DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Насърчението на Господа към Читателите (с Коментар на Васула)

22 септември 2016

На 22 септември 2016, получих послание от Христос нашия Господ за групата за молитва на Родос. След известно време си помислих, че бих могла да го изпратя на всички вас, така че и други групи за молитва на ИВБЖ вероятно да могат да се възползват. По някакъв начин може да видите, че това е възможно да се отнася до всеки един от нас.

Номерирах изреченията поради следната причина: да обясня какво разбрах от това послание, след размисъл върху него за известно време, така че да просветя хората от групите за молитва.

Tова послание е свързано с посланието започнало на 5 септември, но приключило на 22 септември и преди да завърши посланието, Иисус добави следното:

сега кажи на твоята група за молитва в Родос следното:

(1) в ранните дни на Посланията Ми, оценихте всички Мои Интереси, преодолявайки с радост гоненията и изпитанията; извадих ви всички от силите на мрака, и ви простих греховете; 

(2) напомням ви на всички сега да възпламените обичта си към Мен;

(3) четете Посланията Ми, научете се да Ме обичате повече! 

(4) правете добро и усвоете Знанието Ми;

(5) приютете се в Мен, и ще бъда вашата Песен;

(6) мога да прочета сърцата на всички, и зная съвършено вашите нужди; затова, елате при Мен, вашия Спасител;

(7бъдете Живата Ми Църква!

(8) възрадвайте Сърцето Ми, съберете се и приемете Моята Нежност,

(9) заличете всичко, което не съм Аз,

(10) и работете крепко за вашето спасение и за спасението на другите;

(11) приемете Святата Ми Целувка върху челата ви; Обичта ви обича всички! ic


1 Когато с пълна сила бяхте докоснати от благодатта посредством Неговите Послания и се променихте, вие обърнахте сериозно внимание на всичко, което Христос поиска от вас на направите, със сила, радост и безстрашие, защото открихте "перлата" и нейната стойност. Христос ви напомня как моментално беше простил греховете ви, след като станахте Негови и поискахте да ви бъде простено.


2 Христос ни напомня още веднъж да бъдем, както бяхме в началото, пламнали, живи, изпълнени с готовност, защото изглежда нашият пламък по някакъв начин е намалял според Него и ако продължим така може един ден да угасне и да изчезне, така че това е предупреждение.


3 За да запазим Словото Му (Посланието) в безопасност, дейно, и с ярък пламък, и да растем в обичта Му и да станем безстрашни апостоли, имаме нужда от смирение, да умрем в себе си, да се смалим, така че да ни вдигне; Христос ни препоръчва да прочетем отново Посланията Му, независимо от това, че го бяхме направили в миналото, препоръчва ни да ги прочетем, започвайки от самото начало, а не да отваряме наслуки, както признават някои, че правят.


4 Тогава имаме възможността да вършим добро и да растем в Него, усвоявайки Неговото Знание. Посланията на ИВБЖ са изпълнени с Мъдрост и като ги четем, ние се учим да обичаме Бога по начина, по който Той иска да Го обичаме; да познаваме Неговата Воля.


5 При трудности, Христос ни припомня да се приютяваме в Сърцето Му. В Сърцето Му ще бъдем утешени, ще намерим мир, и ще ни укрепва, когато трудностите идват на пътя ни. Няма да загубим Неговия Мир, защото ще пребъдваме в Сърцето Му.


6 Christ reassures us that He is in control of everything and that He knows more than you do what your heart contains and what are your needs, therefore He reminds us to trust Him and go to Him without hesitation.


7 "Бъдете Живата Ми Църква!" Когато Той каза това, каза го по много мощен начин. ИВБЖ е точно това: да бъдете живи в Духа и да бъдете това, което беше учил преди на Своите ученици, да бъдете Жива Църква, посредством вашите деяния, и посредством вашите слова и посредством всичко, на което ни учи в Посланията. Сърцето на Христос няма да остане равнодушно, защото с всичко това, което заръчва, ще се радва във вас.


8 "съберете се", когато каза тази дума, веднага си помислих за учениците Му, които винаги се събираха, поделяха си радостите и скърбите, хранеха се заедно, свидетелстваха заедно, помагаха си един на друг, като семейство, обединени в обич и хармония. Трябва да излъчваме мир и обич толкова мощно, че другите до нас да чувстват тази енергия идваща от нас и да разберат, че сме истински ученици на Христос, оформени от Него. В Библията е казано: По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си. (Йоан 13:35)

Обичта не трябва никога да липсва сред нас, никога! Когато се разкъсваме помежду си, това показва пълното погрешно тълкуване на посланията на ИВБЖ и като се караме помежду си ще дискредитираме Посланията, ще бъде отражение на гнил плод. Също така, събирайки се само веднъж в седмицата, за да се молим заедно, и някои дори идват за по-малко от един час да се помолят и след това си отиват, изглежда не е това, което иска Христос да правим. Иска да се срещаме и да се молим по-често от два пъти в месеца, пропоръчва ни веднъж в седмицата в продължение на един час, и след това да се срещаме от време на време за обяд или кафе, поделяйки си заедно своите духовни изживявания. Някои групи за молитва го правят това като по задължение да се събират веднъж в седмицата, и след като приключат се прибират в къщи. Това не е правилно. Затова, смятам, че Той иска от нас да работим всички заедно повече за Неговото Послание, тъй като сме призовани да бъдем съратници в Неговото Дело, и ето защо иска да бъдем съратници един с друг.

9 За да можем да направим това, което ни препоръчва, трябва да умрем "в себе си" и в своето "его" и да Му предоставим повече от времето си. Нуждаем се от смирение, а не да се държим властно към другите, с други думи, трябва да бъдем отражение на Неговия Образ.


10 Христос ни препоръчва да продължим да работим усилено, за да постигнем съвършенството, като ми даде картината на една стълба, която човек трябва да изкачи, за да стигне на небето. Изглежда сме лениви да се изкачим и оставаме на едно място, някъде, не достатъчно високо. Трябва да се съсредоточим повече върху Христос и това ще стане като препрочетем Посланието Му, което наистина ще ни съживи. Когато Христос добавя, "и спасението на другите", разбирам с тези думи следното: Христос ни напомня как в началото беше дошъл при нас и ни беше измъкнал от силата на мрака, беше ни накарал да открием открием великолепното духовно пиршество, което беше приготвил за изгладнелите ни души, и което са посланията на ИВБЖ. Първоначално бяхме паднали по лице върху храната, както бяхме лишени, огладнели, и й се радвахме, но след това, веднъж наситени, дали не заседнахме на един фотьол и останахме там и се успахме? Или се държахме като Самарянката, която след като срещна Христос, изтича в селото, размахвайки ръце във въздуха, викайки наряво и надясно, минавайки по магазините на селото, препъвайки се върху хората, викайки, че беше срещнала велик Пророк, най-големия от всички! Тя даде свидетелство на висок глас и вдигна на крака цялото село, за да я чуе, защото беше изпълнена с радостта на Духа. Дали й приличаме?


11 Още веднъж Иисус белязва челото ни със Святата Си Целувка. Така че, от какво повече се нуждаем? Станете, събудете се и чуйте Гласа на Христос...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message