DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Излагам богатствата и великолепието на Моето Царство и Славата на Величието Ми

29 ноември 2017

Васула Моя, мира Си ти давам; позволи Ми да ти изразя Своето Слово, верна служителко, Аз, твоят Изкупител, установих думите Си в теб, така че да покажа славата Си в теб; една душа толкова нечестива и толкова далеч от Истината преди да те отбия със Словото Си; сега се изправи и бъди смела, за да отидеш в запустели места, ограбени от лукавия1 и в които народът все още ходи в тъмнина; покажи им Моята Милост, Моята Вярност, покажи Моята Сладост, възстонови по този начин Дома Ми, и ги доведи обратно при Мен! утеши народа Ми;

чуй, когато те оформих, пробегът ти започна като спортист, чиято решителност е да спечели състезанието, в което трябваше да те хвърля, но бях те препасал с Истината, за да те хвърля сред вълците, помниш ли?2 през всички тези години, които минаха, Ръката Ми никога не остави ръката ти, да не би някой дух да те грабне далеч от Мен, и като светилник, който свети, когато е пълен с елей, продължавах вярно да те пълня, за да пазя жив пламъка ти;

когато понякога се отчайваш, Величествената Сила, възпламенена от Великолепие, те обгръща с уханието на Дрехата Ми в лицето на враговете ти, които се спотайват в долината на забвението и смъртта,

преминавайки през изгарящи пустини, небцето ти по-сухо от пергамент, до теб, Аз Съм, Чашата Ми препълнена на устните ти;

когато приятели се обръщат срещу теб, изоставяйки те, наскърбявайки те, Нежната Обич присъства, произвеждайки Своя аромат, утешавайки те с целувки по челото ти, окуражавайки сърцето на Моята любима,

помазващ елей изтича от Ръцете Ми, върху главата ти до устните ти, капейки навсякъде около теб, напомняйки ти, че Аз Съм твоят вечно Верен Другар, Пазачът на сърцето ти;

когато вратите се затварят за теб, за да те обезсърчат, Ликът Ми, блестящ върху теб, ще ти дава в изобилие Благословии, напомняйки ти, че Домът Ми е твой дом, Домът на Яхве,

колкото и сурово да те измъчват понякога, няма да надделеят над теб, Златният Ми Скиптър ще ги разтърси и ще ги помете надалеч,

Крилата Ми, тайното ти убежище, Добрината и Благостта, неизменната ти надежда, Божествената Обич, възстановяването на душата ти; за Моята помазана: Аз Съм Спасителната Крепост; съществува ли някой друг, който може да ти даде такова богатство? такова богатство на Благодат и Добродетел?

излагам богатствата и великолепието на Моето Царство и Славата на Величието Ми, излагам Благородната Тема на Обичта Ми, всичко е подчинено на Силата Ми, и на Властта Ми;

затова ти, на която беше позволено да се наслаждаваш на Сладостта Ми, вкусвайки Добрината Ми, и Ми позволяваш да си почивам в теб, бъди силна, и възлагай надеждата си на Мен всеки ден от живота ти,

твоят Дом е в Мен и никъде другаде...

AlphaOmega

1 В Сирия, където войната продължаваше да бушува.
2 Години назад, в самото начало, когато започваше мисията ми, и бях поканена да отида и да дам първото си свидетелство в Швейцария, видях Иисус да стои близо до мен и когато Го погледнах, Той каза: "и сега те изпращам вън при вълците..." Веднага разбрах колко трудна щеше да бъде мисията ми и колко жестоко щях да бъда преследвана от хора, които безмилостно и несправедливо щяха да ме измъчват...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message