моят Бог чу молбата ми; о, Боже, Яхве, никога не престана да правиш чудеса; благословен да е Яхве, който върши чудеса безспир чрез величието на Обичта Си, която изпитва към нас..."

и тогава ще ги посъветвам:

"бъдете скромни, останете скромни в държането ви и благи в обноските ви, и прилагайте добродетелта;

имайте като одежда благородството, без никога да забравяйте своя Източник;2 снижете погледа си, защото се радвам и мога да остана в толкова сърца!"

Васула, дете Мое, прилепи се за Мен! откърмена в Небесните Ми Дворове, определих теб и никой друг, с Моя Зов,3 като изпитател на много нации и вярвания, да бъдеш като сигнал с Посланието Ми, и да привлечеш всички хора при Мен, за да мога да ги лекувам; при Мен трябва да се завърнат, при Мен...

блажен е човекът, който размисля върху Словата Ми и отваря сърцето си, за да Ме приеме; довери Ми се, Васула, и остани в Мен, твоя Бог и Всичко;  обичам ви всички!

AlphaOmega

1 Означава: ще бъде даден отговор на молбата им.
2 Източник означава: произхождащ от Бога, който е Източник на Живот.
3 Посланията на Истинския в Бога Живот.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message