DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царският Ми Скиптър на Добродетелта

12 юни 2020

Един ангел заговори и го чух да казва: "Смелост! Стани! Господ те зове!"

Отидох при тетрадката си… и Господ заговори:

О, ела, възлюбена на Душата Ми! Жаждата Ми да се срещнем по този начин е ненаситна; дадох ти Словото Си да те наблюдавам и да те пазя от клопки; блажена си ти, която служиш на делото на правдата с детска вяра! Словата Ми ще звучат като арфа, като музикални ноти, съблюдаващи музикалните си звуци; привлекателните Ми Слова ще бъдат давани в ритъм с ангелските мелодии, за да станат звучни и отчетливи и да достигнат до това поколение и до следващите поколения;

Васула Моя, продължи да бъдеш като капка утринна роса, падаща отвисоко върху суха земя; бъди Моята златна мрежа, за да доведа обратно Моите синове и дъщери заловени в мътни води; ще пристъпя и ще ги благословя, полагайки Ръцете Си върху тях; и отново, тази суха земя ще се разцъфти; Аз съм Любовникът на Живота, Аз съм Любовникът на човечеството; и искам да видя тази суха земя, в която светът се превърна, да стане Едем и да процъфти!

Господи, продължаваш да казваш, че Еклезия ще се съживи;

и ще се съживи! защото Духът Ми се намира в Нея и във всички; знае се за Мен, че пазя Словото Си, дъще, така че скоро ще видите да се отдава Справедливостта; Еклезия ще се съживи! слушай и пиши:

докато вихрите ще продължават да връхлитат върху Моя Дом, Духът Ми, който достига до дълбините на всичко съществуващо, ви е наредил да предприемате неща, които идват единствено от Богa, за да ви даде възможност да съживите, да разкрасите и обедините Моя Дом; побързайте да Ми служите, и да служите на Дома Ми; не позволявайте на врага да ви примами, така че да забравите, че ви отгледах1 в Моите Небесни Дворове, в Дома Ми на Небето;

от изобилната Ми Обич към теб, те осинових, за да получиш неизказано мистично Знание и Прозорливост, затова не се страхувай, напротив имай доверие; благослових те да различаваш посредством светлината на Светия Дух въпросите отнасящи се до Моята Църква, за да даваш правилната преценка, както Аз бих направил; поверих ти Своята Поема на Обич и поставих Словата Си в устата ти и Делото Ми в ръцете ти; Очите Ми са приковани върху ръцете ти, за да опазиш Делото Ми от врага, ето защо трябва да държиш ръцете си в Ръцете Ми и устата ти в Устата Ми; на този етап, Васула, Го допълвам, поставяйки финалните щрихи;

поставих те над народи, да бягаш като елен, и снабдявам душата ти с добри неща, за да бъдеш способна да ги предаваш точно, както ти се дават, така че всички да покълнат и да процъфтят като лилиите; Васула! покрих те с най-редките Си аромати и фини ухания, затова разпръсни уханията Ми надалеч и нашироко; нека земята да се издигне по-близо до Небето; да почувстват Присъствието на техния Любим; да почувстват Обичта Ми; да направят усилие да се събудят и да срещнат Мен, своя Жених! да узнаят, че съм приготвил в Брачната Стая на Сърцето Си златен балдахин върху брачното ни легло, ароматизиран с миро и тамян; ах! кажи им, че ще ги разплета от тръните, за да ги отведа в Брачната Ми Стая, след това в Залата на Пиршеството Ми; припомни им, че съм техният Жених,2 кажи им за Моите Въздишки на Обич и как съм ранен от обич към тях!

повикана от ангели, оформена от Мен, нахранена от Мен, те поведох към Истината с чувствителна Ръка, невесто Моя, която чу Брачната Ми Песен водеща много от Моите любими синове и дъщери в Мистичната Брачна Стая3 на Жениха; нека не разбират погрешно Моя език, Словата Ми не са нищо друго, освен мистични и съзерцателни, просветление на Светия Дух; потомък на Свещеното Ми Сърце, разпален от пламъците на Сърцето Ми, продължи да водиш обратно Моите синове и дъщери, които се бяха заблудили, всички онези, които създадох с Обич за Моята Слава; напомни им, че единствено Царският Ми Скиптър на Добродетелта ще води с благост всеки, който би желал да върви с Мен в този тесен път; всеки, който с готовност би се провикнал: “тук съм, Господи! готов съм да се покоря на Волята Ти!"

