DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не проклинай своя Цар! Не предизвиквай Справедливостта Му

18 май 2011

Васула, дете Мое: Аз съм Мир и Обич; пиши:

Гласът на пратениците Ми не се чува в мръсотията на греховете им; пастирите ти1 са заспали, както и народът ти; овцете Ми са разпръснати; не намирам утеха в сърцата им; трупове се разпръснаха и както вървя, се спъвам в трупове; неизброими; дойдох при тях като пастир, за да спася и да избавя онези, които са отпаднали от Словото Ми; неколцина се вслушаха в Милостивия Ми зов и ги събрах с радост до Мен; сега, ако твоята нация е в горест и съкрушена и властите пият виното на народа ти, лишавайки го и оставяйки цели семейства в безсилие, тласкайки бедните да станат по-бедни, Сърцето Ми Ме боли от скръб;

за известно време стъпвах на почвата им,2 горейки от желание да ги изведа на паша; но Короната Ми беше съборена с обидни викове от пастирите Ми, издигайки гласа си срещу дара Ми; ах! тъй като се заклеха да се борят срещу Мен, докато Аз им давах да ядат и да пият3 и им предоставих Сърцето Си в Ръката Си, нацията им ще се удря по гърдите; бях твърдо решен да ги събера всички и да ги отведа в Царството Си; и да изведа на паша овцете си; и да науча нечестивите да изоставят пътищата си, злият човек помислите си; бях готов да те понеса4 на раменете Си, да се отнеса към теб милостиво, защото си Мое дете, и съм богат на прошка; дори, когато ангелите ти те предупредиха за тщеславието ти, викайки към теб:

"внимавай! не проклинай своя Цар! не предизвиквай Справедливостта Му, защото ще скърбиш и ще ридаеш в горест! силите отгоре са разтърсени и мъките ти ще се увеличат... не разпалвай гнева на Бога; престани да вършиш зло; покай се и не Го наскърбявай повече;"

но не искаха да чуят; виждаш ли, дъще, Аз Съм сред вас, сред вас Съм, но те се отнасят към Мен с презрение; забравен съм; обвити в безразличието си, пастирите Ми не Ми отговориха; нито вкусиха от сладостта Ми, така че да не повехнат... Аз съм Скалата, но насладата им е да се опират на мъглата, не на Мен;

когато отричат, че Ме чуваш или Ме виждаш в сърцето си, в своето неверие изопачават Писанията; обитавам във всеки човек, така че как е възможно да отричат Присъствието Ми?

Господи, Ти разшири взора на душата ми, позволявайки ми да Те съзерцавам във великолепието Ти;

идваш и си отиваш, появяваш се за дълго, след това изчезваш, губиш се за още по-дълго, въпреки това си винаги с мен...

Васула, проблемът с Моите пастири е, че са Ме интелектуализирали; някои Ме притежават, но мнозина не; Духът Ми почива върху теб и това го доказах на мнозина; знаците, че идваш от Мен, са винаги толкова видими; радвай се! защото, Спасителят ти, когото беше видяла в детството си и който те призова, никога не е преставал да бъде с теб: не беше ли обиждана, клеветена, обвинена в измама и други подобни? не беше ли преследвана заради Мен? тези са знаците, че Духът Ми е и беше почивал върху теб;

пророчеството като дар се отхвърля от пастирите ти, но това не означава, че пророческият Дух е престанал да съществува! Писанията никога не лъжат и ти трябва здраво да се придържаш към тях;

когато земята е опетнена с грях, отстъпничество и повелявана от Сатаната, няма ли да се намеся? няма ли да изпратя Светия Си Дух да изведе избраницата Ми и да говори в Името Ми? фатално е да се отрича дара на пророчеството; затова, Васула Моя, отстоявай позицията си, никога не залитай и не се колебай, расти в благодатта Ми, и се учи от Мен; радвам се в теб... ела, ние, нас? ic


1 В моята страна, Гърция.
2 Образно.
3 Духовна храна чрез тези Послания.
4 Гърция.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message