DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пътят, който очертах за теб е безупречен

11 януари 2013

Васула Моя, давам ти Мира Си, както и Своите благословии; не оставяй пътя, който очертах за теб;

дали са грешни действията ми?

не, всичко, което искам да ти кажа e: взирай се в Сърцето Ми и си доставяй от богатствата на Сърцето Ми; не се похабявай; богатството на Моята Добрина и Милосърдие се намира там, като пурпурни одежди, царски и господарски, такива са Моите съкровища; затова не се съмнявай, пътят, който очертах за теб е безупречен; виждаш ли? виж колко прославени са Делата Ми? дай силата си на други, които се нуждаят от нея, насърчи и утеши народа Ми; бъди непоколебима в тази мисия, която ти дадох да възвеличаеш Святото Ми Име и да продължиш да напомняш на народа Ми, че Аз, като утринна звезда сред облаците ще се появя, позволявайки на всеки един да изследва себе си преди да дойде Моя Съд!

и в този ден на Моето посещение някои ще се окажат оправдани, други ще страдат за това, че Ме бяха пренебрегнали, други пък ще почувстват ужилването на стрела; а други, които Ме предизвикваха, въставайки умишлено срещу Мен и пренебрегнаха Моите повели, ще страдат мъките на смъртта;

ах, Васула! не се тревожи за тези, които се опитват до полуда да намалят и да унищожат Моите Дела и Моите Послания;... – кажи го!

да! Могъщието Ти е по-мощно от цялата Преизподня взета заедно!

абсолютно! бъди в мир, благослови народа Ми и не зачитай гласа на Врага Ми... Измамника; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message