DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Господ иска от нас да сме задушевни с Него

10 август 2015

Дъще от Египет, мир на теб; в младостта си беше отказала да чуеш Гласа Ми; но казах в Небесните Ми Дворове: ‘ще я привлека преди косата й да посивее; ще се трудя в нея и за кратко време ще благословя и ще помажа това, което някога беше незаконно същество;

да, това е Моят План в нея; след това от безплодно дърво ще я превърна в плодоносно дърво с лечебни листа;’ казвам и на теб като на един от Моите ученици: не се страхувай, расти в Стъпките на своя Учител, имам нужда да бъдеш съвършена! не се страхувай от всички онези, които, за своите интереси, ще се опитат да те обезсърчат, дъще, съществуват слова в Писанията Ми, които все още са покрити, но ще дойде ден, когато това, което е скрито ще бъде изведено наяве и това, което е покрито, ще бъде разкрито;

казвам ти го това, така че когато някой се опитва да тълкува словата Ми, греши, да, тези слова са все още в тъмнината, защото тяхното тълкуване е погрешно; това семе, което посях в теб ще спаси много души; затова, учи на това, което разбра чрез Светлината на Духа Ми;

Васула, чух те да казваш: ‘Господ иска от нас да бъдем задушевни с Него;’ съществува ли все още човек, който да не е разбрал колко много ценя тази задушевност с Мен? какво казах тогава на Симон, който Ме покани в дома си и беше скандализиран, когато видя, че Мария беше задушевна с Мен? Казах: ‘Симон, не Ме посрещна, изливайки вода на краката Ми, но тя проля сълзи върху краката ми и ги избърса с косите си, ти не Ме целуна, когато влязох в къщата ти, но тя покриваше краката Ми с целувки през цялото време; ти не помаза Главата Ми с елей, но тя помаза краката Ми с миро;’

- кажи Ми, какво е религия? религия е, когато си обещал на Бога да си посветен на Него, да си обвързан с Бога, изпълнен с доверие и вяра, докато дойде краят, но никога без обич в теб; защото обичта прощава греховете ти; обичта е постоянното призвание на човека; затова никой не трябва да се изненадва, когато работя заедно с тези, които Ме обичат, с всички онези, които помазах и призовах да бъдат Мои пророци, и за всяка друга цел; 

а, има още нещо; чух приятелят ти да ти задава въпрос, на който ще отговоря: ‘ако Бог е добър, защо има толкова много страдания?’

с божествената Ми сила ви дадох на всички нещата, от които се нуждаете в живота – за да бъдете щастливи – въпреки това, колцина в този свят Ми дават истинска преданост? предаността липсва, и когато предаността я няма, това от само себе си отчуждава човека да Ме познава и да Ме разбира;1 призовах ви всички чрез славата и добрината Ми да бъдете добри; никога не престанах да ви давам дарове, дарове, които да ви помогнат да си поделите божествената природа, избягвайки корупцията на този свят изпълнен с корупция и порок; но обичта липсва от този свят, тя е заменена от всякакъв вид пороци, които са опустошителни не само за вашата душа, но и за вашето тяло; страдате от собствената си вина и от собствената си ръка… не от Моята;

Аз съм вашето Убежище, Спасителят и Крепостта ви! този, който се позовава на Мен, нека бъде уверен, че Аз Съм с него... ic Обичта ви обича...


1 С други думи, страдаме и умираме поради нашето отстъпничество, както беше казал Господ в миналото. Самоунищожаваме се.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message