DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще продължа да изливам вода от Извора на Живота

 

17 септември 2013

давам ти мира Си, цвете; бъди Моят храм, защото чрез този храм ще построя наново Църквата Си; така че живей за Мен; изразявай признанието си към Мен всеки ден, не се колебай никога да идваш при Мен и особено никога не се съмнявай в Обичта Ми, която изпитвам към теб;

всеки миг от твоето дихание разговаря с Мен; не позволявай въобще на лукавия да те разсейва, никога не се съмнявай в Моята непрестанна Обич; продължи да крепиш Църквата Ми, събирайки заедно пастирите; всички Мои пастири Ми харесват и Ме прославят, когато ги виждам събрани заедно да поставят основите на единството; но Ме огорчават онези, които са зле настроени в сърцето си;

Господи, те възхваляват Святото Ти Име;

наистина Ме възхвалиха и хвалебствията им стигнаха до Ушите Ми; Васула, знаеш ли значението на: 'беше им дадена вода от стръмната скала, и утолиха жаждата си от твърдия камък'? означава, че пазих и продължавам да пазя душата им, и въпреки пустоша, който ги заобикаля дължащ се на огнените ветрове на отстъпничеството, Аз им дадох вода в този пустош; държах ги и продължавам да ги държа близо до Сърцето Си далеч от змията на тази разорителна пустиня;

ще утоля жаждата за единство на всекиго и ще ги наситя, след като се покажат те самите смирени и готови да се огънат с обич; така че, Васула, направи всичко възможно да живееш истински в Мен живот; бъди в мир с всички; работи старателно за Мен и не се предавай за дреболии, да! дреболии! тъй като нещата, които ти смяташ за тежки гонения, за Мен са дреболии; затова радвай се и бъди весела; благодатта, която ти е дадена се различава от дара, който ти дадох, разбираш ли, дете Мое? и помни: Бог никога не взема обратно Своите дарове или отменя избора Си...1

благославям твоите начинания; благославям другарите ти, които доведох до теб да ти помагат; много от греховете им ще бъдат премахнати; не забравяй как възнаграждавам тези, които изпълняват Волята Ми с обич и жертва; всеки, който служи на Мен, своя Бог, ще се възползва... ще напомня отново на всички: Моето Тяло е Църквата; едната Църква; всички вие бяхте кръстени в Единия Дух, който ви беше даден да пиете; и всички вие, които се събрахте, въпреки че бяхте различни части от Тялото Ми, всички вие допълнихте Тялото Ми, след като всички принадлежите на същото Тяло; това ви е известно; но Сатаната в продължение на години вече разтръбява силно своите богохулства, държейки ви разделени от страх да не би всички членове на Тялото Ми да се помирят и да се съберат и да се обединят; бори се да ви държи всички разделени и Църквата Ми слаба в степен на непоправима щета;

имам силата да обединя Църквата Си и да Я излекувам; имам наистина силата да възкреся мъртъвците; Аз Самият се възкресих от мъртъвците, но се нуждая от вашата воля и съгласие за това; имам нужда от вашето сътрудничество и се нуждая да омекнете и да се огънете с истинска смиреност и обич! изоставете греха на разделението ви...

има хора, които не Ме познават въобще, нито обхвата на Моето Милосърдие; на тях казвам: с вашата неогъваемост и мрак натрупвате  бедствие в сърцето си и светлината ви блещука в сенките; внимавайте да не замре напълно!

казах веднъж, че Аз съм светлината на Израел  и че Аз, Светият, мога да превърна в пламък, да изгоря и да погълна бодли и тръни в един ден;2 днес ви казвам: стоя в продължение на толкова много години сред запустение поради разделението ви, след като много Мои пастири са престанали да се грижат за стадото; разпръснаха ги; нищо не остава скрито от Мен; мнозина са престанали да Ме слушат; 'говори Учителю', чувах понякога в миналото, днес те казват: 'кой е като мен?' наглият им вид свидетелства срещу тях; о, колко страдат истинските Ми пастири от тяхната дързост и коравосърдечие! 'имате неогъваемо сърце и плащ напоен с кръв, вашият блясък ви напусна; без страх заставате срещу Мен, обиждайки Милосърдието Ми и всички Мои дарове, които ви давам в така жалките ви времена!

вдигнете очите си да видите кой е Този, който разпределя даровете Си на човечеството; всички вие, които отхвърляте Моите дарове дадени чрез Милосърдието Ми сте отстъпили и поради тази причина реших да слезна и да помажа вашите градове посредством тези, които помазах и да дойда при всички вас и да предам Словото Си, както в миналото, затова като роса, Словото Ми ще ви освежи още веднъж и спасението ще изникне отново; Обичта Ми ще стане горящ огън поглъщащ бодли и тръни по Пътя Ми;

ще продължа да разпростирам Посланието Си на Истинския в Бога Живот, след като Духът Ми на Благодат почива върху теб, малък воине; спомни си как от самото начало ти предрекох, че Посланията Ми ще се разпростират и ще се размножават като гора от кедри? ще продължа да показвам Славата Си; ще продължа да подкрепям с Благословиите Си всички тези, които ти помагат; ще ги понеса тях също на крилете Си и те също ще вкусят Моята Сладост;

припомни на всички да са в съюз един с друг, за да можете да бъдете в съюз с Мен; нека стремежите ви да бъдат единствено за Моя Дом; живейте в Мен и се молете безспир; това е, което ще им кажеш от Мен; знай, дъще, че въпреки, че се чувстваш сякаш си изоставена в пуст остров, не се страхувай, Присъствието Ми блести непрестанно върху теб; Аз, Господ, бях и съм винаги близо до теб; Обичта те обича; ic


 

1 Рим. 11:29.
2 Ис. 10:17.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message