DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Казах, че ще бъда твоят водител и съветник

30 май 2017

Аз Съм; Аз, Иисус, те благославям за твоите неуморими усилия! бъди винаги весела и готова да споделяш всичко, което ти дадох; използвай всичко, което ти дадох, за да учиш Народа Ми да открива Волята на Отеца Ми; никога не си позволявай да бъдеш самодоволна; прави всичко възможно да живееш в мир;

Искам едно нещо от Теб, едно само нещо искам от Теб, да търся Святото Ти Лице и да се взирам в Него! да живея с Теб, и да Те имам непрестанно в сърцето си, наслаждавайки се ден и нощ на Сладостта Ти! затова, не крий от мен Своето Лице! 

След това, съществуват онези, които са слепи за Делата Ти, за Посланието Ти, за Сладостта Ти; в миналото пророците от старото време, които понасяха гонения, Ти се молеха за помощ, искайки от Теб да се отплатиш на гонителите им за злите им действия, за злото, което правеха, искайки от Теб да не останеш глух към молбата им!

лъжесвидетели се изправят непрекъснато против мен и Твоето Дело; дори малцина от онези, които изглежда следват Твоите Послания, възразяват за някои неща, които казвам, и ми се противопоставят, затова какво трябва да направя?

кажи им, че Аз, Иисус, планирах това Дело и го съградих; но преди всичко положих основите; след това те повиках да станеш Моята вестителка, поверявайки на теб, а не на тях Своето Дело, плътта и кръвта са недуховни, и ограничени; такива ограничения не могат никога да приемат Божия закон;1

сега съвсем искрено, Васула, почувства ли някога жилото на своите врагове? не ти ли отпуснах обширно пространство? кой те направи да се разцъфтиш отново пред враговете ти? пътищата Ми са обич и истина, и си спомни как бях обещал да пазя душата ти, да те приютявам и да те спасявам; защитата ти се дължи на твоята невинност и неразделност;

поставих един Ангел до теб да те пази и да те изпълва с щастие и смях, да пази духа ти висок, така че да пееш Химна Ми на Обич на едно незаслужило население,2 да се изпълва сърцето ти с усещане като вино, за да можеш да им изливаш мелодишни слова; казах, че ще бъда твоят водител и съветник и винаги ще те пазя, затова не се страхувай!

когато поправяш хората, дори когато избягваш да използваш Името Ми, Духът Ми, направил Своя дом в теб, се оставя да разкрие в теб кое е правилното и кое е грешното; и тогава ставаш свидетел; Духът Ми преплетен по този начин с твоя дух, дава свидетелство; така че бъди търпелива с тези, които ти се противопоставят, и ги понасяй, както аз понасям онези, които Ме гневят; о, да, понасям ги заради онези, на които искам да покажа Своето Милосърдие; не е лесно, дете Мое, но извличай сила от Мен; помни също така, че благодатта Ми върху теб е достатъчна...

чух те да казваш: “обичта липсва”; тази е всъщност най-голямата горчивина, която получавам от Своята Църква! когато някои хора допускат грешки, и ги водя пред очите ти, за да ги порицаеш, припомняйки им, че Делото Ми е изцяло духовно и благородно, не е свързано с никаква административна работа, обхваща Ме гняв и Духът Ми се натъжава, когато изразяват раздразнено своите несъгласия, изоставяйки правия път на мира и хармонията; увреждайки душата си и дискредитирайки също така своята вяра;

ела! Васула Моя, усърдието ти понякога се превръща в шпора за онези, които все още не са готови да проумеят, че те изпратих при тях като дар; все още мнозина, които Ме намериха, продължават да имат в себе си светски амбиции; на тях казвам: пречистете се и позволете на Светия Ми Дух да ви обнови отново от самото начало; търсете с нетърпение да наследите Вечния Живот! прекратете своите спорове и пререкания върху Моето Дело; следвайте Призива Ми, но с Мир и Неразделност, Радост и над всичко с Обич;

ела, дъще, пробегът ти не е приключил; дръж ръката си в Ръката Ми; Аз, който те определих като апостол на този Край на Времената, ще те водя там, където желая, заливайки те със Своето ухание, утешавайки те, докато вървим и пристъпваме заедно, понасяйки същите страдания, които понасях и Аз; Обичта е до теб; обичай ме, и помни: еклезия ще се съживи! ic


1 Чух едновременно и думата пътища.
2 Гласът на Господа внезапно стана тъжен, когато произнесе "незаслужило".

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message