DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не проклинай своя Цар! Не предизвиквай Неговата Справедливост

18 май 2011

Васула, дете Мое: Аз съм Мир и Обич; пиши:

Гласът на Моите пратеници не се чува в мръсотията на греховете им; твоите1 пастири са заспали, както и народът ти; овцете Ми са разпръснати; не намирам никаква утеха в сърцата им; трупове са разпръснати и вървя, спъвайки се в трупове; те са безбройни; дойдох при тях като пастир да спася и да избавя тези, които са изпаднали от Словото Ми; малцина се вслушаха в Милосърдния Ми зов и ги събрах с радост до Мен; сега, ако твоята нация е в горест и разбита и властите пият виното на твоя народ, лишавайки го и оставяйки цели семейства в безсилие, тласкайки бедните да станат по-бедни, Сърцето Ми Ме боли от скръб;

за малко стъпвах на почвата им,2 горейки от желание да ги изведа на паша; но Короната Ми беше съборена с обидни викове от Моите пастири, издигайки гласа си срещу Моя дар; ах! тъй като се заклеха да се борят срещу Мен, докато Аз им давах да ядат и да пият3 и им предоставих Сърцето Си в Ръката Си, тяхната нация ще се удря по гърдите; бях твърдо решен да ги събера всички и да ги отведа в Царството Си; и да изведа на паша овцете си; и да науча нечестивите да изоставят своите пътища, злият човек своите помисли; бях готов да те вдигна4 на раменете Си, да се отнеса към теб милостиво, защото си Мое дете, и съм богат на прошка; дори, когато твоите ангели те предупредиха за тщеславието ти, викайки към теб:

"внимавай! не проклинай своя Цар! не предизвиквай Неговата Справедливост, защото ще скърбиш и ще ридаеш в беда! силите отвисоко са разтърсени и мъченията ти ще се увеличат... не разпалвай гнева на Бога; престани да вършиш зло; покай се и не Го наскърбявай вече;"

въпреки това не искат да чуят; виждаш ли, дъще, Аз Съм сред вас, насред вас Съм, но те се отнасят към Мен с презрение; забравили са Ме; обвити в своето безразличие, Моите пастири не Ми отговориха; нито са вкусили от сладостта Ми да не би да изчезнат... Аз съм Скалата, но тяхната наслада е да се опират на мъглата, не на Мен;

когато отричат, че Ме чуваш или Ме виждаш в сърцето си, в своето неверие те изопачават Писанията; обитавам във всеки човек, така че как е възможно да отричат Моето Присъствие?

Господи, Ти разшири взора на душата ми, позволявайки ми да Те съзерцавам в Твоето великолепие;

идваш и си отиваш, появяваш се за повече време след това изчезваш, губиш се за по-дълго, въпреки това си винаги с мен...

Васула, проблемът с Моите пастири е, че са Ме интелектуализирали; някои Ме притежават, но мнозина не; Духът Ми почива върху теб и това го доказах на мнозина; знаменията, че произхождаш от Мен, са винаги толкова видими; радвай се! за това, че твоят Спасител, когото беше видяла в детството си и който те позова, никога не престана да се намира с теб: не беше ли обиждана, клеветена, обвинена за измама и други подобни? не беше ли преследвана заради Мен? тези са знаменията, че Духът Ми е и беше почивал върху теб;

пророчеството като дар бива отхвърляно от твоите пастири, но това не означава, че пророческият Дух е престанал да съществува! Писанията никога не лъжат и ти трябва здраво да се държиш за тях;

когато земята е опетнена с греха, отстъпничеството и завладяна от Сатаната, няма ли да се намеся? няма ли да изпратя Светия Си Дух да изведе избраницата Ми и да говори в Моето Име? фатално нещо е да се отрича дара на пророчеството; затова, Васула Моя, остани твърда, никога не залитай, не се колебай, расти в Моята благодат, и се учи от Мен; радвам се в теб... ела, ние, нас? ic


1 В моята страна, Гърция.
2 Образно.
3 Духовна храна чрез тези Послания.
4 Гърция.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message