DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец

17 ноември 2014

Господи?

обединен съм с теб, скъпа душа! да, обичта те обединява с Мен; единственото, което искам от Моите създания е обич, да Ме обичат, и теглото на греховете им ще бъде снето от Мен; обич е да понасяш стихиите, когато връхлитат върху теб; с тази издържливост доказваш, че идваш от Мен, Васула; видя да стават, сред вас, всички неща, които изглеждаха невъзможни да се осъществят, освен ако стават от Моята Ръка;

сега съм тук, за да те утеша и да те уверя в Могъщието Си; Царството Ми е Могъщие и работя чрез немощта, и чрез бедността! дойдох при теб да ти покажа мотивите Си, да си поделя с теб желанията Си; не искам да мислиш за Мен като за някой, който иска само да те използва, а да мислиш за Мен като за свой Спасител, свой Бог, свой верен Приятел, воден от неукротима обич към теб; предоставяйки себе си на света, ти показваш Моята Благост, Моето Милосърдие и само това им дава желанието да въздадат слава на Мен, твоя Бог;

научих те не само да изповядваш Моите Послания, но също така и Евангелието, Моето Слово; вчера те накарах да разбереш, че трябва да имаш доверие в Мен и да си приятна; и както казах, всичко, което стана, и ще стане, ще бъде разкрито и ще бъде показано в Съдния Ден;

този Ден ще бъде Моят Ден: Ден само на Бога... и всеки език, който те обвинява, в Моя Съден Ден ще бъде оборен; човешката горделивост ще бъде усмирена; и помни: че вярата и упованието ти ще бъдат твоят щит срещу палещите стрели на лукавия, които са насочени по теб: затова имай вяра в Мен и Ми се довери, тъй като те защитавам и те предпазвам от Началствата и Силите идващи от мрака на този свят, духовната армия на злото;

колкото до теб, прослави Ме, поделяйки си Моя плащ и заедно ще те поведа в пещери, долини, цепнатини, сред добри и лоши хора, ще пътуваме в нации, които никога не са знаели за Мен; в осквернени страни, където се практикува проституцията и порока, в страни, където Ме обменят и Ме продават за похот; искам да излекувам тяхната нелоялност; искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец; няма да скрия Лицето Си, ще покажа Лицето Си и щом обърнат погледа си нагоре, ще им простя и ще ги излекувам; ще им дам хляба на проумяване;

Сърцето Ми е готово, Боже, искам да кажа да остане в Теб и Ти в мен; да, нека Славата Ти да бъде видяна над земята! Да донесе мир и да спаси всички Твои деца;

напоследък пъшках и стенех поради моите угнетители, няма вече да го правя, поне ще се опитам!

Зная, че си всемогъщ, и затова оставям всички въпроси в Твоите Ръце...

без никакви възражения?

Ще се опитам да не се придържам към възражения с Твоята помощ!

не бъди тогава от тези, които се спъват в думите си...

искам да устоя!

дори да паднеш много пъти, ще те вдигам; след като намеренията ти са добри; ще те уча да бъдеш силна, така че да бъдеш в състояние да кажеш, когато ухапването на змията те жегне: “поразиха ме, така ли? но, не ме боли; пребиха ли ме? не чувствам нищо; клеветиха ли ме, и какво? остави ги; замеряха ме с камъни, така ли? кога? не усетих болка...”

с теб ще пътувам; уморена от толкова много пътувания, никога не каза: “достатъчно! отказвам се!” защо?

защото Ти си с мен!

да! и защото намираш силата си в Мен; и силата ти се съживява в Мен, така че никога да не се почувстваш слаба, за да се откажеш; остави Ме да остана в градината ти завинаги;

и ми позволи да се подслоня в Теб;

почивай в Мен, своя Бог; Аз съм подслон за всеки; всички могат да дойдат при Мен да разтоварят сърцата си при Мен и ще ги утеша и ще ги подслоня! Виж, Вечно Съществуващият е с теб, имай Мира Ми; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message