DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всеки, който живее в Мен съставлява част от Моята Църква

8 февруари 2007

Васула Моя, мир на теб; предоставяй Ми по-често ръката си, с цел да записвам Своите Послания; докато Ми даваш ръката си, Аз съживявам силата ти и в същото време Благословиите Ми се изливат върху теб като помазващ елей! няма никога да се изтощиш, когато се отзвоваваш на Призивите Ми; елей винаги ще бъде изливан върху Моята любима, за да те изпълвам с ухание и чрез теб тези, които се приближават до теб; Името Ми е като ароматизиран елей изливащ се върху онези, които избирам, за да разговарям с тях; непокрита и благословена със сладки срещи и изяви на Моето Присъствие, сега те имам като Моя територия затворена в Обятията Ми; - това е, което казват Писанията, чрез любимия Ми ученик Йоан:

"видях светия град, новия Йерусалим слизащ от Бога, от небето стъкмен като невеста, пременена за своя мъж;"1

да! това е Моята Църква, всеки, който живее в Мен съставлява част от Моята Църква; всеки, който проявява обич е Моя невеста; всеки, който живее свято и истински живот в Мен с право ще Ме назовава свой Жених, а себе си Моя невеста, тъй като ще бъда техният Бог и те Моите синове и дъщери; ще бъдем роднини... не съществува по-голяма Обич от Моята Обич, която изпитвам към вас; дълбочината на Обичта Ми в Сърцето Ми не може да бъде измерена, поколение;

причината, Васула, поради която ти дадох тази изключителна харизма, да те образовам в Своите Дворове и да те оформям с Ръцете Си, използвайки те като Своя таблетка, върху която издълбавам божествените Си Послания, разпалвайки с Огън, беше, за да станеш Мой предвестник на Единството и Мое Ехо, което разнася Гласа Ми в цялото Ми сътворение, за да ги разтърси от сънливостта им, да се срине като гръм върху тези, които са глухи за Милосърдните Ми Призиви; да отиде без страх в Църквата Ми и да говори в Името Ми, давайки мир там, къде има размирица, живот там, където има смърт,2 надежда там, където има отчаяние, обич там, където има ненавист и съперничество, утеха там, където има скръб и печал, лечение там, където има напаст; ах, Васула, Огън там, където има безбожие; - укроти гнева на Отеца, дете Мое, и възгласи на света Святото Ми Име и че Аз Съм Чуден-Съветник, Всемогъщ-Бог, Принц-на-Мира и Вечен Отец; вдигни Кръста на Единството, който ти поверих от Вечната Ми Обич и Ме следвай; обичай Ме, както Аз те обичам; ic


1 Откр. 21:2.
2 Това е метафорично.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message