DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Новата Ми Песен на Обич

9 юли 2020

ела, дъще, имай Мира Ми; чуй Ме и пиши:

Новата Ми Песен на Обич, която ви дадох, е Дар, който беше пазен за вашите времена; това е Венчалната Ми Песен, пеена от Мен, вашия Бог;

безспирно, като утринната звезда между облаците, излизах от Своя Престол, облечен в Славна Свестлина, за да стигна до всички вас; и докато отварям Устните Си, за да възпявам всеки ден Своята любима, пеейки заедно с всички Мои Ангели и Светии, ослепителен лъч светлина струи от Устата Ми, с ярки светкавици, заграждайки мрака на този свят; и тъй като Словото Ми е Словото на Живота, облаците и и мракът изчезват, разсейвайки се като мъгла с всяко Слово падащо от Устните Ми;

Моите Песни са облечени във Величие, Васула Моя, и Царска Сила, надвишаващи световете, араматизирайки ги с Венчалното Ми ухание; Сладостта и Обичта Ми са по-сладки от медената пита; не ви ли показах през всичките тези години знаци на Обичта Ми? не ви ли прегърнах всички с любовни целувки от Устата Ми? не забелязахте ли Погледа Ми на нежна Обич и сладостта на ласките Ми по бузата ви, сладост отвъд всяко усещане; не се съмнявайте или колебайте, отворете устата си и ще я изпълня веднага с Моето Слово от Устата Ми, за да получите великолепието на Мъдростта;

отварям Устните Си, за да пея на Моята Невеста1 която възхвалява Името Ми ден и нощ, Присъствието Ми е в нея и я поддържа жива, заобиколена от Моите Ангели, които споделят Радостта Ми; знайте, че Присъствието Ми в пълно Величие, превъзхожда земята и Небето, тъй като Името Ми прави земята да трепери, прави Небесата да треперят, защото никое друго Име не е върховно и Величествено като Моето; пея на Своята Невеста, за да Ми възвърне това, което Ми е дължимо, и Аз, в изобилната Си Обич, която изпитвам към Своята Любима, ще продължа да пазя непокътнати Царските Дарове, които ти дадох;2 виждаш ли? изгрявам в дните ви като ярко сияйно слънце, в търсене на Моята невеста, за която копнее Сърцето Ми; не Ми ли е позволено да разговарям със Своята невеста?3

и ти, която забрави своя Създател и Жених пред вратата на сърцето си, нямаш ли желание4 да излезеш от тъмния си гроб и да видиш ослепителната Светлина на Славата Ми? не желаеш ли да вдъхна в теб Животворния Си Дъх? не питай Кой е Този, който стои пред теб във Воали на Божественост? сега чукам на вратата на сърцето ти, ти Ме накара да чакам достатъчно дълго; докога ще Ме караш да чакам, любима Моя, отвори сърцето си, за да Ме разпознаеш, защото Аз Съм твоят Цар и Жених; Той е Този, който се крие зад Воалите на Своята Божественост;

външността Ми, образ на Светлина, изпълнена с благост, с Величие и Слава; туниката Ми, сладко ухаеща на тамян,5 блещукаща в сумрака, избродирана със злато и сапфири, искряща със скъпоценни камъни; никога досега ти не се осмели да Ме съзерцаеш в Славата Ми, която е скрита зад Моя Воал; ако отвориш вратата на сърцето си, Воалът Ми ще бъде вдигнат и Светият Ми Лик ще ти се разкрие мигновено, превръщайки дъха ти в тамян; не гледай на другата страна, обич Моя, не трепери, не се плаши от страхотното Ми Присъствие, а отвори за Мен сърцето си, за своя Жених, защото винаги принадлежеше на Мен и на никой друг; разбираш ли? отвори и Ме помоли да вляза в сърцето ти, и ще го възстановя с помазващ елей; помоли Ме да озаря душата ти, и ще залича мрака ти на греха; в пустинята на душата ти ще накарам природата да разцъфти; помоли Ме да залича твоята мизерия, студенината на сърцето ти и неспособността ти, и ще те утеша и ще те окъпя топло в Светлината Ми; с елей стичащ се от Пръстите Ми ще попия сърцето ти,6 за да те благословя, насищайки го и помазвайки го с Мирото на Името Ми, разтапяйки твоята мизерия и апатия и заменяйки ги трайно с Моята Божественост; Божествените Ми целувки по челото ти ще те бележат като Моя, така че не позволявай да те обзема немощта ти,

защото съм Бог на смирените;

