DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дойдох при теб да изразя желанията Си за Своята Църква

13 декември 2015

Господи, не обръщай внимание на слабостта ми и на окаяността ми, а на обичта към Теб, която Ти разбуди в сърцето ми;

О, Господи, нежен  и благ,

взе ме в Небесните Си Дворове,

и ме покани на Своето Богато Пиршество,

хранейки ме с Небесна Мана,

увенча така бедната ми душа

с неизказаната Си Обич;

погледна от прозореца на сърцето ми,

за да го разцъфтиш с Погледа Си,

възстановявайки всяка негова част;

Словата Ти очароваха сърцето ми,

и накараха сърцето ми да се провикне:

'Господ в Своето Съчувствие ме роди повторно, извлече чиста смирна от устата ми, за да Го почета, да Го възхваля, да Го възпея...'

и Аз, любима Моя, увенчах душата ти със сапфири; понякога те изолирах, за да те имам само за Себе Си; о, да! не е нужно да търсиш другаде приятелства, не е ли достатъчна за теб Светлината Ми? какво задоволство ти дадоха земните грижи? отделих те от много неща, които Ме дразнеха и въпреки че понякога не го осъзнаваше и се бореше да се закрепиш за тях, след като плътта ти е слаба, Аз, твоят Цар и Бог, преодолях желанията ти, желанията, които те очароваха; искам Моя съд за Себе Си, искам Моя съд да е чист, искам Моя съд да съдържа същността на всичко добро!

прогоних надалеч за Моите интереси, всичката леност и всяка друга слабост, която би имал духът ти; замених ги с даровете на Духа Си; Васула, дори ако все още някои твои потисници продължават да звучат като какофония и да се скандализират от езика Ми, а още повече се скандализират от избора, който направих, моли се и за тях да получат тази радост, която давам на тези съкрушени сърца, когато сърцата им се отварят да Ме приемат, да приемат това Послание, което осветлява сърцата, привличайки ги толкова близо до Мен; и след като веднъж възстановя тези закоравели сърца, ще възвърна тяхната цялост, обединявайки ги за Мен и тяхната така обедняла душа; и като изкореня пороците им, ще ги направя Свое притежание; и онова, което някога беше замърсена територия, сега ще бъде благословена, пречистена и изцелена, освободена от всякакво зло! тези са Моите Пътища на Мъдрост;

цвете, бъди като радар, за да отриваш злото в твоя обхват;1 бъди красива душа! близостта Ми с теб може да те превърне в красива душа, за да Ми позволи да залея душата ти със Светлината Ми светеща в теб, така че когато виждат теб да виждат Мен, и затова нека съюзът ни да е толкова съвършен, че когато движиш ръката си, ръката ти да е Моята Ръка, Очите Ми да бъдат в очите ти; 

нека всички онези, които не знаят да узнаят, че никой не е подходящ да бъде близо до Мен, твоя Бог, но Аз, който съм Женихът на Моето сътворение, всеки, който се съедини с Мен става невеста за Мен; и ще живее истински живот в Мен; аз съм Единственият, който осигурява Живот;

Въпреки това, толкова съм незначителна и е умопомрачително, че Ти не само ме погледна, но и ми се разкри! до този ден не мога все още да си го представя и да го проумея! как е възможно този Бог, толкова Славен, Безсмъртен в Своето Величие да ме погледне, да ми говори, да се съедини с мен в Своята Прегръдка; това е наистина чиста лудост!

ах, Васула, Аз съм твоят Баща, твоят Създател, тогава как да не обичам Своето дете и това, което създадох? принадлежиш Ми; всичко в теб Ми принадлежи! наистина се намирам в теб и ти в Мен; душа на Сърцето Ми, бъди уверена, че ще изпълня Делото Си в теб, което надвишава твоите възможности;

затова не преставай да се отзоваваш на Призивите Ми и не спирай да пишеш Моя Химн на Обич; нека Словата Ми да бъдат като огън, жарки пламъци; да!2 ти не разбра какво имах пред вид тогава, когато ти казах да Ми служиш с жар; жарта идва след истинска метания, поглъщайки те в пламъци на обич, пламъци на страст, за Мен, твоя Бог и желанието да Ми се харесаш, и желание да чувстваш Моето Присъствие; жарки пламъци, които сгряват сърцето ти да жадува за Мен, твоя Бог, жар да бъде узнато Святото Ми Име, жар като огън идващ чрез Светия Дух да желаеш да изпълняваш единствено Моята Воля, Моята Воля, когато поисках да съживиш Църквата Ми, да я разкрасиш със Знанието Ми и да я обединиш;

дойдох при теб да изразя желанията Си за Своята Църква; Аз съм Бог, Творецът и ти казвам, че със Силата Си ще продължа да укрепям това цвете, което присадих за Мен, така че никой да не може да го изтръгне, да го задуши или да го стъпчи, дори най-лошият ураган Моят враг, дяволът, не може да се изправи срещу него; имам те добре вкоренена в Тялото Ми, където корените ти са солидно вкоренени и биват добре хранени; заситена от Кръвта Ми, укрепена от Светлината Ми и защитена от Ръката Ми; бдителността Ми над теб ще бъде непрестанна...

недостойна, както съм, Ти ме обикна по такъв неописуем начин, за да покажеш величието на Обичта Си, която изпитваш към цялото човечество, една безусловна Обич; Обич изпълваща душата на човека с радост, бащинска Обич водеща човек да пожертва всичко за спасението...

жарта да Те прославям, Господи мой, нека остане във вените ми, ненаситната жажда, която даде на душата ми да известя Святото Ти Име, нека се увеличава в мен;

следователно, бъди Мой апостол на Обич и Единство; остани в Мен и ще остана в теб; бъди в мир, давай Ми винаги своето време! ic


1 Харесва ми, когато Иисус използва съвременни термини и го знае! Знае, че ще ме накара да се усмихна, дори да се засмея и затова от време на време го прави, за да ми достави удоволствие.
2 Иисус ми напомни, за да разбера в крайна сметка, какво имаше предвид тогава в посланието от 23 май 1987, когато ми каза: “ако желаеш да Ми служиш, няма да покажа в теб нищо друго освен буен жар;” Без да разбирам и зашеметена просто повторих: “буен жар...” и Той каза: “да, буен жар...” Разбрах накрая, че да, обича ни с жар и когато Му служа правя го с жарки пламъци, жарка Обич, жар да Му доставя удоволствие, да известя Святото Му Име, както и Безмерното Му Милосърдие и Обичта, която изпитва към нас. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message