DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх

17 февруари 2014

Господи, какво повече можем да направим? нещата вървят от лошо към по-лошо!

ах! Васула, намираш се в стъпките Ми, Моето Страдание; мнозина от пастирите Ми са хвърлени в затвора на своята плът; онези, които проповядват без вяра или искреност ме наскърбяват; единственото, което искат е да се фокусират върху Моята пратеница, за да й затруднят живота; дори, когато Делата Ми върху теб донесоха добри плодове в ръцете им, те все още удрят с краката си с една само мисъл в ума си: и това е да те захвърлят; въпреки това, каквото и да ти направят, понасяй за Мен със смиреност и търпение, благост и обич пътя, който изготвих за теб; беше ти дадена благодат според мярката на Моя дар към теб;

моли се винаги, дете Мое, и бъди свидетел на обичта; моли се да се увеличи обичта ти и да изпълниш ръцете си с изобилен плод; и когато произнасяш Словото Ми, говори без страх; виждаш ли? Словото Ми е достоверно; бях ти казал, че Присъствието Ми ще бъде винаги вездесъщо и мнозина, които те слушат ще виждат и Мен; дете Мое, Аз, Иисус, ще продължа да се явявам върху теб!

всички, които работят с теб, ги благославям, благославям ги за тяхната обич и тяхната вярност в това Дело; нечестивостта и извратеността на това поколение ще увеличават яростта Ми и Справедливостта ще бъде показана с Огън, подпалвайки градове, улици, ще донесе опустошение, символизиращо опустошението на душата им!

ще почистя това поколение само с Огън; отрекоха Ме, отрекоха Моето съществуване, отрекоха закона Ми; така че, върви, дете Мое, и свидетелствай пред това бунтовно поколение;

благославям те във величавостта на обичта, която изпитвам към тебе... ic Аз Иисус Съм, да...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message