DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поклонете се на Създателя на небето и земята

2 януари 2023

Господи?

Аз Съм! не се страхувай, нека спомените от първото Ми посещение при теб да се върнат и да оживеят в теб, както и всички случаи, които последваха, защото ще бъдат в полза и на всички онези, които четат Посланията Ми; нека узнаят всички как посрещам собствените Мои с най-избрани благословии, как изследвам сърцата, защото невинността и почтеността ще привличат винаги любящия Ми Поглед към тези сърца;

чуй Ме: напомни на всички, че прошката Ми няма граници, въпреки че в дните ви постоянно съм оскърбяван от собствените Ми създания, които обичам до лудост, Милостта Ми към тях свидетелства за това, защото, както знаете, с Мен са и Милостта и Гневът, така че във времето на отмъщението светът ще страда; ако попитате защо, изследвайте себе си, помислете колко много грехове се натрупват върху вас, поколение, защото в греха, ви сполетява злото;

тук съм, говорейки ви в дните ви, за да водя краката ви с нежност към Царските Портали на Царството Ми; не бъдете като безделниците, безчувствени, нагли и високомерни; не се двоумете с всеки вятър, укрепете вярата си в Мен, защото съм вашият Съветник и Този, който ви роди; от самото начало бях Покровителят ви и  Опората ви;

ах... дъще Моя, днес толкова много от тях са близо до Порталите на смъртта! ако само разбираха кой ги викаше през всичките тези години, щяха да паднат по лице на земята, боготворейки Ме в страхопочитание, защото щяха да разберат, че Вечно Съществуващият, който Съм Аз, Всевишният, е този, който ги викаше;

"бойте се от Бога и Го възхвалявайте, защото дойде времето, когато ще съди; поклонете се на Твореца на небето и земята, и на морето и всеки извор!"1

пътят, който води при Мен, ще ви доведе в безопасност и Вечен Живот! родих ви, така че, за да живеете като Мое потомство, не трябва да съгрешавате! позволи Ми да ти напомня, че в началото, Васула Моя, Светият Ми Дух, почивайки си в теб, те помаза, за да ти помогне да се учиш с Мъдрост и да те води в Истината; Той2 отвори окото на душата ти, за да Ме разпознаеш и приветстваш като свой Баща, ти, плътта от Плътта Ми и костта от Костта Ми и далеч отвъд тази Истина; оттогава отгледах теб и много други радостно и снизходително; позволих ти да пируваш с щедростта на Дворовете Ми и да разпознаеш величието на Името Ми, позволявайки погледът ти да види отвъд космоса, и как съм Господ и Цар и в отвъдното;

но ето Ме, в стаята ти, за да те утешавам, докато изразявам приятелството Си към теб, удостоявам те с вечни благословии, радвам сърцето ти с Присъствието Си, както правят бащите с децата си, когато ги поставят на коленете си; о, да! от утробата на майка ти, където те бях поставил, ти беше вече Моя; намирам се точно пред теб, за да бдя над теб, казвайки ти, че нямаш нужда от нищо повече и от никого другиго, освен от Присъствието Ми, което ще ти е достатъчно;

чуй, дъще Моя, обърни внимание на думите Ми и ги чуй; приласках те и ти дадох дарове, облякох душата ти с Присъствието Си, избродирах съществото ти с украшенията на Сина Ми, Иисус, украшения, които бяха използвани за разпъването Му; в страстта Ми към теб, те изтръгнах от къщата на предците ти, за да те поставя в градината Си на насладите, в собствената Си царска обител, за да ти отправя поемата Си; тази поема, която написах за теб и за всички бъдещи поколения; и ще продължа да извеждам на паша народа Ми

не сте ли чели: ‘вие също сте богове, синове на Всевишния, всички!’ 3 тогава не оставяйте мълчаливи, равнодушни и в апатия; събуди се, поколение, защото съм Бог, вашият Баща, който е тук сред вас завинаги, за да ви напомням за величието на Обичта, която изпитвам към вас!


1 Откр. 14:7.

2 Светият Дух.

3 Пс. 82:6.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message