DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Творецът на всичко

4 ноември 2016

Господи, никой не е в състояние да Те проумее и въпреки това имаме тези, които заемат позиция, твърдейки, че Те познават напълно във връзка с Твоята Божественост, Твоята Троична Святост, богословствайки за Теб с недуховен език, без Светия Дух и Същността на проумяването, философствайки безразсъдно върху Посланието Ти; когато тези неща са вън от тяхното възприятие, това показва, че са лишени от Духа на Истината;

имаш право; човек не може да Ме проумее, вашия Бог, без Духа; Божествените Писания ви казват, че най-важното е да Ме опознаете и да Ме проумеете; да сте лишени от Знанието за Троичната Ми Святост, е сякаш да отричат, че съм Началото и Краят, Алфа и Омега, и че съм Творецът на всичко, което се върти във Вселената, и че Аз създадох всичко и без Мен нищо не съществува; днес не съм напълно познат, но когато човек влиза в Светлината на Небето, разкривам му напълно Себе Си; след като бивате опиянени от Духа Ми, унинието на плътта ви няма вече да съществува, духът ви освободен от плътта, ще принадлежи изцяло на Светия Дух;

Васула, не остава много време; от днес всички трябва да започнат да живеят сякаш е последният им ден на земята;

Господи мой, Царю възвишаващ се над всичко,

Единствен Ти в Живота ми,

дай ни на всички смелостта да продължим да Те прославяме,

постави в нас убеждаващ дух, с убедителни слова в устата ни,

когато се намираме пред тези, които Те отхвърлят

и които отричат да приемат Посланията Ти,

имаш Знанието да четеш сърцата;

познаваш всичко, ще Те чуя

и ще предам словата Ти, както винаги правих;

запас1 на Славата Ми, който наситих от Моите Извори на Живота, за да пееш на света Химна Ми на Обич и да разкажеш навсякъде всички Мои Чудеса, всички Мои Страдания, всички Мои Чудотворни дела, бъди благословена и продължи непреклонно да Ме търсиш;

запас на Сърцето Ми, не се страхувай, защото Властта Ми покрива не само тази земя, но и цялата вселена! просмуках те с есенции от Небето, по главата ти, стичащи се по лицето ти, стичащи се по устните ти, стичащи се по краката ти, които стоят изправени, докато свидетелстваш, за да подканиш сърцата;

зова ви днес всички, сътворение Мое, да се приютите в Мен, вашия Бог, не замърсихте ли ръцете си? елате при Мен, и ще ги измия в Кръвта Си; ще приема молитвата ви, не се колебайте, няма да ви порицая, ще излекувам сърцето ви, и костите ви, които се измъчват, ще ги излекувам и тях, за да вкусите и вие Сладостта Ми, и ще Ме възхвалите с песен; заради Името Ми, езикът ви ще прославя Името Ми, докато Аз, до вас, ще ви водя с Царския Си Скиптър; няма нищо да ви липсва с Мен, защото съм Цар, богат на Мъдрост, богат на Прошка, богат на Добрина; ще бъдете въведени от Мен в Царските Ми Дворове, за да получите Новата Ми Песен, Благородна Тема, която възхвалява Святото Ми Име, която превъзхожда земята и Небето във Величество и Блясък;

ще стана вашият Повелител, учейки ви как да действате добродетелно и със справедливост, след това ще ви превърна да станете радостта на Отеца Ми, венците на Главата Му; славата на Святото Му Име; спри за малко, цитадела на Всевишния, цитадела наскоро съградена, Мой Град, Моя Ти, осветена и укрепена, няма да ти позволя да паднеш, защото Аз Съм Бог, възвисяващ се над цялата вселена;

дъще, ще ги доведа всички при Мен, ако отхвърлят злото и се обърнат към Мен, за да станат отражение на Образа Ми; оттам нататък, устните ви и сърцето ви ще произнасят само Мъдрост, шепнейки Песента, която ви изпях,  ще възгласите Святото Ми Име на тези, които Ме забравиха, а Аз ще имам поставен Моя Пръст на устните ви и ще ги овлажнявам с благодат; така ще бъде и с онези, които Ме изберат; ще ги облека с величави одежди, в брокати, за да прилягат за присъствието на Отеца Ми, ще бъдат облечени в Мен; прилепете се за Мен, изкупете за греховете си и като скреж в слънчево време греховете ви ще се стопят; следователно, за да откриете Волята Ми и да узнаете какво е добро, и какво е това, което желая от вас, трябва да изоставите склонностите на този свят около вас, и да Ми позволите да ви извая, както Аз желая; ic


1 потомък

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message