тогава, като Жених, който води невестата си при Олтара, с главата ти опряна на Моето Рамо, ще те отведа в Царското Ми Пиршество, с лявата Ми Ръка около кръста ти, държейки те здраво в прегръдката Ми, за да можем заедно да празнуваме върху щедростта на Царския Ми Дом; с Мен няма нищо да ти липсва; ще те осигуря и ще украся душата ти със Славата на Моето Име и Моята Божественост, ще те облека с брокати, със смирна и алое довеяни от булчинските ти дрехи; и докато по-късно ще седим един до друг на нашето Съпружеско легло, покрито със златен балдахин, ще те обгърна изцяло със Себе Си, заличавайки греховете на твоята младост;

ще те науча с нежност верния ход,
който трябва да следваш,

поверявайки ти да носиш най-ценните Ми дарове, Трънения Ми Венец, Гвоздеите Ми и Кръста Ми, като напомняне за Величието на Обичта, която изпитвам към теб; ще общувам с теб, любима Моя, учейки те с любовни шепоти Молитвата за Единението, пеейки на арфата Ми от слонова кост Песента Ми на Добродетелите и Обичта, Песента Ми смесена с Мъдрост; защото съм болен от обич към теб; и ти, Моя ти, колкото повече ме обикваш, толкова повече и дълбоко ще се съсредоточаваш в дълбините на Гръдта Ми;

близостта Ми с теб ще лъсне душата ти, давайки ти благородно раждане в Мен; защото нощта трябва да отстъпи на светлината; ще бъда твоят подслон през деня и звездната светлина през нощта; в трудности ще бъда винаги с теб; ще стоя до теб винаги и завинаги...7 имаш ли нещо да Ми кажеш, Васула Моя?

ах! каквото и да кажа, няма да е достатъчно, Ти постави Словата Си в устата ми, за да мога достойно да Ти пея на свой ред за добрината, която показа към мен, как можа да постигнеш толкова много в такава тъмна душа като моята? наблюдавайки моята окаяност, аз съм за съжаление и плач… и въпреки това, Ти ме напътстваше благо, без пръчка от Твоя страна, без вдигната Вежда, нито стрели Очите Ти, говореше ми нежно, с Устни влажни от благодат, успокоявайки ме; наведе се от Небето, от Небесния Си Престол, който е заобиколен от херувими, в живота ми, за да се венчаеш за мен, въпреки моята окаяност;8без да обръщаш внимание, че рискуваш да бъде омаловажен Знатният Ти Скиптър;

и сега, Ти сложи Нова Песен в устата ми! Песен на възхвала, Брачна Песен, Песен на Обич, за да я пея на всички Асамблеи… за да могат да осъзнаят Кой е Този, който стои пред вратата на сърцето им, Кой е този Славен Цар, на когото принадлежи тази земя и всичко, което съдържа, светът и всички, които живеят в него… Кой е Този, който стои като колона от чист тамян, проблясващ в светлината под звездите, ароматизирайки космоса, и Кой е Този, който приготви удивително Пиршество за Своята невеста, очаквайки я търпеливо в мълчание да се събуди от страната на забравата и да я помаже? без Твоето Присъствие, бихме били като вода, която се оттича, като избледняваща сянка в нощта, като падаща звезда, умираща в необятната вселена; без най-малкото колебание Ти прелетя от Своя Царски Престол като Гълъб от Небесата, за да дойдеш и да си починеш върху мен,9 в страшната ми окаяност;

от долината на забравата, Ти разбуди паметта ми, за да Те разпозная, Любими мой Христос, вдигна ме от ямата на небитието, и тогава здраво Те хванах, заловена за ръба на туниката Ти от страх да не ми обърнеш гръб и да си отидеш; стиснах здраво туниката Ти, така че никога повече да не Те напусна; знаех тогава, че принадлежа на Моя Възлюбен и че моят Възлюбен е мой; станах Негово притежание, но Той също стана мое притежание;

възнамерението Ти се разгърна пред очите ми, и разпознах Пътя, Истината и Живота, как тогава да оставя своя Възлюбен да чака? с бузи порозавели от буйния ми изблик на радост, като на щастливо дете, избухнах във весел смях прозвучаващ като течаща вода, като бълбукащо поточе, когато разбрах, че моят Жених е моят Изкупител и Всичко, облечен във Величие, застанал изправен и величествен като колона от благоуханен тамян!

