DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ми беше разкрита от самото Начало

9 септември 2014

тук съм… сега, с теб; ах, Васула, излекувана от Мен, ще те утешавам винаги в пълна степен; търси Ме ден след ден и ще знаеш тогава Волята Ми; винаги ще те водя… следвайки Ме, светлината ти ще блести като зората; всеки, който Ми се доверява, ще наследи вечен живот; стъпките ти, тогава, привикват да вървят с Мен; сложи душата си в Ръцете Ми и кажи на душата си: “Господ, Бог, е моето спасение;”

днес, нечестиво поколение, наведох Небесата и слязох при вас, и ви говоря, за да съживя вярата ви; смирените Ме чуха и се възрадваха и неизразимата Ми Обич си почива в тях; но категоричността на нечестивия е грях в дълбините на сърцето му; не искат мир, пълнят устите на народите с лъжи; пред самите Ми Очи богохулстват и с коварство водят народа си; трябва ли тогава да остана мълчалив?

Обичта Ми беше разкрита от самото Начало; но светът с всичко, за което жадува, ще приключи един ден1, всичко ще стигне своя край; готови ли сте да Ме приемете? всеки един от вас ще трябва да отговори на Моите Въпроси; на Мен, Съдника, трябва да отговорите;

както току-що казах, Васула, Обичта Ми беше разкрита от Началото, но не защото очаквах правдивост или доброта извършена от човек, не, съвсем не, и без друга причина освен тази да ви спася със Своето Милосърдие, Обич и Съчувствие, обновявайки ви със Светия Дух на Благодат, за да станете наследници на Царството Ми!

Призивът Ми продължава до днес да се разпространява, както ви бях предрекъл тогава, независимо от какофониите на клеветниците, независимо от мъртвешките Каяфи, които те заобикалят… зова всеки един от вас, поколение, зова всеки един по различни начини и о, зная какво мислят Каяфите, няма да избегнат своето наказание, както тези, също така, които отказаха да се вслушат в предупрежденията, които паднаха като гръм от Небето на земята!

ах, Васула, грижи се за Моите интереси с непоклатимо усърдие, и Аз ще напомням на душата ти да не се страхува или грижи за тях; запази чисто своето свидетелство и с вежливост и яснота, така че всички тези, които те хулят, когато водиш Истински Живот в Мен да бъдат опровергани в своите обвинения срещу теб; скоро всичко ще приключи; продължи да се справяш добре и бъди постоянна, и продуктивна; Аз, Бог, съм на твоята страна и те обичам; обичай Ме; ic


1 Обречени сме да умрем.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message