напомни им всички действия, които Светият Дух може да извърши във вас; виждаш ли? без присъствието на Светия Дух добродетелите ви няма да са от полза, никой не може да живее и да счита себе си за жив, когато е духовно мъртъв, освен ако се съедини с Истинския Живот, Светия Дух? Той е Този, който ви издига да вдъхнете Нов Живот в Мен, вашия Бог; не разбрахте ли, че давайки на Делото Ми името “Истински в Бога Живот” това означава също: “Светият Дух, който ви възстановява и ви съживява за живот в Мен?"

дъще, не казах ли в началото: “изпълнени ще бъдат мнозина?” когато човек получи пълнотата на благодатта, не принадлежи вече на себе си, а принадлежи на Светия Дух; от този момент нататък Светият Дух, който безмерно обхваща всичко, ще лъхне във вас и ще се движи във вас; в уникалната ви промяна забелязана от други души, Мъдростта ще привлече много други, довеждайки ги при пълнотата на Истината; Светият Дух ти беше разкрил тогава, че Творецът е твоят Вечен Отец, когато ти Го назова с радост: “Татко!” Авва!

хората питат: “как можем ние също да получим благодатта на Светия Дух, за да може Христос да живее в нас?” ако сърцето ви се лута далеч от Наc,4 и е доминирано от други страсти, дори и от най-малката страст, не можете да станете обител на Сина, който съм Аз, нито на Отеца, защото сте все още привързани към светските склонности, които са нетрайни и без никаква стойност, неща, които се износват, те ще се превърнат в Пречка за истинските Благословии;

както стана с теб, дъще, която участваш в Спасителния Ми План, и от която направих атлет апостол, за да разкриеш с радост на света Знанието и Указанията за тайните, които ви бяха дадени, знайте, Светият Дух е този, който премахва вашата греховност и я замества с добродетели. “Аз съм Дарителят на Живота; Вечния Живот;"5 "присъствам във всичко и въпреки това съм извън всичко; способен съм да изпълня цялата вселена;” казах: “единствено Царският Ми Скиптър на Добродетелта ще води с благост всеки, които е готов да върви с мен в този тесен път;"

следователно, ако Ме търсите с простота в сърцето, следвате Царския Ми Скиптър на Добродетелта, Светият Дух, който държи всички неща заедно и всяка казана дума, ще ви разкрие Себе Си, и ще се сприятели с вас и ще стане най-съкровения ви и близък Приятел; ще ви украси с добродетели, тъй като е Неизчерпаемото Съкровище за човека; безсмъртието се намира в това да се сроди човек със Светия Ми Дух, Той наистина превъзхожда всички съзвездия взети заедно;

Васула Моя, проповядвай, както правиш през всичките тези години, с духовно усърдие и никога не се колебай да провъзгласяваш Името Ми; дадох ти език на ученик, да говориш без страх, да поучаваш, да изтръгваш и да изкореняваш, да изграждаш и да възстановяваш, в този мрачен и размирен свят

наставлявах те с Мъдрост да просветлиш сърцата на хората; езикът Ми, както бях казал, е не само мистичен, но и Божествен; затова нищо нечисто не може въобще да бъде намеренено в Химна Ми на Обич; блажени са тези, които откриха Химна Ми на Обич и влязоха в Царството Ми; чрез тяхната вяра направих всички неща достъпни, където предшестваше обичта им към Мен, обич, която с времето се разрастваше като дърво, тъй като коренът й беше в Мен, вашия Бог, произвеждащо богата зеленина, ароматни цветове и плодове; обичта им, дадена от Светия Дух, който озарява душата им, ще продължи да ги усъвършенства и да се увеличава в тях, доколкото обичта им остане вкоренена в Мен;

без никога да забравям моята жалкост, благодаря Ти, Господи мой, че отклони очите ми от греха;

крепя те винаги в Сърцето Си, възхитително дете; бях благосклонен към теб, влизането на Светлината Ми в теб те излекува; Аз съм Светлината на света; Аз съм Животът, защото ви оживявам, доколкото съм присъединен към душата ви; смирението заедно с истинската метаноя Ме привлича, очарова Ме;

Господи, разкрий Светлината Си в тъмнината на онези, които живеят в мрака, погледни надолу отвисоко към един окаян свят и ако смея да кажа, умиращ свят…

ах, Васула! всемилостив съм и давам Светлината Си на всеки, който Ми се умолява; и както направих тогава на Мястото за молитва като им изпратих Светия Си Дух, докато седяха и се молеха, така ще изпратя Светия Си Дух на всеки, който Ме търси с разкаяно сърце!

