DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата

14 април 2011

ако Господ не възстанови Сам Своя Дом, работниците напразно ли работиха?

но разчитам на Твоето Обещание и нека всички несгоди, които изстрадахме, да Ти донесат Слава...

Васула Моя, прескъпа Моя, Устата Ми провъзгласява Истината, само Истината; когато ти възложих това дело и те повиках, точно така, както си, не изпълних ли устата ти с помазващ елей? не изпълних ли света с плод? не възвърнах ли мъртъвците към живот?

казах: "ще възкреся труповете и страната на призраците ще роди нов живот в Мен;" не отдавай значение на гнева и на несправедливостта, която ти налага кръвта им; земята вече се разлага и всички жители на земята плащат скъпо за своите престъпления; мизерията, пред която е изправен изтокът ще погълне тяхната гордост и тяхната вина; жесток взрив като ураган ще ги изгори; и всеки един от тях ще изпупи вината си; и ще се научат да живеят с неразделност;

Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата, правейки вълните им да бучат; Васула, остави Ме да ти кажа това: ти си Моята наслада и Моята жертва, тъй като те изложих на онези, които издигат гласа си с 'thoxologhiés'1 но никога не ги зачитат; от дворците, в които живеят, беше чуто едно безмилостно решение, светлината на справедливостта не се намира в очите им, нито в сърцето им, но ще дойде денят, когато ще се изпълнят с такова угризение, каквото никога не са изпитвали от деня на своето раждане!

вярваш ли, дете мое, че Аз не присъствах, когато с прекомерна арогантност и с проблясъци на страшни искри да излизат от очите им, те събориха плодовитата Ми лоза? и дара, който Аз Самият оформих и определих? тщеславие! корумпирани и болни до отвращение и колко сполучливо говори Светият Дух, когато казва чрез устата на Исаия:

'отиди при нациите и кажи: ще слушате и отново ще слушате, но няма да проумявате, ще гледате и отново ще гледате, но няма да схващате, тъй като сърцето на тази нация стана грубо, ушите им са запушени и са затворили очите си от страх да не видят с очите си, да не чуят с ушите си, да не проумеят със сърцето си, и да се променят и да бъдат излекувани от Мен...'

разбери тогава, че това спасение идващо от Мен беше изпратено за простите в сърцето, за окаяните, за тези, които обществото ви ненавижда, обикновените, за да накажа силните и горделивите; твоите обвинители са Мои обвинители; твоите нападатели са Мои нападатели;

прекъсни мълчанието Си тогава, и ела да ме защитиш, реши Ти за мен и не ги оставяй да злорадстват над мен!

Василики, не се тревожи за себе си; Святата ти Майка е днес повече отвсякога на твоята страна  бъди добросърдечна, защото е блажен човекът, който губи живота си за Мен! блажена си скъпа душа за това, че вкуси Страданието Ми и тръните, гвоздеите и над всичко копието! тези зли ръце, които искат да те изгонят, ще страдат, когато открият кого преследваха  и ще треперят в този Ден! проливаха Кръвта Ми като реки;

остани ангажирана, Васула, и украси Сърцето Ми с орнаменти на обич и слава, и тези, които се съмняват, успокой ги; Аз съм Господ, който ще поправя твоите обвинители;  ние, нас? ic

(по-късно)

Аз Съм; всички, големи и малки, са под Моята Власт и Моето господство; затова, дете Мое, никога не се страхувай, тъй като се намирам винаги на твоята страна, обичай Ме, Аз, Иисус, те благославям; Аз Съм;


1 На гръцки означава славословия, 'doxologies'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message