Любима Моя, от раждането ти не скрих Своята Обич и Вярност към теб; преди да се родиш, Васула, ти беше Моя! Очите Ми никога не те напуснаха; венчах те мистично за Мен,10 за да благоденстваш в Ръцете Ми за по-голямата Ми Слава и да продължиш според Моите замисли, които имах за теб; известен съм, че увенчавам и постигам всички Свои планове с успех, защото съм изпълнен с Царска Сила, Великолепие и Величие; наистина, като Жених, който обсипва своята любима невеста с подаръци, те увенчавах всеки миг от живота ти с гирлянди на Обич; с най-ценните Дарове, Моя Кръст, Моите Гвоздеи и Трънения Ми Венец, защото Моите отплати са неописуеми; а сега, добий смелост и постави дясната си ръка в Моята, и Ми позволи, на своя Жених, да те държа с царско великодушие само за Мен в Брачната Стая на Сърцето Ми, твоят постоянен Дом;

o да! опиянен от Обич се венчах за теб,11 тогава ти позволих, Моя невесто,12 да вдигнеш Воалите покриващи Моята Божественост, за да съзерцаваш Святото Ми Лице ден и нощ, лице в Лице; краката ти внезапно залитнаха, когато съзря Светещия Ми Лик, но те държах здраво в Прегръдката Си и те укрепих и насърчих, предлагайки ти върховен Дар, предоставих ти да си поделиш Божествените Ми Тайни; предложих ти да пиеш от Моето Мистично Вино; опиянена от Мистичното Ми Вино, ти поиска повече; победоносно ти предоставих Моята Чаша; ухажвах те с цялото Си Сърце, предоставяйки ти и Моя Мистичен Хляб, Знак за голямата Ми Обич и Дар от Жениха, който показва Обичта Си към Своята помазана невеста; в Брачната Стая на Сърцето Ми, ти доказах, че си кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, след като те хранех с Мистичния Ми Хляб и Вино; ах, Васула, съхранявах тези Дарове за теб от цялата Вечност за твоето Спасение;

от времето, когато ми даде ново раждане, провъзгласявах Твоята Правдивост, и вярвам, че не държах скрита Обичта и Верността Ти, нито Добрината Ти към мен във всяка Асамблея;

запечата челото ми с божествени Целувки, направи езика ми готов като перото на зает писар;13 така оформяш невестите Си, увенчаваш ги с венци на Обич, веселиш ги с любовните Целувки от Устата Си, наред със звуците на арфата Ти от слонова кост; обличаш ги богато със златни брокати, увенчаваш ги със скъпоценности от Трънения Ти Венец; освещаваш дъха им, изливаш върху тях порой от Благословии; и като пътуващи гълъби покриваш крилете им със злато, за да носят надлъж и нашир Твоите Благословения, така че народите да викат и да пеят от радост;

Боже, Ти си толкова любвеобилен; Ти си най-красивият; Темата Ти, религия и добродетел; Славата Ти, несравнима; Пътят Ти, покрит със сапфири, водещ в Мистичната Стая на Сърцето Ти; там даваш безсмъртие на всяка невеста с Мистичния Си Хляб и Мистичното Си Вино, за да влезе достойно в Твоето Царство, докато Твоите Ангели тръбят триумфа Ти! и Ти, в господния Си стил, насърчаваш Своята невеста, като шепнеш благо в ухото й: “Вечно Съществуващият14 е сега твоят Жених, всеки ден, през всички дни, защото съм съединен с теб и съм едно с теб; потопи се изцяло в Мен, и бъди един дух с Мен, така че да не принадлежиш вече на света; сега, когато те очаровах и ти се влюби в Мен, ще бъдеш Мое притежание и Аз ще бъда твое притежание; принадлежиш сега на своя Възлюбен и твоето желание е за Мен; ще те преобразя в бог в резултат на Божествения Ни Съюз;"

да, наистина, любима Моя невесто, чуй Гласа Ми и се наслади на благоуханната Ми Сладост в Песента Ми, ако можеше само напълно да осъзнаеш колко близо съм до теб; желанието Ми беше да те поставя като печат върху Сърцето Си; сега съм сладкото ти ухание, Васула, обгръщайки те изцяло, преплетена в Мен, ти се намираш вътре в Живота,15 принадлежиш на Моето Имперско Семейство; който пие достойно от Мистичното Ми Вино, ще се опияни от сладостта Му, и ще се породи в сърцето им жажда за повече; и когато ще ядат Мистичния Ми Хляб, сърцето им ще тупти от неизразима радост и задоволство; до Мен, душата им ще бъде украсена със светлина, идваща от Мен; смесени в Светлината Ми, ще им позволя тогава да снемат булчинските си воали, за да Ме съзерцават от време на време и да подслаждат сърцето си;

