DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Hа всеки площад ще има вопли

29 юли 2014

Докато навсякъде смъртна тишина покриваше тази земя, от Небесата, от Царския престол скочи

всемогъщото Ти Слово, за да издигне още веднъж един свят народ;

 велики ще бъдат също така тези, които в  миналото бяха заличили Името Ти, ще преустроят Дома Ти лежащ в развалини и ще развеят във флагове Името Ти като Свято на Светите; 

обич Моя; да, Името Ми ще бъде гледано високо и Свято; те1 все още си спомнят събитията на злото си поведение, и заслужено страдаха за престъпленията си, тъй като Аз, Бог, знаех какво бяха направили; чуй Ме: със същото деяние, с което взех възмездие за тяхното поведение, същото наказание ще падне върху недоверчивата нация на вашите времена; слязох в сърцето на обречената някога страна; затова не се учудвай, не ти ли бях предрекъл, че ще осъществя плановете Си в нея2? за Моето Могъщие е дреболия да направя от нещастника светец; познат съм за това, че правя всички неща нови; имам Силата да направя благословията Ми да се разцъфти;

позволи Ми да говоря чрез устата ти и не се страхувай; lo tedhal; величавите Ми дела в тази нация3 не са все още изпълнени; казвам ти: ще им дам Знание, за да установят Името Ми там, където Името Ми се изблъсква; познат съм, Василики, за това, че бях съборил владетели и тронове, горделиви хора, безбожни и извратени нации, които сипят мръсотии; днес чувам от безбожните нации: ‘аз съм бог, и съм самодостатъчен’; и гневно гледат към вярващите, злорадствайки! какво ще постигнете без Мен, когато пълните вселената с мъртъвци? ще ви захвърля там, където лежат всички трупове, подгонени от вашите собствени грехове; казвам ви, човекът, който ненавижда божествения Ми Закон, повелите Ми и Заповедите Ми, а лицемерно се прави, че ги спазва, ще съжали за деня, в който се е бил родил;

дъще, бях дал в миналото клетва, да издигна Своята дъщеря, Русия, в славна нация и това правя; това е само началото; сред бури и урагани ще дойда, и на всеки площад ще има вопли: в този ден всички жители на света, които сега се радват на своето отстъпничество, ще скърбят в траур за мъртъвците си; благословение за този, който поставя надеждата си в Мен; дъще, наслади се на Моето Присъствие; ic


1 Русия.
2 Русия.
3 Русия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message