DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моето богословие се основава на Истината и на божествената Обич

9 април 2004

Велик Петък

Васула Моя, Аз съм Съпътникът на сърцето ти; виждаш ли? вземам те с Мен през Реки, които искрят, през славни пътеки, където на никого не е позволено да стъпи освен ако са придружавани от Мен... знаеш ли, че съм непрекъснато с теб? никой, Васула Моя, не е оценен за достоен да Ме чува или да Ме вижда; въпреки това разгръщам Сърцето Си на теб, за да ти покажа Волята Си и че Аз Съм Вечно Съществуващият; никога не те изоставих, и се радвам, че съзнаваш състоянието си, в противен случай щеше да загубиш Сърцето Ми; единственото, което искам от теб е обич; обич за Обич; благословена на Душата Ми, духовният Ми дар за теб е, че можеш да Ме зовеш по всяко време и ще ти отговарям; дори, когато намираш себе си недостатъчна да изразиш Словата Ми, ще говоря Аз за теб;

дадох ти, Васула Моя, указания за Византийски беседи, за да достигнеш до най-високото съзерцание, за да Ме достигнеш... неяснотата и строгите формулировки не са Моите пътища на обучение, а Моето богословие се основава на Истината и на божествената Обич – това е Моето богословие; Създателят бди за твоите крачки, и в състояние на благодат ти позволявам да вървиш с Мен;

тази Благородна Поема, която толкова много не признават сега нейната стойност, а ги оставя непреклонни, ще изпълни един ден вселената... ела, Васула, спомняш ли си по какъв начин платих за теб на Кръста? обичам те до лудост, теб, която желаех от вечни времена да те възродя и да си поделиш Кръста Ми в единство заедно с Мен, твоя Жених; не се безпокой за това, което предстои; бъди щастлива, че те имам до Мен и че се намираш в божествен диалог с Мен, твоя Бог; ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message