за да получи човек Божествената Ми Светлина, трябва да се въздържа от всякакво светско отвличане; всякаква човешка амбиция, и ще бъде възнаграден и излекуван;

да, Господи, лишени сме от Светлина, без Твоето Присъствие!

наистина, защото човешката природа е нетрайна и лишена от светлина; Аз съм Елексирът на цялата вселена и и необятността на Светлината Ми надхвърля всички неща, всичко, пронизвайки всяка съществуваща тъмнина на душата; всеки, който Ме благоприеме ще се роди от Мен и ще бъде преобразен в Светлината Ми, за да заприлича на Мен; мнозина тогава ще Ме видят в тази душа, както мнозина са Ме виждали върху теб, дъще на Моя избор; и за тях също ще стана тяхна Дреха;

ще продължа да се увеличавам в теб, доколкото ти се смаляваш; разкривам Себе Си по мистичен начин в теб, тъй като съм Бог и над всеки дух; знаеш ли, Васула, че сърцето ти е Моето скривалище?

ах, изненадваш ме, Господи! от какво се криеш, в това окаяно сърце, и от кого, Господи?

крия се от врявата на света, Ушите Ми са прекалено чувствителни, за да слушат яростните им аргументи и кавги, врявата е прекалено силна за Моите Уши, обичта в нейната тишина липсва, почти няма мир, дори сред свещеническите Ми души; исках да споделя болката Си с теб като Жених, който споделя с невестата си Своите чувства и тайни, своите притеснения и скърби; ето защо намирам сладката Си почивка в теб, в това скрито малко кътче на сърцето ти съм способен да пиша чрез ръката ти, шепнейки в ухото ти пламенната Си обич, която изпитвам към този окаян свят; докато върша това Дело с теб, намирам Своята утеха, момент на почивка; склоних да те избера за обител; и в това мълчание Аз, Писачът, съм в състояние да пиша Песента Си на Обич, надявайки се, че врявата на света ще спре след като открие Песента Ми на Обич; с пожеланието тази тяхна врява да се превърне във възхвали за Мен, техния Жених, техния Божествен Любовник; и че яростните им аргументи ще се превърнат в мълчаливо боготворение...

Присъствието Ми в теб ти дава също така представа за Моето Величие; бях благосклонен към теб още преди да се родиш и ти изпратих Светия Си Дух, Приятеля на човека, да се сприятели с теб и да те доведе до покаяние; Светият Дух, за да те опази, действаше като входна бариера срещу всички зли наклонности, които се опитваха да се промъкнат покрай Него; от този миг, всичко, което беше недуховно, стана блудкаво за вкуса ти, след като беше вкусила духовната Ми Песен;

Васула, бъди уверена, не съм просто като някой минувач, който за години няма да бъде вече видян, или няма никога да се върне при теб; по благодат те възкресих и по благодат те  посетих и ще продължа да те посещавам; и по благодат ще остана с теб и в теб, свързани завинаги; този съюз по благодат е дар на Отеца Ми за теб; благодатта ще бъде винаги с теб, доколкото спазваш и държиш живи в теб Моите Заповеди и Повели; не се страхувай, защото съм прикрепил здраво душата ти в Мен като ембрион с пъпна връв; ще продължа да те вдъхновявам да даваш живот на Моята Църква, да утешаваш Моята Църква и да разпространяваш Посланията Ми със смелост и усърдие;

усърдието ти за Дома Ми беше жило за мнозина, но имай доверие, защото съм с теб; Ръката Ми ще бъде постоянно върху теб; Обичта те обича, iс

 


1 С други думи, ме оформи, изучи ме и ме възпита.

2 Ис. 54:5: Защото твоят Творец е твой съпруг; Яхве Саваот е Името Му.

3 Мисля, че Иисус има предвид: Свещеното Му Сърце.

4 Светата Троица.

5 Светият Дух произнесе тези думи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message