разбери сега, Любима Моя, Васула, че те отгледах за Себе Си, и да бъдеш Моето Ехо за Спасителния Ми план; поставих те като цвете сред бодили, за да напомняш на света, че всички души, за които съм свързан стават Мои невести; всеки, който Ме намира, намира Живота; ще издигна Гласа Си, възпявайки заедно с Моите Ангели до краищата на земята, до пустините, градовете, гробищата, до всички жители на света, за да узнаят, че дори да са Ме забравили, Аз никога не съм ги забравял, защото са твърде ценни в Очите Ми; Песента Ми ще превърне пустините в богати градини, а в безплодните височини ще извират искрящи реки;

ще направя всички неща нови... 16

aх, в Божествената Ми Песен има безброй сърцебиения, пулсиращи непрестанно с въздишки на носталгия, копнеещи да провъзгласят Песента Ми, за да развълнуват всяко сърце; не питай защо съм наречен Живот, твоят Жених ти казва, Аз, който съм над всички светлини, съм Животът, защото без Мен не можеш да живееш или да бъдеш17 в мрака, и нищо друго не може да съществува; това е Христос, твоят Спасител, който ти казва да намериш убежище в Моята Милост;

показах силата Си в теб, Васула Моя, и извърших чудеса, и чрез теб, невесто Моя, разкрих Своята Нежност и Своята Милост на света; ще продължа да изпълвам устата ти с Божествена Мъдрост; колкото по-близо си до Мен, толкова по-лесно ще бъде за твоя Жених, заедно с Неговата Майка, която е и твоята Майка, да продължат да се грижат за теб, докато стигнеш до съвършенството;18 Делото Ми би било непълно, ако не можех да те усъвършенствам в обичта ти;

с Песента Си разкривам още веднъж Вечната Си Обич и Вярност към Своята Невеста;19 планините, хълмовете, носят с Благословии ехото на Царската Ми Песен; благоуханните цветя, разпъпили се, експлодират при звука на Моята Песен, изпращайки своето ухание високо в небесата, кланяйки се ниско пред мелодичния Ми Глас; проявявам чудната Си Благост, пазейки те като зеницата на Окото Си;

затова ела,20 колко още ще се криеш в тъмния си гроб? колко още трябва да чакам да отвориш вратата на сърцето си? пусни Ме да се разгърна като свитък, и да ти разкрия пътя на Живота; ще те обвия с Моята Сладост и Чистота, за да приличаш на кула от слонова кост; Аз съм Царската ти Одежда; ах,21 Васула, благословена на Сърцето Ми, от твоите устни, които помазах, ще говоря; ще действам чрез теб, показвайки образа Си върху теб, както много пъти те забулих със Себе Си; никога няма престана да разговарям с теб и да те уча от Мъдростта;

вижте! зова ви сега всички, които сме Моето семе, които сте кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, да дойдете и да вкусите съкровените наслади на Сърцето на вашия Жених и ще имате цялото Божество да живее във вас! отмори сега главата си на Мен, гълъбице Моя, и Ми позволи да си почина в твоето мълчание; ic 

 


1 Църквата и нейната общност.

2 Иисус говори за Своята Църква.

3 Мисля, че тук има двойно значение, невестата представлява Църквата, но и душата. 

4 В същото време чух думата 'усещане'.

5 Тамянът представлява Божествеността на Христос.

6 Елеят представлява символично Божието Присъствие и Име.

7 След едноминутна пауза.

8 Христос ми беше показал, когато бях още дете, че се венчае духовно с мен.

9 Във видение, което видях преди няколко години, бял Гълъб прелетя в кръг сред тълпата в една църква, Гълъбът избра да кацне на протегнатите ми ръце, оставяйки ме да го притисна върху бузата си. 

10 Когато бях на около 10 години, сънувах, че Христос се жени за мен. Точно след това Неговата Майка ме посрещна, за да оправи по-добре венчалната ми рокля с радост. 

11 Духовно.

12 Смятам, че тук Христос говори на всеки, който Го обича.

13 Пс. 45:1.

14 Името на Господа: Вечно Съществуващият.

15 'Живот' може да се подразбира като 'Христос' или в Гръдта на Бога.

16 Откр. 21:5.

17 Думата 'бъдеш' трябва да се подразбира като 'съществува'.

18 Това ми напомни отново за един сън, в който се венчах за Христос. Богородицата ме посрещна с радост и оправи венчалната ми рокля, косата и всичко, за да бъда представителна за Сина Й. 

19 Църквата.

20 Господ зове всички онези, които все още не Го познават.

21 Tова 'aх' беше по-скоро въздишка, отколкото друго значение.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message