DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пей на света Моя Химн на Обич!

 1 юли 2016

обичам Те, Яхве, Псалм мой, Спасителю мой, и моя Скала; мой Приют и Спасение;

Васула, пазя словата ти като съкровище в Сърцето Си, помни, че пътят, който определих за теб и за изцелението на това поколение произтича от Бащиното Ми Милосърдие! наистина съм твоята Скала, твоят Псалм и повече от това, Аз, който създадох Небето и земята само със Словото Си, зная, че целият Небесен свод възгласява Славата Ми според съвършения Закон, който им дадох;

разшири сърцето си, дете! направи място за Святостта Ми, и се опаши с Моята Сила, мисията ти е помазана от Нас;1 затова пей на света Моя Химн на Обич! покажи Обичта Ми на човечеството; кажи им, че Аз, Яхве, се наведох от самото Небе, от Моя Престол, за да стигна до всички вас и да бъда сред вас; спасяващата Ми помощ ви се дава свободно;

днес, в дните ви, водя поколението ви с Милосърдие, предоставяйки ви вечни благословии; виждате ли? известявам ви Своите Подходи, учейки ви Моите Пътища с Мъдрост, и поставям като пътен знак Моите Ангели на всеки кръстопът, за да ви доведат при Мен, в Истината, така че да Ме почитате в Истината; тогава, Аз, на Свой ред, създавам ново сърце във вас; бъди щастлива, дъще, и непрестанно се моли; грижи се за своите домакински работи, и никога не забравяй Моето Присъствие!

AlphaOmega

1 Светата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message